Soal Soal Ilmu Pengetahuan Alam

Oleh Zamzam James

22 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Soal Soal Ilmu Pengetahuan Alam

Nama : James R.H
Kelas : 9
Biologi
Buku : Bank Soal Biologi
Penerbit : Tim Grasindo
Bab 1
Perkembangbiakan Tumbuhan
1. 1. dahlia
6. lengkuas
2. kentang
7. ubi jalar
3. cocor bebek
8. wortel
4. alang-alang
9. kunyit
5. bunga tasbih
10. pisang
Tumbuhan yang berkembangbiak dengan batang menjalar di dalam tanah adalah ......
a. 4, 5, 6, 9
c. 1, 2, 4, 5
b. 4, 6, 8, 10
d. 3, 5, 6, 7
2. Pernyataan di bawah ini yang merupakan perkembangbiakan tak kawin buatan adalah.....
a. penyerbukan padi oleh angin
b. pertunasan pada rumpun padi
c. penyerbukan vanili oleh manusia
d. penyetekan pada pohon kembang sepatu
3. Salah satu keuntungan mencangkok adalah...........
a. hasilnya bervariasi
b. tahan terhadap penyakit
c. pohon sekokoh induknya
d. sifat sama dengan induk
4. Tanaman berikut yang dapat dicangkok adalah ........
a. bambu, lamtoro, cemara
b. anggrek, kelapa, angsana
c. jambu, palem, akasia
d. asam, mangga, jeruk
5. Tanaman yang dapat dikembangbiakkan dengan merunduk adalah........
a. alamanda, bougenvil, apel
b. alamanda, apel, bougenvil
c. bougenvil, jeruk, apel
d. apel, salak, alamanda
6. - serbuk sari ringan dan banyak
- kepala sari menggantung
- kepala putik berperekat
- mahkota bunga berwarna putih
Penyerbukan yang terjadi pada bunga dengan ciri tersebut adalah .......
a. antropogami
c entomogami
b. anemogami
d. hidrogami
7. Umbi akar pada dahlia dapat berfungsi sebagai alat perkembang biakan, jika ......

a.
b.
c.
d.

tunas dapat tumbuh pada bagian akarnya yang menggembung
akarnya menggembung dan berisi bahan makanan
mempunyai bagian yang merupakan sisa batang
dapat membentuk tunas adventif

8. Siung merupakan umbi yang baru tumbuh, bagian ini terdapat pada........
a. cocor bebek
c. bakung
b. lengkuas
d. pisang
9. Untuk mendapatkan sifat-sifat yang baik dari tanaman, dapat dilakukan vegetatif buatan dengan cara....
a. menyambung dan mencangkok
b. menempel dan menyambung
c. merunduk dan menempel
d. mencangkok dan stek
10. Bunga lengkap mempunyai bagian-bagian yaitu .......
a. dasar bunga, mahkota, benang sari, putik, kelopak
b. dasar bunga, mahkota, benang sari, kelopak
c. dasar bunga, bakal buah, kelopak, mahkota
d. dasar bunga, kelopak, mahkota, putik
11. Ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dibantu oleh angin yaitu .....
a. serbuk sari lengket dan punya kelenjar madu
b. mahkota bunga kecil dan tidak berwarna
c. serbuk sari kering, ringan, kecil, dan banyak
d. tidak mempunyai kepala putik srbuk sari bersayap
12. Ciri-ciri bunga yang penyerbukannya di bantu oleh serangga adalah .......
a. serbuk sari kering, ringan, kecil, dan banyak
b. serbuk sari lengket dan punya kelenjar madu
c. mahkota bunga kecil dan tidak berwarna
d. tidak mempunyai kepala putik srbuk sari bersayap
13. Sukun berkembangbiak secara vegetatif dengan .......
a. tunas ketiak daun c. tunas adventif
b. tunas batang
d. tunas daun
14. Tanaman berikut ini yang dapat dicangkok ialah ......
a. asam, jambu, jeruk, akasia
b. jambu, pisang, anggrek, mangga
c. mangga, kelapa, jambu, akasia
d. jeruk, mangga, ubi kayu, mangga
15. Mencangkok lebih disukai daripada menanam biji, sebab.....
a. akan memperoleh sistem perakaran yang lebih kokoh
b. akan memperoleh hasil sama dengan induknya
c. akan memperoleh tanaman jenis baru yang lebih baik
d. akan memperoleh jenis unggul jika dibandingkan dengan induknya
16. Tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal adalah ......
a. dahlia, kunyit, sansiviera
b. lengkuas, sansiviera, kentang
c. bunga kana, lengkuas, kentang
d. temulawak, kunyit, bunga kana
17. Untuk mendapatkan hasil tanaman yang banyak, cepat berbuah, baik, dan sama dengan induknya,
dilakukan dengan cara ......
a. mencangkok
c. tunas adventif
b. menanam biji
d. rizom
18. Tanaman yang dapat dikembangbiakkan dengan merunduk adalah … .

a.
b.
c.
d.

bougenvil, jeruk, apel
apel, salak, alamanda
lamanda, begonia, apel
alamanda, apel, bougenvil

19. Pada saat biji berkecambah, cadangan makanan diperoleh dari......
a. inti kandung lembaga sekunder
b. endosperma
c. antipoda
d. embrio
20. Pembuahan ganda terjadi pada tumbuhan......
a. palem
c. melinjo
b. pinus
d. pakis haji
21. Tumbuhan di bawah ini yang selalu melakukan penyerbukan silang adalah jenis tumbuhan .....
a. berumah dua berbunga kelamin tunggal
b. berumah satu berbunga sempurna
c. berumah satu berbnga kelamin tunggal
d. berumah dua berbunga lengkap
22. Penyerbukan bastar terjadi pada tumbuhan yang......
a. berbeda varietas tetapi satu jenis
b. berbeda marga tetapi satu suku
c. berlainan pohon tetapi satu jenis
d. berbeda jenis tetapi satu marga
23. Mitosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak baru yang jumlah kromosomnya....
a. dua kali jumlah kromosom sel induk
b. setengah jumlah kromosom sel induk
c. sama dengan jumlah kromosom sel induk
d. lebih banyak dari pada kromosom sel induk
24. Pembelahan reduksi (meiosis) pada tumbuhan berbunga antara lain terjadi di.....
a. benang sari dan putik
b. banang sari dan sel telur
c. kepala sari dan bakal buah
d. serbuk sari dan kepala putik
25. Pada fertilisasi eksternal, jumlah sel telur dan sperma yang dihasilkan banyak sekali karena....
a. terjadi di dalam air
b. jumlah jantan terbatas
c. kemungkinan terjadinya pembuahan kecil
d. kurangnya persediaan bahan makanan
26. Alat perkembang biakan yang dimiliki oleh kadal jantan adalah....
a. penis, kloaka, vas deferens, testis
b. skrotum, penis, testis, vas deferens
c. urogenital, vas deferens, testis
d. hemipenis, kloaka, vas deferns, testis
27. Peristiwa di aman sel telur tanpa dibuahi dapat berkembang menajdi individu baru disebut......
a. metagenesis
c. partenogenesis
b. metamorfosis
d. padogenesis
28. Berdasarkan bentuk dan ukurannya, sel-sel kelamin (gamet) pada hewan vertebrata tergolong heterogami,
sebab … .
a. gamet jantan memiliki ukuran lebih besar dibanding gamet betina
b. gamet jantan dihasilkan oleh testis, gamet betina oleh ovarium
c. gamet jantan ukurannya lebih kecil dari pada gamet betina
d. gamet jantan dan gamet betina terdapat dalam individu yang sama

29. Kemampuan organisme untuk menghasilkan keturunan disebut…
a. Reproduksi
b. Metabolisme
c. Adaptasi
d. Iribilitas
30. Jenis reproduksi yang menghasilkan sifat anak sama dengan sifat induknya adalah…
a. Vegetatif
b. Tunas
c. Membelah diri
d. Generatif
31. Setiap hasil perkembangbiakan……
a. menghasilkan beberapa jenis mahkluk
b. belum tentu menghasilkan keturunan yang jenisnya sama
c. menghasilkan keturunan yang jenisnya sama dengan induk
d. selalu menghasilkan jenis keturunan yang sama dengan induk
32. Individu baru hasil perkembangbiakan secara vegetatif alamiah mempunyai sifat…..
a. sama dengan induk
b. gabungan induk jantan dan betina
c. jauh berbeda dengan induk
d. berbeda-beda
33. Peristiwa peleburan antara dua macam sel kelamin yang belum dapat dibedakan antara sel kelamin jantan
dan betina disebut……
a. isogami
b. anisogami
c. partenogami
d. oogami
34. Contoh perkembangbiakan secara generatif berikut ini adalah……
a. pembelahan sel pada amuba
b. pencangkokan pohon mangga
c. padi bertunas
d. penyerbukan bunga
35. Tunas adventif pada daun terdapat pada tanaman….
a. kesemek
c. sukun
b. apel
d. cocor bebek
36. Rhizoma mempunyai cirri-ciri sebagai berikut, kecuali….
a. tumbuh mendatar di atas tanah
b. berbuku-buku
c. mempunyai mata tunas
d. mempunyai kuncup ujung
37. Suatu tanaman dengan ciri-ciri :
1. mempunyai kelanjar madu
2. mahkota berwarna menyolok
3. serbuk sari mudah lengket
Perantara yang sesuai untuk penyerbukan bunganya adalah……
a. air
c. angin
b. serangga
d. manusia
38. Penyerbukan antara 2 jenis tanaman yang berbeda jenis disebut penyerbukan……
a. autogami
c. geitonogami
b. allogami
d. hibridogami
39. Tumbuhan kunyit, temulawak, lengkuas, dan jahe berkembangbiak dengan..
a. Geragih

b. Rizoma
c. Umbi batang
d. Tunas Adventif
40. Bawang merah dan bawang putih berkembang biak dengan…
a. Umbi lapis
b. Umbi akar
c. Rizoma
d. Geragih

Bab 2
Reproduksi Manusia
41. Berikut ini merupakan kelenjar reproduksi pada laki-laki adalah … .
a. glandula prostate
c. glandula sebasea
b. glandula sudorifera d. glandula mamae
42. Bayi tabung merupakan salah satu rekayasa yang dapat dilakukan dengan melakukan modifikasi … .
a. proses fertilisasi c. proses pemasakan gonad
b. proses ovulasi
d. mengandung bayi
43. Berikut ini merupakan lapisan-lapisan pada dinding uterus dari lumen (dalam) ke luar … .
a. endometrium - perimetrium – miometrium
b. perimetrium – endometrium – miometrium
c. endometrium – miometrium – perimetrium
d. miometrium – endometrium – perimetrium
44. Berikut ini perjalan ovum setelah ovulasi … .
a. ovarium – infundibulum – oviduk – uterus
b. ovarium – tuba falopi – infundibulum – uterus
c. ovarium – tuba falopi – uterus – infundibulum
d. ovarium – infundibulum – uterus – oviduk
45. Berikut ini perjalanan spermatozoa menuju glans penis … .
a. tubulus seminiferus – ductus efferens – vas deferens – epididimis –
b. tubulus semiferus – ductus efferens – epididimis – vas deferens
c. tubulus seminiferus – epididimis – ductus efferens – vas deferens
d. tubulus seminiferus – vas deferens – epididimis – ductus efferens
46. Perhatikan data fungsi organ reproduksi!
1) pemasakan spermatozoa
2) penghasil spermatozoa
3) penghasil ovum
4) mengendalikan pubertas wanita
5) mengendalikan pubertas pria
Yang merupakan fungsi dari organ testes adalah … .
a. 1) dan 2)
c. 3) dan 4)
b. 2) dan 5)
d. 1) dan 5)
47. Pada spermatogenesis, sel yang bersifat haploid adalah … .
a. testes
c. spermatosit primer
b. spermatogonium d. spermatogonium sekunder
48. Proses produksi sel spermatozoa pada pria terjadi … .
a. sebulan sekali
c. sehari sekali
b. seminggu sekali
d. setiap hari
49. Peristiwa oogenesis pada wanita terjadi … .
a. sebulan sekali
c. sehari sekali
b. seminggu sekali
d. setiap hari
50. Hormon prolaktin berfungsi untuk mempengaruhi … .
a. perkembangan organ genital
b. perkembangan sel gamet
c. perkembangan kelenjar susu
d. terjadinya ovulasi
51. Masa mengandung pada manusia berlangsung selama …
a. 9 bulan
c. 9 bulan 10 hari
b. 9 hari 10 bulan
d. 10 bulan kurang 9 hari
52. Proses fertilisasi pada manusia biasa terjadi pada daerah … .
a. uterus
c. infundibulum
b. oviduk
d. ovarium

53. Bentuk pencegahan terjadinya kehamilan yang bersifat permanen yang dilakukan pada laki-laki adalah...
a. kopulasi
c. tubektomi
b. ejakulasi
d. vasektomi
54. Tubektomi adalah kontrasepsi pada wanita dengan melakukan … .
a. pemotongan oviduk
b. pemotongan vas deferens
c. pemotongan ovarium
d. pemotongan uterus
55. Kepanjangan dari AIDS adalah … .
a. Acquired Immune-deficiency Disease Syndrome
b. Acquired Immune-disfungcy Diseaase Syndrome
c. Acquired Immune-degeneraty Disease Syndrome
d. Acquired Ideficincy Disease Syndrome
56. Pada wanita umumnya setiap 28 hari terjadi pelepasan sel telur dari kandung telur. Peristiwa ini disebut...
a. ovulasi
c. fertilisasi
b. menstruasi
d. menopouse
57. Berikut ini yang bukan cara penularan virus HIV/ AIDS adalah …
a. dari ibu hamil pengidap virus HIV ke bayinya
b. menerima transfusi darah yang tercemar HIV
c. berenang dengan orang yang mengidap HIV
d. berganti – ganti pasangan seksual
58. Salah satu alat kontrasepsi adalah susuk yang diletakkan di bawah kulit lengan. Susuk dapat mencegah
kehamilan karena … .
a. mencegah sperma masuk ke uterus
b. mengandung bahan pembunuh sperma
c. menghasilkan hormon penghambat ovulasi
d. mencegah penempelan embrio pada dinding rahim
59. Peristiwa spermatogenesis terjadi … .
a. setiap hari
c. sebulan sekali
b. masa subur
d. hari ke-14 setiap bulan
60. Berikut ini adalah saluran reproduksi pada pria secara urut . . . .
a. testis, vas deferens, epididimis, uretra, penis
b. testis, epididimis, vas deferens, uretra, penis
c. testis, uretra, vas deferens, epididimis, penis
d. testis, epididimis, uretra, vas deferens, penis
61. Peristiwa pelepasan ovum dari ovarium disebut . . . .
a. menstruasi
b. fertilisasi
c. ovipar
d. ovulasi
62. Di dalam penis terdapat saluran yang disebut uretra. Saluran ini berfungsi untuk . . . .
a. saluran sperma dan urine
b. penghasil sperma dan hormon
c. penghasil sperma dan urine
d. saluran sperma dari testis ke kantong sperma
63. Masa pubertas ditandai dengan dihasilkan dan dikeluarkannya . . . .
a. sperma oleh pria atau sel telur oleh wanita
b. testosteron oleh testis dan estrogen oleh ovarium
c. testosteron dan FSH
d. FSH dan LH
64. Selaput pembungkus embrio salah satunya adalah amnion yang mempunyai fungsi . . . .
a. melindungi ibu dan janin

b. pertukaran zat antara ibu dan janin
c. melindungi embrio dari benturan
d. memberi makanan dan O2 pada embrio
65. Penghubung antara ibu dan embrio adalah . . . .
a. plasenta
b. amnion
c. khorion
d. yolk
66. Selain menghasilkan sel sperma, testis juga berfungsi sebagai tempat pembentukan hormon ....
a. insulin
b. estrogen
c. progesteron
d. testesteron
67. Seorang wanita sudah tidak produktif untuk bereproduksi yang ditandai dengan tidak mengalami
menstruasi disebut ....
a. oogenis
b. permatogenesis
c. ovulasi
d. menopause
68. Pada kembar identik .....
a. satu ovum dibuahi dua sperma
b. dua ovum dibuahi dua sperma
c. satu ovum dibuahi satu sperma
d. dua ovum dibuahi satu sperma
69. Sperma yang matang disimpan dalam …
a. tubulus seminiferus
b. uretra
c. epididimis
d. vas deferens
70. Alat reproduksi wanita terdiri atas:
1. vagina
2. ovarium
3. tuba fallopii
4. uterus
Jalannya sel telur sejak dibentuk sampai menjadi embrio secara berurutan dimulai dari …
a. 2, 3, 4
b. 2, 4, 3
c. 2, 1, 4
d. 3, 1, 4

BAB 3
Hormon dan Fungsi Pengendali
71. Sistem koordinasi tubuh manusia terlaksana oleh adanya . . . .
a. Otak dan sistem saraf
b. Otak dan sumsum tulang belakang
c. Sistem saraf dan hormon
d. Hormon dan sumsum tulang belakang
72. Sel saraf sensorik disebut juga sel saraf indera karena . . . .
a.Menerima dan meneruskan rangsang dari reseptor ke sel saraf motorik
b. Membawa rangsang dari reseptor ke otak atau sumsum tulang belakang
c.Membawa perintah dari otak atau sumsum tulang belakang
d.Menerima dan membawa rangsangan dari otot ke otak atau sumsum tulang belakang
73. Bagian sel saraf yang membungkus akson dan berfungsi sebagai isolator yaitu . . . .
a. Sel Schwann
b. Badan Miesel
c. Nodus Ranvier
d. Selubung Mielin
74. Hubungan antara jenis sel saraf dan fungsinya yang benar terdapat pada…
a. Neuron konektor Menghantarkan rangsangan dari reseptor ke pusat saraf
b. Neuron sensorik Menghantarkan tanggapan dari pusat saraf ke efektor
c. Interneuron Menghubungkan neuron sensorik dengan neuron motorik
d. Neuron motorik Menghantarkan rangsangan dari indera ke pusat saraf
75.Susunan saraf tepi yang berasal dari otak adalah . . . .
a. 10 pasang
b. 12 pasang
c. 31 pasang
d. 33 pasang
76. Susunan saraf tepi yang berasal dari sumsum tulang belakang adalah . . . .
a. 10 pasang
b. 12 pasang
c. 31 pasang
d. 33 pasang
77.Sistem saraf pusat tersusun atas . . .
a. otak dan sumsum tulang belakang
b. saraf simpatis dan saraf parasimpatis
c. saraf somatik dan otak
d. saraf somatik dan saraf otonom
78.Otak dilindungi oleh empat lapisan membran. Membran yang melekat di otak dan berada di dalam lapisan
paling dalam yaitu…
a. piameter
b. Meninges
c. arakhnoit
d. durameter
79. Fungsi sumsum tulang belakang adalah sebagai . . . .
a. penghantar dan penghambat rangsangan dari luar
b. pusat kesadaran dan pengaturan rangsangan dari luar
c. menghubungkan sistem saraf tepi ke otak
d. koordinasi alat-alat tubuh, pusat kesadaran, kemauan, dan pikiran

80. Uji refleks sering kali dilakukan dengan cara memukulkan suatu benda perlahan-lahan ke bagian bawah
tempurug lutut sehingga secara refleks tungkai bawah akan bergerak ke depan. Busur refleks yang
menghasilkan gerakan ini mempunyai jalur. . . .
a. rangsang – lutut – saraf motorik – otak – saraf sensorik – kaki
b. rangsang – lutut – saraf sensorik – otak – saraf motorik – kaki
c. rangsang – lutut – saraf motorik – sumsum tulang belakang – saraf sensorik – kaki
d. rangsang – lutut – saraf sensorik – sumsum tulang belakang – saraf motorik – kaki
81. Gerakan yang dikendalikan oleh saraf sadar yaitu . . . .
a. Danang tiba-tiba menarik tangannya karena terkena besi panas
b. Mata Dimas berkedip karena kemasukan debu
c. Ditya segera mengangkat kaki ketika tertusuk duri
d. Dian menulis soal matematika di papan tulis
82. Contoh aktifitas yang termasuk gerak refleks adalah…
a. Menarik kaki saat terkena duri
b. Menulis surat balasan untuk sahabat
c. Petinju yang memukul lawannya
d. Menendang bola saat mendapat umpan
83. Pada saat perut dalam kondisi penuh dengan makanan, aliran darah ke usus halus meningkat. Peningkatan
aliran darah tersebut dipacu oleh saraf. . . .
a. motorik
b. Sensorik
c. simpatik
d. parasimpatik
84. Pernyataan yang benar tentang saraf simpatik dan parasimpatik adalah . . .
a. Neuron konektor Menghantarkan rangsaang dari reseptor ke pusat saraf
b. Neuron sensorik Menghantarkan tanggapan dari pusat saraf ke efektor
c. Interneuron Menghubungkan neuron sensorik dengan neuron motorik
d. Neuron motorik Menghantarkan rangsangan dari indera ke pusat saraf
85. Ketika berolahraga denyut jantung dan pernapasan menjadi lebih cepat. Setelah beristirahat denyut
jantung dan pernapasan akan normal kembali. Yang bertugas menormalkan kembali denyut jantung
adalah .
a. Sumsum lanjut
b. Sumsum tulang belakang
c. Saraf simpatik
d. Saraf parasimpatik
86. Penyakit kehilangan kemampuan untuk peduli terhadap diri sendiri adalah penyakit. . . .
a. epilepsi
b. parkison
c. Alzheimer
d. amnesia
87. Epilepsi merupakan penyakit yang dicirikan dengan adanya serangan pada neuron motorik atau sensorik
secara berulang-ulang. Dari peristiwa tersebut akibatnya…
a. Penderita akan kehilangan ingatannya
b. Otot-otot rangka berkontraksi berulang-ulang tanpa disadari (terjadi kejang-kejang)
c. Mulut penderita akan mengeluarkan busa
d. Penderita akan pingsan
88. Salah satu pemicu terjadinya kelainan saraf pada seseorang, kecuali…
a. Kerusakan otak saat lahir
b. Infeksi
c. Makanan
d. Tumor pada otak

89. Sistem saraf pada manusia tersusun atas...
a. sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi
b. sistem saraf sadar dan sistem saraf tak sadar
c. sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik
d. otak dan tulang belakang
90. Dalam sistem pengaturan kegiatan tubuh manusia maka perlu adanya alat - alat...
a. urat saraf, alat indera, dan hormon
b. urat saraf, alat indera, dan ginjal
c. urat saraf, alat indera, dan ginjal
d. alat indera, hormon, dan jantung
91. Fungsi utama sistem saraf manusia adalah...
a. menerima informasi berupa stimulus
b. memproses informasi yang diterima
c. pesan yang dibawa oleh sel saraf
d. alat pengatur dan pengendali seluruh kegiatan alat-alat tubuh
92. Berikut adalah fungsi sistem saraf, kecuali...
a. memberi tanggapan (respon)
b. menerima informasi dalam bentuk stimulus (rangsang)
c. menyediakan energi untuk membawa rangsangan
d. memproses informasi yang diterima
93. Sel saraf neuron terdiri atas, kecuali...
a. neurotransmitter
b. badan sel saraf
c. Dendrit
d. akson
94.Serabut-serabut yang merupakan tonjolan sitoplasma dan percabangan dari badan sel saraf disebut...
a. impuls
b. Dendrit
c. Akson
d. sinaps
95.Serabut tunggal yang merupakan penjuluran panjang dari sitoplasma badan sel saraf disebut...
a. impuls
b. Dendrit
c. Akson
d. sinaps
96 .Pesan yang dibawa oleh sel saraf disebut...
a. sinaps
b. Akson
c. Dendrit
d. impuls
97. Ruang antara akson sel saraf yang satu dengan dendrit sel saraf yang lain disebut...
a. dendrit
b. Akson
c. Sinaps
d. impuls
98. Sel saraf sensorik, motorik dan perantara termasuk di...
a. fungsi utama sistem saraf
b. macam-macam sel saraf
c. fungsi sistem saraf
d. bagian-bagian sel saraf
99. Jalur refleks mata langsung ke otak dan otak memberi tanggapan diluar kendali disebut...

a. lintasan refleks kranialis
b. lintasan gerak refleks
c. lintasan refleks spinalis
d. gerak refleks
100. Refleks lutut melewati sumsum tulang belakang disebut...
a. lintasan refleks kranialis
b. lintasan gerak refleks
c. gerak refleks
d. lintasan refleks spinalis
101. Nama lain dari otak besar adalah...
a. medulla oblongata
b. medulla spinalis
c. Cerebrum
d. cerebellum
102.Nama lain dari otak kecil adalah...
a. cerebrum
b. Cerebellum
c. medulla oblongata
d. medulla spinalis
103. Nama lain dari sumsum lanjutan adalah...
a. medulla oblongata
b. medulla spinalis
c. Cerebrum
d. cerebellum
104.Pusat pengatur gerak refleks adalah...
a. otak
b. Saraf
c. sumsum tulang belakang
d. tubuh
105. Jenis neuron yang berfungsi dalam menghantarkan rangsangan dari sistem saraf pusat ke efektor (otot)
adalah . . .
a. sensoris
b. Motoris
c. Interneuron
d. indra
106.Contoh refleks otak yaitu gerak refleks pada . . .
a. pupil mata
b. tempurung lutut
c. siku tangan
d. telapak kaki
107. Uji refleks sering dilakukan dengan cara memukulkan benda lunak perlahan-lahan ke bagian bawah
tempurung lutut sehingga secara tidak sadar tungkai bawah bergerak ke depan. Busur refleks yang
menghasilkan gerakan itu mempunyai jalur sebagai berikut ….
a. lutut – saraf motorik – sumsum tulang belakang- saraf sensorik- kaki
b. lutut – saraf sensorik- sumsum tulang belakang- saraf motorik – kaki
c. lutut – saraf sensorik- otak – saraf motorik – kaki
d. lutut – saraf motorik – otak – saraf sensorik- kaki
108. Urutan jalan rangsangan pada busur refleks mengikut pola ….
a. reseptor – serabut saraf sensorik – saraf tulang belakang – serabut saraf motorik – efektor
b. reseptor – serabut saraf motorik – saraf tulang belakang – serabut saraf sensorik – efektor
c. reseptor – saraf tulang belakang – serabut saraf sensorik – serabut saraf motorik – efektor

d. reseptor – serabut saraf sensorik – otak – serabut saraf motorik – efektor
109. Sel saraf yang sifatnya membawa rangsang dari pusat saraf menuju alat-alat panca indra disebut
a. neuron
b. Motorik
c. Sensorik
d. Ganglion
110. Saraf parasimpatetik berpengaruh terhadap aktivitas beberapa organ tubuh, kecuali ….
a. kontraksi pembuluh darah
b. pengecilan bronkus
c. kontraksi dinding usus
d. peningkatan sekresi kelenjar saliva
111. Urutan jalan rangsangan pada busur refleks mengikut pola ….
a. reseptor – serabut saraf sensorik – saraf tulang belakang – serabut saraf motorik – efektor
b. reseptor – serabut saraf motorik – saraf tulang belakang – serabut saraf sensorik – efektor
c. reseptor – saraf tulang belakang – serabut saraf sensorik – serabut saraf motorik – efektor
d. reseptor – serabut saraf sensorik- serabut saraf motorik – konektor – efektor
112. Dari berbagai macam hormon yang anda kenal, ada di antaranya yang dihasilkan oleh pankreas, yaitu
….
a. tripsin
b. Insulin
c. Amilase
d. pepsin
113. Neurotransmiter terkemas dalam gelembung yang terdapat di.....
a. neuron prasinapsis
b. Neuron sensoris
c. neuron post sinapsis
d. neuron motoris
114. Neuron reseptor disebut juga....
a. neuron prasinapsis
b. Neuron sensoris
c. neuron post sinapsis
d. neuron motoris
115. Celah sinapsis berukuran.....
a. 50 Angstrom
b. 100 Angstrom
c.150 Angstrom
d. 200 Angstrom
116. Hubungan antara satu neuron dengan neuron yang lainnya dinamakan.....
a. akson
b. badan soma
c. dendrit
d. sinapsis
117. Zat yang dilepaskan di sinapsis dinamakan…..
a. neuron motorik
b. neuron sensorik
c. neurotransmitter
d. interneuron
118. Pengaturan suhu tubuh agar tetap konstan dikoordinasi oleh.....
a. cerebrum
b. hipothalamus
c. cerebellum

d. medulla oblongata
119. Dibawah ini merupakan fungsi otak tengah yaitu ….
a. Pusat reflex mata
b. Pusat koordinasi gerakan otot
c. Pusat menelan
d. Pusat imajinasi
120. System saraf berfungsi ….
a. Menerima rangsang
b. Meneruskan rangsang
c. Menjawab rangsangan
d. Semua benar

Bab 4
Kelangsungan Hidup Organisme
121. Agar organisme dapat bertahan hidup, maka organisme harus mampu melakukan..
a. Adaptasi dan metamorfosis
b. Berkembangbiak dan metamorfosis
c. Seleksi alam dan reproduksi
d. Berkembangbiak dan adaptasi
122. 1). Penyesuaian bentuk organ atau alat luar tubuh terhadap lingkungan
2). Penyesuaian berupa kebiasaan atau tingkah laku terhadap lingkungan
3). Penyesuaian fungsi kerja organ-organ faal tubuh terhadap lingkungan
Pernyataan di atas berturut-turut adalah pengertiaan dari adaptasi…
a. Morfologi, fisiologi, tingkah laku
b. Morfologi, tingkah laku, fisiologi
c. Fisiologi, tingkah laku, morfologi
d. Tingkah laku, fisiologi, morfologi
123. Contoh bentuk adaptasi morfologi pada tumbuhan adalah…
a. Gugurnya daun jati pada musim kemarau
b. Tumbuhan halofit memiliki akar tunjang
c. Terkulainya daun putri malu bila disentuh
d. Menutupnya daun Venus saat serangga hinggap
124. Perhatikan ciri-ciri tumbuhan berikut!
1. berdaun tipis dan lebar
2. Stomata banyak terdapat di epidermis atas daun
3. batang berongga untuk menyimpan udara
4. serta akar halus
Ciri-ciri tersebut dimiliki oleh tumbuhan…
a. higrofit
b. xerofit
c. hidrofit
d. liana
125. Tumbuhan berikut yang dapat hidup bebas di permukaan air yaitu….
a. Hydrilla dan Valisnaria
b. keladi dan Azzola pinnata
c. Kiambang dan Eceng gondok
d. Teratai dan Genjer
126. Kaktus merupakan tumbuhan xerofit melakukan adaptasi morfologi sebagai berikut, kecuali….
a. Stomata di epidermis bawah
b. Akar lebat, panjang dan menyebar luas
c. Memiliki jaringan spons untuk menyimpan air
d. Batang tebal mengandung lapisan lilin (kutikula)
127. Lebah memiliki tipe mulut………..
a. Penusuk dan penghisap
b. Penggigit
c. Pengisap
d. Pengisap dan penjilat
128. Berikut ini contoh adaptasi tingkah laku pada hewan, kecuali …
a. Burung merak memamerkan ekornya kepada penonton di kebun binatang
b. Rayap dewasa sering memakan kulit tubuhnya yang terkelupas karena mengandung flagellata
c. Kerbau sering berkubang saat udara panas untuk menjaga kulit tubuhnya agar lebih lunak
d. Indera penciuman yang tajam pada anjing sehingga dapat digunakan untuk melacak

129. Bentuk adaptasi tingkah laku yang dilakukan mamalia air adalah…
a. sering muncul ke permukaan untuk bernapas
b. alat gerak berubah menjadi sirip
c. bentuk tubuh streamline agar mudah bergerak
d. saat melahirkan anak ekornya keluar lebih dulu
130. Perhatikan fungsi sirip di bawah ini!
1. Membelokkan tubuh
2. Melindungi perut
3. Sebagai keseimbangan tubuh
4. Merayap di dasar
5. Berenang di air
6. Memeluk anaknya saat menyusui
Yang bukan Fungsi sirip dada pada duyung yaitu………
a. 1, 2
c. 2, 5
b. 1, 3
d. 2, 4
131. Adaptasi tingkah laku berupa tidur panjang pada hewan akibat pengaruh cuaca yaitu…
a. Hibernasi & gutasi
b. Gutasi & evaporasi
c. Hibernasi & estivasi
d. Estivasi & evaporasi
132. Contoh adaptasi fisiologi pada makhluk hidup yaitu….
a. Kebiasan tanaman Venus menangkap serangga
b. Anak rayap sering menjilati dubur induknya
c. Menggulungnya daun tanaman jagung saat siang hari
d. adanya saluran berkas pembuluh pada tumbuhan higrofit untuk peristiwa gutasi
133.Orang yang tinggal di daerah pegunungan mempunyai jumlah eritrosit lebih banyak dari orang yang tinggal
di dataran rendah, hal ini dikarenakan…
a. mengalami adaptasi tingkah laku pada kadar oksigennya
b. mengalami adaptasi fisiologi karena menyangkut fungsi alat tubuh yaitu trombosit
c. mengalami adaptasi fisiologi karena menyangkut pengikatan O2 oleh eritrosit
d. mengalami adaptasi morfologi karena menyangkut jumlah sel darah
134.Mekanisme adaptasi ikan yang hidup di air tawar adalah…
a. sedikit minum dan kelebihan garam akan dikeluarkan melalui ginjal
b. sedikit minum dan kelebihan garam akan dikeluarkan melalui insang
c. banyak minum dan kelebihan garam akan dikeluarkan melalui ginjal
d. banyak minum dan kelebihan garam akan dikeluarkan melalui insang
135.Perhatikan ciri-ciri berikut :
1) Feces sangat kering
2) Menjilat kembali air bersin yang menempel di wajah
3) Memiliki punuk untuk menyimpan lemak
Hewan yang melakukan adaptasi fisiologi di atas adalah..
a. pinguin
c. unta
b. komodo
d. mammouth
136.Yang dimaksud dormansi adalah….
a. Rumput dalam keadaan seperti mati di musim kemarau
b. Keadaan istirahat panjang pada hewan di musim panas
c. Keadaan biji yang tidak berkecambah
d. Keadaan tidur tumbuhan di musim dingin
137.Reptil menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam tanah, adaptasi yang dilakukan sebagai
berikut,kecuali…
a. Memiliki 2 jari kaki menghadap ke depan dan 2 jari kaki ke belakang
b. Kulit bersisik yang tahan air (waterproof)

c. Dua pasang kaki yang kuat
d. Paru-paru memiliki banyak lipatan-lipatan jaringan
138.Perhatikan pernyataan berikut :
1. organisme yang dapat menyesuaikan diri terhadap alam akan lestari
2. organisme yang tidak dapat menyesuaikan diri terhadap alam akan punah
3. organisme yang dapat menyesuaikan diri terhadap alam akan punah
4. organisme yang tidak dapat menyesuaikan diri terhadap alam akan lestari
Pernyataan yang sesuai dengan proses seleksi alam adalah…
a. 1 dan 2
c. 3 dan 4
b. 2 dan 3
d. 4 dan 1
139.Bagian dari siklus makhluk hidup yang paling mudah mengalami seleksi alam terjadi pada..
a. Masa reproduksi
b. Masa pertumbuhan
c. Masaperkembangan embrio
d. Masa proses pembuahan
140. 1. Harimau
3. Rusa
2. Tapir
4. Badak bercula satu
Organisme di atas yang kemampuan berkembangbiaknya rendah yaitu…
a. 1
c. 3
b. 2
d. 4

Bab 5
Sistem Ekskresi Pada Manusia
141. Ginjal menyaring zat sisa yang berupa ureum dari dalam...
a. getah bening
b. hormon
c. darah
d. usus
142. Organ tubuh yang bertanggungjawab untuk mengatasi zat racun yang masuk ke dalam tubuh adalah..
a. ginjal
b. hati
c. kulit
d. paru-paru
143. Cara kulit mengatur suhu tubuh adalah...
a. mengeluarkan minyak
b. mengeluarkan air
c. mengeluarkan panas
d. mendirikan bulu-bulu
144. Bagian ginjal yang berfungsi menyaring darah terdapat pada...
a. glomerulus
b.l engkung henle
c. kapsula bowman
d. tubulus kontraktil
145. Paru-paru sebagai organ ekskresi mengeluarkan...
a. O dan H2O
c. O2 dan H2O
b. H2O dan CO2
d. H2O dan O2
146. Fungsi sistem ekskresi pada manusia adalah...
a. mengeluarkan sisa-sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi
b. mengeluarkan sisa-sisa metabolisme yang masih dibutuhkan oleh tubuh
c. mengeluarkan zat sisa yang masih dipergunakan lagi
d. mengeluarkan feses dari hasil pencernaan
147. Bagian kulit yang berperan untuk menyimpan lemak adalah lapisan kulit ...
a. ari
b. malphigi
c. jangat
d. bawah
148. Berikut ini merupakan penyakit yang terjadi pada kulit, kecuali...
a. ringworm
b. psoriasis
c. iduran
d. nefritis
149. Kelebihan hormon, vitamin, dan obat-obatan akan dikeluarkan melalui . . .
a. ginjal
b. kulit
c. hati
d. paru-paru
150. Salah satu organ pada manusia yang tidak mengeluarkan zat sisa dalam proses metabolisme adalah . . . .
a. ginjal
b. kulit

c. hati
d. pankreas
151. Fungsi hati berikut berkaitan dnegan pengeluaran, adalah . . . .
a. mengubah provitamin A menjadi vit A
b. menimbun gula dalam bentuk glikogen
c. membongkar jenis protein tertentu
d. merombak sel darah merah yang rusak menjadi empedu
152. Hati sebagai alat ekskresi mengeluarkan . . . .
a. insulin
b gula
c. urine
d. empedu
153. Pengubahan provitamin A menjadi vitamin A terjadi pada . . . .
a. ginjal
b. kulit
c. paru-paru
d. hati
154. Ujung saraf indra pada kulit terdapat pada lapisan . . .
a. epidermis
b. malphigi
c. tanduk
d. dermis
155. Saluran urine yang keluar dari ginjal disebut . . . .
a. medula
b. uretra
c. ureter
d. pelvis
156. Kelebihan lemak akan disimpan di lapisan. . . .
a. kulit ari
b. epidermis
c. jangat
d. bawah kulit
157. Urine dikeluarkan dari dalam tubuh melalui saluran . . . .
a. ureter
b. uretra
c. glomerulus
d. kapsul bowman
158. Urine berwarna kuning karena mengandung . . . .
a. amoniak
b. hemoglobim
c. urea
d. bilirubun
159. Salah satu tanda bahwa seseorang menderita kencing manis adalah bila didalam urine nya mengandung,,,,,
a. urea
b. amoniak
c. gula
d. hemoglobin
160. Kulit berfungsi sebagai alat pengeluaran karena memiliki . . . .
a. rambut
c. kelenjar keringat
b. lemak
d. kelenjar saraf

161. Pengeluaran zat sampah sisa metabolisme yang sudah tidak berguna lagi bagi tubuh disebut....
a. defekasi.
c. ekskresi.
b. sekresi.
d. eliminasi.
162. Pada proses pembentukan urine, augmentasi terjadi di....
a. tubulus proximal.
b. tubulus distal.
c. tubulus pengumpul.
d. lengkung Henle.
163. Bagian ginjal yang berfungsi menyaring darah terdapat pada ....
a. glomerulus
b. lengkung henle
c. kapsula Bowman
d. tubulus distal
164. Lapisan kulit jangat (dermis) tersusun atas....
a. kulit ari, pembuluh darah, lapisan lemak.
b. pembuluh darah, pigmen kulit, kelenjar keringat.
c. lapisan lemak, kelenjar minyak, kelenjar keringat.
d. kelenjar keringat, pembuluh darah, ujung-ujung saraf.
165. Bagian kulit yang berperan untuk menyimpan lemak adalah ....
a. lapisan kulit ari
b. lapisan kulit malpighi
c. lapisan kulit jangat
d. lapisan kulit bawah
166. Paru-paru sebagai organ ekskresi mengeluarkan .…
a. O2 dan H2O
c. O2 dan CO2
b. H2O dan CO2
d. H2O dan O2
167.

Fungsi dari garam empedu yang disekresikan hati dalam sistem pencernaan yaitu...
a. menetralisir racun.
b. melarutkan vitamin.
c. mengemulsi lemak.
d. menyerap sari-sari makanan.

168. Kerusakan nefron akibat infeksi bakteri sehingga menyebabkan nefron tidak berfungsi dan mengakibatkan
urine masuk ke dalam aliran darah disebut...
a. nefritis.
c. albuminuria.
b. hepatitis.
d. psoriasis.
169. Diabetes mellitus dapat terjadi karena....
a. nefron gagal menyerap kelebihan glukosa
b. pankreas menghasilkan insulin
c. kelebihan kadar garam dalam darah
d. adanya infeksi kuman pada glomerulus
170. Penderita diabetes inspidus (banyak buang urine) dapat disebabkan oleh....
a. kelebihan hormon antidiuretika (ADH)
b. kekurangan hormon antidiuretika (ADH)
c. kelebihan hormon insulin
d. kekurangan hormon insulin
171. Urine sesungguhnya terbentuk setelah melalui proses ....
a. filtrasi
c. augmentasi
b. reabsorpsi
d. penyaringan
172. Pada saat orang berkeringat berlebih, maka terbentuk urin yang...

a.
b.
c.
d.

sedikit dan pekat
sedikit dan encer
banyak dan pekat
banyak dan encer

173. Bilirubin merupakan zat sisa hasil pembongkaran....
a. hemoglobin di hati
b. protein di hati
c. hemoglobin di kantong empedu
d. protein di kantong empedu
174. Fungsi hati sebagai sistem ekskresi adalah....
a. menyimpan glikogen
b. mengeluarkan empedu
c. menetralkan racun
d. membentuk protein plasma
175. Urin pasien yang diuji dengan larutan Benedict menunjukkan reaksi perubahan warna menjadi merah bata.
Hal ini mengindikasikan adanya....
a. kelainan pada fungsi badan Malpighi
b. kebocoran pada saluran ginjal
c. di dalam urin pasien mengandung glukosa
d. perubahan warna pada reaksi antara urin dengan Benedict tidak menggambarkan reaksi klinis
176. Proses ekskresi pada ikan yang hidup di air tawar berbeda dengan ikan yang hidup di air laut. Perbedaan
tersebut antara lain....
a. ikan air tawar sering mengeluarkan urin yang banyak mengandung air dan garam
b. ikan air tawar mengeluarkan urin yang banyak mengandung air dan sedikit garam
c. ikan air laut mengeluarkan urin yang sedikit mengandung air dan garam
d. ikan air laut maupun air tawar sedikit mengeluarkan garam dalam urinnya untuk menjaga kestabilan
konsentrasi cairan tubuhnya.
177. Aktivitas tubuh dan keadaan lingkungan biasanya merangsang tubuh kita untuk mengeluarkan keringat.
Pengeluaran keringat dari dalam tubuh bertujuan untuk....
a. mengatur pH darah agar tidak asam
b. mengatur suhu tubuh agar konstan
c. mempercepat metabolisme untuk mendapatkan energi
d. mengurangi air dan garam mineral dari dalam tubuh
178. Kelainan pada ginjal dapat dideteksi dari kandungan urin yang diekskresikan, jika di dalam urin seseorang
terdapat asam amino dan glukosa maka bagian ginjal yang mengalami gangguan fungsi adalah....
a. arteri renalis dan glomerulus
b. duktus kolektivus dan tubulus kontortus distal
c. glomerulus dan tubulus kontortus proksimal
d. vena renalis dan glomerulus
179. Struktur alat ekskresi pada protozoa adalah berupa....
a. kumpulan sel
b. organela yang berbentuk seperti kantong
c. sistem jaringan
d. sistem organ
180. Badan Malpighi yang berperan penting dalam penyaringan darah sebenarnya tersusun dari....
a. nephron dan glomerulus
b. nephron dan kapsula Bowman
c. glomerulus dan kapsula Bowman
d. glomerulus dan pembuluh ginjal

181.Kelebihan hormon pertumbuhan pada manusiamenyebabkan...
a.kretinisme
c.hiperaktif
b.gigantisme
d.obesitas
182.Auksin pada tumbuhan dihasilkan di bagian berikut ini,kecuali...
a.ujung batang
c.cabang batang
b.ujung akar
d.daun muda
183.Salah satu fungsi dari hormon sitokinin adalah...
a.menghambat pertumbuhan
b.menghambat penuaan
c.membengkokkan batang
d.mematangkan buah
184.Tanaman dapat tumbuh lebih tinggi dan lebih besar melebihi normal jika ditambahkan hormon...
a.sitokinin
c.giberelin
b.auksin
d.kalin
185.Hormon yang merangsang pembentukan daun adalah...
a.kaulokalin
c.rizokalin
b.filokalin
d.antokalin

186.Jaringan tulang terbentuk dari...
a.sekumpulan sel
b.sekumpulan tulang
c.sekumpulan sel tulang berbentuk sama
d.sekumpulan sel tulang yang sama bentuk dan fungsinya
187.Alat gerak manusia terdiri dari...
a.otot dan saraf
b.tangan dan kaki
c.tulang dan otot
d.darah dan indra
188.Jaringan tulang keras tersusun atas...
a.zat-zat kapur
b.sel-sel tulang rawan
c.sel-sel yang telah mati
d.sel-sel tulang rawan yang mengapur
189.Osteoporosis dicegah dengan cukup mengonsumsi kalsium dan vitamin...
a.A
c.C
b.B
d.D
190. Zat perekat di dalam tulang menyebabkan tulang bersifat...
a.lunak
b.keras
c.lentur
d.rapuh

191.Tulang rawan pada orang dewasa terdapat pada...
a.hidung dan telinga
b.tulang paha dan tulang hidung
c.tulang belakang dan tulang tengkorak
d.tulang lengan dan tulang paha

192.Tulang yang belum mengalami osifikasi pada bayi terdapat pada...
a.tulang hidung
b.tulang belakang
c.tulang tengkorak
d.tulang ubun-ubun
193.Sel tulang keras mendapat makanan dari...
a.darah dan tulang
b.darah dari kulit dan tulang
c.darah dari pembuluh darah
d.darah dalamm saluran Haven
194.Kedua otot di kiri-kanan paha bekerja bersamaan dan saling membantu,kerja tersebut dinamakan...
a.kifosis
c.sinergis
b.skoliosis
d.antagonis
195.Tulang-tulang pendek antara lain..
a.tulang ruas jari dan tulang dada
b.tulang pelipis dan tulang ubun-ubun
c.tulang betis dan tulang kering
d.tulang pergelangaan tangan dan ruas-ruas tulang punggung
196.Di antara tulang-tulang berikut yang berbentuk pipih adalah...
a.tulang usus dan tulang belikat
b.tulang hasta dan tulang pengumpil
c.tulang paha dan tulang kering
d.tulang tempurung lutut dan tulang pergelangan kaki
197.Tulang-tulang dibawah ini adalah tulang-tulang yang menyusun gelang pinggul,kecuali...
a.tulang duduk
b..tulang usus
c.tulang belakang
d.tulang kemaluan
198.Untuk memelihara kelangsungan hidup tulang,di dalam saluran Havers terdapat...
a.sumsum kuning dan pemuluh darah
b.sumsum merah dan sel-sel saraf
c.sumsum merah dan sumsum kuning
d.pembuluh darah dan saraf
199.Sumsum merah terdapat di dalam tulang-tulang...
a.pipa dan pipih
b.pipih dan pendek
c.pendek dan rawan
d.rawan dan keras
200.Proses penulangan pada manusia dimulai sejak masa...
a.bayi
c.kanak-kanak
b.balita
d.fetus
HORMON
201. Sistem koordinasi tubuh manusia terlaksana oleh adanya . . . .
a. Otak dan sistem saraf
b. Otak dan sumsum tulang belakang
c. Sistem saraf dan hormon
d. Hormon dan sumsum tulang belakang
202. Sel saraf sensorik disebut juga sel saraf indera karena . . . .
a.Menerima dan meneruskan rangsang dari reseptor ke sel saraf motorik
b. Membawa rangsang dari reseptor ke otak atau sumsum tulang belakang
c.Membawa perintah dari otak atau sumsum tulang belakang

d.Menerima dan membawa rangsangan dari otot ke otak atau sumsum tulang belakang
203.Bagian sel saraf yang membungkus akson dan berfungsi sebagai isolator yaitu . . . .
a. Sel Schwann
b. Badan Miesel
c. Nodus Ranvier
d. Selubung Mielin
204.Hubungan antara jenis sel saraf dan fungsinya yang benar terdapat pada…
a. Neuron konektor Menghantarkan rangsangan dari reseptor ke pusat saraf
b. Neuron sensorik Menghantarkan tanggapan dari pusat saraf ke efektor
c. Interneuron Menghubungkan neuron sensorik dengan neuron motorik
d. Neuron motorik Menghantarkan rangsangan dari indera ke pusat saraf
205.Susunan saraf tepi yang berasal dari otak adalah . . . .
a. 10 pasang
b. 12 pasang
c. 31 pasang
d. 33 pasang
206.Susunan saraf tepi yang berasal dari sumsum tulang belakang adalah . . . .
a. 10 pasang
b. 12 pasang
c. 31 pasang
d. 33 pasang
207.Sistem saraf pusat tersusun atas . . .
a. otak dan sumsum tulang belakang
b. saraf simpatis dan saraf parasimpatis
c. saraf somatik dan otak
d. saraf somatik dan saraf otonom
208.Otak dilindungi oleh empat lapisan membran. Membran yang melekat di otak dan berada di dalam
lapisan paling dalam yaitu…
a. piameter
b. Meninges
c. arakhnoit
d. durameter
209.Fungsi sumsum tulang belakang adalah sebagai . . . .
a. penghantar dan penghambat rangsangan dari luar
b. pusat kesadaran dan pengaturan rangsangan dari luar
c. menghubungkan sistem saraf tepi ke otak
d. koordinasi alat-alat tubuh, pusat kesadaran, kemauan, dan pikiran
210. Uji refleks sering kali dilakukan dengan cara memukulkan suatu benda perlahan-lahan ke bagian bawah
tempurug lutut sehingga secara refleks tungkai bawah akan bergerak ke depan. Busur refleks yang
menghasilkan gerakan ini mempunyai jalur. . . .
a. rangsang – lutut – saraf motorik – otak – saraf sensorik – kaki
b. rangsang – lutut – saraf sensorik – otak – saraf motorik – kaki
c. rangsang – lutut – saraf motorik – sumsum tulang belakang – saraf sensorik – kaki
d. rangsang – lutut – saraf sensorik – sumsum tulang belakang – saraf motorik – kaki
211.Gerakan yang dikendalikan oleh saraf sadar yaitu . . . .
a. Danang tiba-tiba menarik tangannya karena terkena besi panas
b. Mata Dimas berkedip karena kemasukan debu
c. Ditya segera mengangkat kaki ketika tertusuk duri
d. Dian menulis soal matematika di papan tulis
212.Contoh aktifitas yang termasuk gerak refleks adalah…
a. Menarik kaki saat terkena duri
b. Menulis surat balasan untuk sahabat
c. Petinju yang memukul lawannya
d. Menendang bola saat mendapat umpan
213.Pada saat perut dalam kondisi penuh dengan makanan, aliran darah ke usus halus meningkat.
Peningkatan aliran darah tersebut dipacu oleh saraf. . . .
a. motorik
b. Sensorik
c. simpatik
d. parasimpatik
214.Pernyataan yang benar tentang saraf simpatik dan parasimpatik adalah . . .

a. Neuron konektor Menghantarkan rangsaang dari reseptor ke pusat saraf
b. Neuron sensorik Menghantarkan tanggapan dari pusat saraf ke efektor
c. Interneuron Menghubungkan neuron sensorik dengan neuron motorik
d. Neuron motorik Menghantarkan rangsangan dari indera ke pusat saraf
215.Ketika berolahraga denyut jantung dan pernapasan menjadi lebih cepat. Setelah beristirahat denyut
jantung dan pernapasan akan normal kembali. Yang bertugas menormalkan kembali denyut jantung adalah .
a. Sumsum lanjut
b. Sumsum tulang belakang
c. Saraf simpatik
d. Saraf parasimpatik
216.Penyakit kehilangan kemampuan untuk peduli terhadap diri sendiri adalah penyakit. . . .
a. epilepsi
b. parkison
c. Alzheimer
d. amnesia
217.Epilepsi merupakan penyakit yang dicirikan dengan adanya serangan pada neuron motorik atau
sensorik secara berulang-ulang. Dari peristiwa tersebut akibatnya…
a. Penderita akan kehilangan ingatannya
b. Otot-otot rangka berkontraksi berulang-ulang tanpa disadari (terjadi kejang-kejang)
c. Mulut penderita akan mengeluarkan busa
d. Penderita akan pingsan
218.Salah satu pemicu terjadinya kelainan saraf pada seseorang, kecuali…
a. Kerusakan otak saat lahir
b. Infeksi
c. Makanan
d. Tumor pada otak
219.Sistem saraf pada manusia tersusun atas...
a. sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi
b. sistem saraf sadar dan sistem saraf tak sadar
c. sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik
d. otak dan tulang belakang
220.Dalam sistem pengaturan kegiatan tubuh manusia maka perlu adanya alat - alat...
a. urat saraf, alat indera, dan hormon
b. urat saraf, alat indera, dan ginjal
c. urat saraf, alat indera, dan ginjal
d. alat indera, hormon, dan jantung
221.Fungsi utama sistem saraf manusia adalah...
a. menerima informasi berupa stimulus
b. memproses informasi yang diterima
c. pesan yang dibawa oleh sel saraf
d. alat pengatur dan pengendali seluruh kegiatan alat-alat tubuh
222.Berikut adalah fungsi sistem saraf, kecuali...
a. memberi tanggapan (respon)
b. menerima informasi dalam bentuk stimulus (rangsang)
c. menyediakan energi untuk membawa rangsangan
d. memproses informasi yang diterima
223.Sel saraf neuron terdiri atas, kecuali...
a. neurotransmitter
b. badan sel saraf
c. Dendrit
d. akson
224Serabut-serabut yang merupakan tonjolan sitoplasma dan percabangan dari badan sel saraf disebut…
a. impuls
b. Dendrit
c. Akson
d. sinaps
225.Serabut tunggal yang merupakan penjuluran panjang dari sitoplasma badan sel saraf disebut...
a. impuls
b. Dendrit

c. Akson
d. sinaps
226.Pesan yang dibawa oleh sel saraf disebut...
a. sinaps
b. Akson
c. Dendrit
d. impuls
227.Ruang antara akson sel saraf yang satu dengan dendrit sel saraf yang lain disebut...
a. dendrit
b. Akson
c. Sinaps
d. impuls
228.Sel saraf sensorik, motorik dan perantara termasuk di...
a. fungsi utama sistem saraf
b. macam-macam sel saraf
c. fungsi sistem saraf
d. bagian-bagian sel saraf
229.Jalur refleks mata langsung ke otak dan otak memberi tanggapan diluar kendali disebut...
a. lintasan refleks kranialis
b. lintasan gerak refleks
c. lintasan refleks spinalis
d. gerak refleks
230.Refleks lutut melewati sumsum tulang belakang disebut...
a. lintasan refleks kranialis
b. lintasan gerak refleks
c. gerak refleks
d. lintasan refleks spinalis
231.Nama lain dari otak besar adalah...
a. medulla oblongata
b. medulla spinalis
c. Cerebrum
d. cerebellum
232.Nama lain dari otak kecil adalah...
a. cerebrum
b. Cerebellum
c. medulla oblongata
d. medulla spinalis
233.Nama lain dari sumsum lanjutan adalah...
a. medulla oblongata
b. medulla spinalis
c. Cerebrum
d. cerebellum
234.Pusat pengatur gerak refleks adalah...
a. otak
b. Saraf
c. sumsum tulang belakang
d. tubuh
235.Jenis neuron yang berfungsi dalam menghantarkan rangsangan dari sistem saraf pusat ke efektor (otot)
adalah . . .
a. sensoris
b. Motoris
c. Interneuron
d. indra
236.Contoh refleks otak yaitu gerak refleks pada . . .
a. pupil mata
b. tempurung lutut
c. siku tangan
d. telapak kaki
237.Uji refleks sering dilakukan dengan cara memukulkan benda lunak perlahan-lahan ke bagian bawah
tempurung lutut sehingga secara tidak sadar tungkai bawah bergerak ke depan. Busur refleks yang
menghasilkan gerakan itu mempunyai jalur sebagai berikut ….

a. lutut – saraf motorik – sumsum tulang belakang- saraf sensorik- kaki
b. lutut – saraf sensorik- sumsum tulang belakang- saraf motorik – kaki
c. lutut – saraf sensorik- otak – saraf motorik – kaki
d. lutut – saraf motorik – otak – saraf sensorik- kaki
238.Urutan jalan rangsangan pada busur refleks mengikut pola ….
a. reseptor – serabut saraf sensorik – saraf tulang belakang – serabut saraf motorik – efektor
b. reseptor – serabut saraf motorik – saraf tulang belakang – serabut saraf sensorik – efektor
c. reseptor – saraf tulang belakang – serabut saraf sensorik – serabut saraf motorik – efektor
d. reseptor – serabut saraf sensorik – otak – serabut saraf motorik – efektor
239.Sel saraf yang sifatnya membawa rangsang dari pusat saraf menuju alat-alat panca indra disebut
a. neuron
b. Motorik
c. Sensorik
d. Ganglion
240.Saraf parasimpatetik berpengaruh terhadap aktivitas beberapa organ tubuh, kecuali ….
a. kontraksi pembuluh darah
b. pengecilan bronkus
c. kontraksi dinding usus
d. peningkatan sekresi kelenjar saliva
241.Urutan jalan rangsangan pada busur refleks mengikut pola ….
a. reseptor – serabut saraf sensorik – saraf tulang belakang – serabut saraf motorik – efektor
b. reseptor – serabut saraf motorik – saraf tulang belakang – serabut saraf sensorik – efektor
c. reseptor – saraf tulang belakang – serabut saraf sensorik – serabut saraf motorik – efektor
d. reseptor – serabut saraf sensorik- serabut saraf motorik – konektor – efektor
242.Dari berbagai macam hormon yang anda kenal, ada di antaranya yang dihasilkan oleh pankreas, yaitu ….
a. tripsin
b. Insulin
c. Amilase
d. pepsin
243.Neurotransmiter terkemas dalam gelembung yang terdapat di.....
a. neuron prasinapsis
b. Neuron sensoris
c. neuron post sinapsis
d. neuron motoris
244.Neuron reseptor disebut juga....
a. neuron prasinapsis
b. Neuron sensoris
c. neuron post sinapsis
d. neuron motoris
245.Celah sinapsis berukuran.....
a. 50 Angstrom
b. 100 Angstrom
c.150 Angstrom
d. 200 Angstrom
246.Hubungan antara satu neuron dengan neuron yang lainnya dinamakan.....
a. akson
b. badan soma
c. dendrit
d. sinapsis
247. Zat yang dilepaskan di sinapsis dinamakan…..
a. neuron motorik
b. neuron sensorik
c. neurotransmitter
d. interneuron
248.Pengaturan suhu tubuh agar tetap konstan dikoordinasi oleh.....
a. cerebrum
b. hipothalamus
c. cerebellum
d. medulla oblongata
249.Dibawah ini merupakan fungsi otak tengah yaitu ….
a. Pusat reflex mata

b. Pusat koordinasi gerakan otot
c. Pusat menelan
d. Pusat imajinasi
250.System saraf berfungsi ….
a. Menerima rangsang
b. Meneruskan rangsang
c. Menjawab rangsangan
d. Semua benar
Paket 2 sekresi manusia
251.Ginjal menyaring zat sisa yang berupa ureum dari dalam...
a. getah bening
b. hormon
c. darah
d. usus
252.Organ tubuh yang bertanggungjawab untuk mengatasi zat racun yang masuk ke dalam tubuh adalah..
a. ginjal
b. hati
c. kulit
d. paru-paru
253. Cara kulit mengatur suhu tubuh adalah...
a. mengeluarkan minyak
b. mengeluarkan air
c. mengeluarkan panas
d. mendirikan bulu-bulu
254.Bagian ginjal yang berfungsi menyaring darah terdapat pada...
a. glomerulus
b.l engkung henle
c. kapsula bowman
d. tubulus kontraktil
255.Paru-paru sebagai organ ekskresi mengeluarkan...
a. O dan H2O
c. O2 dan H2O
b. H2O dan CO2
d. H2O dan O2
256.Fungsi sistem ekskresi pada manusia adalah...
a. mengeluarkan sisa-sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi
b. mengeluarkan sisa-sisa metabolisme yang masih dibutuhkan oleh tubuh
c. mengeluarkan zat sisa yang masih dipergunakan lagi
d. mengeluarkan feses dari hasil pencernaan
257.Bagian kulit yang berperan untuk menyimpan lemak adalah lapisan kulit ...
a. ari
b. malphigi
c. jangat
d. bawah
258.Berikut ini merupakan penyakit yang terjadi pada kulit, kecuali...
a. ringworm
b. psoriasis
c. iduran
d. nefritis
259.Kelebihan hormon, vitamin, dan obat-obatan akan dikeluarkan melalui . . .
a. ginjal
b. kulit
c. hati
d. paru-paru
260. Salah satu organ pada manusia yang tidak mengeluarkan zat sisa dalam proses metabolisme adalah . . . .
a. ginjal
b. kulit
c. hati
d. pankreas
261.Fungsi hati berikut berkaitan dnegan pengeluaran, adalah . . . .
a. mengubah provitamin A menjadi vit A
b. menimbun gula dalam bentuk glikogen
c. membongkar jenis protein tertentu

d. merombak sel darah merah yang rusak menjadi empedu
262.Hati sebagai alat ekskresi mengeluarkan . . . .
a. insulin
b gula
c. urine
d. empedu
263.Pengubahan provitamin A menjadi vitamin A terjadi pada . . . .
a. ginjal
b. kulit
c. paru-paru
d. hati
264.Ujung saraf indra pada kulit terdapat pada lapisan . . .
a. epidermis
b. malphigi
c. tanduk
d. dermis
265.Saluran urine yang keluar dari ginjal disebut . . . .
a. medula
b. uretra
c. ureter
d. pelvis
266.Kelebihan lemak akan disimpan di lapisan. . . .
a. kulit ari
b. epidermis
c. jangat
d. bawah kulit
267.Urine dikeluarkan dari dalam tubuh melalui saluran . . . .
a. ureter
b. uretra
c. glomerulus
d. kapsul bowman
268.Urine berwarna kuning karena mengandung . . . .
a. amoniak
b. hemoglobim
c. urea
d. bilirubun
269.Salah satu tanda bahwa seseorang menderita kencing manis adalah bila didalam urine nya
mengandung,,,,,
a. urea
b. amoniak
c. gula
d. hemoglobin
270. Kulit berfungsi sebagai alat pengeluaran karena memiliki . . . .
a. rambut
c. kelenjar keringat
b. lemak
d. kelenjar saraf
271.Pengeluaran zat sampah sisa metabolisme yang sudah tidak berguna lagi bagi tubuh disebut....
a. defekasi.
c. ekskresi.
b. sekresi.
d. eliminasi.
272.Pada proses pembentukan urine, augmentasi terjadi di....
a. tubulus proximal.
b. tubulus distal.
c. tubulus pengumpul.
d. lengkung Henle.
273.Bagian ginjal yang berfungsi menyaring darah terdapat pada ....
a. glomerulus
b. lengkung henle
c. kapsula Bowman
d. tubulus distal
274.Lapisan kulit jangat (dermis) tersusun atas....
a. kulit ari, pembuluh darah, lapisan lemak.
b. pembuluh darah, pigmen kulit, kelenjar keringat.

c. lapisan lemak, kelenjar minyak, kelenjar keringat.
d. kelenjar keringat, pembuluh darah, ujung-ujung saraf.
275.Bagian kulit yang berperan untuk menyimpan lemak adalah ....
a. lapisan kulit ari
b. lapisan kulit malpighi
c. lapisan kulit jangat
d. lapisan kulit bawah
276.Paru-paru sebagai organ ekskresi mengeluarkan .…
a. O2 dan H2O
c. O2 dan CO2
b. H2O dan CO2
d. H2O dan O2
277.Fungsi dari garam empedu yang disekresikan hati dalam sistem pencernaan yaitu...
a. menetralisir racun.
b. melarutkan vitamin.
c. mengemulsi lemak.
d. menyerap sari-sari makanan.
278.Kerusakan nefron akibat infeksi bakteri sehingga menyebabkan nefron tidak berfungsi dan
mengakibatkan urine masuk ke dalam aliran darah disebut...
a. nefritis.
c. albuminuria.
b. hepatitis.
d. psoriasis.
279.Diabetes mellitus dapat terjadi karena....
a. nefron gagal menyerap kelebihan glukosa
b. pankreas menghasilkan insulin
c. kelebihan kadar garam dalam darah
d. adanya infeksi kuman pada glomerulus
280.Penderita diabetes inspidus (banyak buang urine) dapat disebabkan oleh....
a. kelebihan hormon antidiuretika (ADH)
b. kekurangan hormon antidiuretika (ADH)
c. kelebihan hormon insulin
d. kekurangan hormon insulin
281.Urine sesungguhnya terbentuk setelah melalui proses ....
a. filtrasi
c. augmentasi
b. reabsorpsi
d. penyaringan
282.Pada saat orang berkeringat berlebih, maka terbentuk urin yang...
a. sedikit dan pekat
b. sedikit dan encer
c. banyak dan pekat
d. banyak dan encer
283.Bilirubin merupakan zat sisa hasil pembongkaran....
a. hemoglobin di hati
b. protein di hati
c. hemoglobin di kantong empedu
d. protein di kantong empedu
284.Fungsi hati sebagai sistem ekskresi adalah....
a. menyimpan glikogen
b. mengeluarkan empedu
c. menetralkan racun
d. membentuk protein plasma
285.Urin pasien yang diuji dengan larutan Benedict menunjukkan reaksi perubahan warna menjadi merah
bata. Hal ini mengindikasikan adanya....
a. kelainan pada fungsi badan Malpighi
b. kebocoran pada saluran ginjal
c. di dalam urin pasien mengandung glukosa
d. perubahan warna pada reaksi antara urin dengan Benedict tidak menggambarkan reaksi klinis
286.Proses ekskresi pada ikan yang hidup di air tawar berbeda dengan ikan yang hidup di air laut. Perbedaan
tersebut antara lain....
a. ikan air tawar sering mengeluarkan urin yang banyak mengandung air dan garam
b. ikan air tawar mengeluarkan urin yang banyak mengandung air dan sedikit garam
c. ikan air laut mengeluarkan urin yang sedikit mengandung air dan garam
d. ikan air laut maupun air tawar sedikit mengeluarkan garam dalam urinnya untuk menjaga kestabilan
konsentrasi cairan tubuhnya.

287.Aktivitas tubuh dan keadaan lingkungan biasanya merangsang tubuh kita untuk mengeluarkan keringat.
Pengeluaran keringat dari dalam tubuh bertujuan untuk....
a. mengatur pH darah agar tidak asam
b. mengatur suhu tubuh agar konstan
c. mempercepat metabolisme untuk mendapatkan energi
d. mengurangi air dan garam mineral dari dalam tubuh
288.Kelainan pada ginjal dapat dideteksi dari kandungan urin yang diekskresikan, jika di dalam urin
seseorang terdapat asam amino dan glukosa maka bagian ginjal yang mengalami gangguan fungsi adalah....
a. arteri renalis dan glomerulus
b. duktus kolektivus dan tubulus kontortus distal
c. glomerulus dan tubulus kontortus proksimal
d. vena renalis dan glomerulus
289.Struktur alat ekskresi pada protozoa adalah berupa....
a. kumpulan sel
b. organela yang berbentuk seperti kantong
c. sistem jaringan
d. sistem organ
290.Badan Malpighi yang berperan penting dalam penyaringan darah sebenarnya tersusun dari....
a. nephron dan glomerulus
b. nephron dan kapsula Bowman
c. glomerulus dan kapsula Bowman
d. glomerulus dan pembuluh ginjal
291.Kelebihan hormon pertumbuhan pada manusiamenyebabkan...
a.kretinisme
c.hiperaktif
b.gigantisme
d.obesitas
292.Auksin pada tumbuhan dihasilkan di bagian berikut ini,kecuali...
a.ujung batang
c.cabang batang
b.ujung akar
d.daun muda
293.Salah satu fungsi dari hormon sitokinin adalah...
a.menghambat pertumbuhan
b.menghambat penuaan
c.membengkokkan batang
d.mematangkan buah
294.Tanaman dapat tumbuh lebih tinggi dan lebih besar melebihi normal jika ditambahkan hormon...
a.sitokinin
c.giberelin
b.auksin
d.kalin
295.Hormon yang merangsang pembentukan daun adalah...
a.kaulokalin
c.rizokalin
b.filokalin
d.antokalin
296.Jaringan tulang terbentuk dari...
a.sekumpulan sel
b.sekumpulan tulang
c.sekumpulan sel tulang berbentuk sama
d.sekumpulan sel tulang yang sama bentuk dan fungsinya
297.Alat gerak manusia terdiri dari...
a.otot dan saraf
b.tangan dan kaki
c.tulang dan otot
d.darah dan indra
298.Jaringan tulang keras tersusun atas...
a.zat-zat kapur
b.sel-sel tulang rawan
c.sel-sel yang telah mati
d.sel-sel tulang rawan yang mengapur
299.Osteoporosis dicegah dengan cukup mengonsumsi kalsium dan vitamin...
a.A
c.C
b.B
d.D
300.Zat perekat di dalam tulang menyebabkan tulang bersifat...
a.lunak
b.keras
c.lentur

d.rapuh
301.Tulang rawan pada orang dewasa terdapat pada...
a.hidung dan telinga
b.tulang paha dan tulang hidung
c.tulang belakang dan tulang tengkorak
d.tulang lengan dan tulang paha
302.Tulang yang belum mengalami osifikasi pada bayi terdapat pada...
a.tulang hidung
b.tulang belakang
c.tulang tengkorak
d.tulang ubun-ubun
303.Sel tulang keras mendapat makanan dari...
a.darah dan tulang
b.darah dari kulit dan tulang
c.darah dari pembuluh darah
d.darah dalamm saluran Haven
304.Kedua otot di kiri-kanan paha bekerja bersamaan dan saling membantu,kerja tersebut dinamakan...
a.kifosis
c.sinergis
b.skoliosis
d.antagonis
305.Tulang-tulang pendek antara lain..
a.tulang ruas jari dan tulang dada
b.tulang pelipis dan tulang ubun-ubun
c.tulang betis dan tulang kering
d.tulang pergelangaan tangan dan ruas-ruas tulang punggung
306.Di antara tulang-tulang berikut yang berbentuk pipih adalah...
a.tulang usus dan tulang belikat
b.tulang hasta dan tulang pengumpil
c.tulang paha dan tulang kering
d.tulang tempurung lutut dan tulang pergelangan kaki
307.Tulang-tulang dibawah ini adalah tulang-tulang yang menyusun gelang pinggul,kecuali...
a.tulang duduk
b..tulang usus
c.tulang belakang
d.tulang kemaluan
308.Untuk memelihara kelangsungan hidup tulang,di dalam saluran Havers terdapat...
a.sumsum kuning dan pemuluh darah
b.sumsum merah dan sel-sel saraf
c.sumsum merah dan sumsum kuning
d.pembuluh darah dan saraf
309.Sumsum merah terdapat di dalam tulang-tulang...
a.pipa dan pipih
b.pipih dan pendek
c.pendek dan rawan
d.rawan dan keras
310.Proses penulangan pada manusia dimulai sejak masa...
a.bayi
c.kanak-kanak
b.balita
d.fetus
kelansungan hidup organisme paket 6
311. Agar organisme dapat bertahan hidup, maka organisme harus mampu melakukan..
a. Adaptasi dan metamorfosis
b. Berkembangbiak dan metamorfosis
c. Seleksi alam dan reproduksi
d. Berkembangbiak dan adaptasi
322.1). Penyesuaian bentuk organ atau alat luar tubuh terhadap lingkungan
2). Penyesuaian berupa kebiasaan atau tingkah laku terhadap lingkungan
3). Penyesuaian fungsi kerja organ-organ faal tubuh terhadap lingkungan
Pernyataan di atas berturut-turut adalah pengertiaan dari adaptasi…
a. Morfologi, fisiologi, tingkah laku
b. Morfologi, tingkah laku, fisiologi
c. Fisiologi, tingkah laku, morfologi
d. Tingkah laku, fisiologi, morfologi

323.Contoh bentuk adaptasi morfologi pada tumbuhan adalah…
a. Gugurnya daun jati pada musim kemarau
b. Tumbuhan halofit memiliki akar tunjang
c. Terkulainya daun putri malu bila disentuh
d. Menutupnya daun Venus saat serangga hinggap
324.Perhatikan ciri-ciri tumbuhan berikut!
1. berdaun tipis dan lebar
2. Stomata banyak terdapat di epidermis atas daun
3. batang berongga untuk menyimpan udara
4. serta akar halus
Ciri-ciri tersebut dimiliki oleh tumbuhan…
a. higrofit
b. xerofit
c. hidrofit
d. liana
325.Tumbuhan berikut yang dapat hidup bebas di permukaan air yaitu….
a. Hydrilla dan Valisnaria
b. keladi dan Azzola pinnata
c. Kiambang dan Eceng gondok
d. Teratai dan Genjer
326. Kaktus merupakan tumbuhan xerofit melakukan adaptasi morfologi sebagai berikut, kecuali….
a. Stomata di epidermis bawah
b. Akar lebat, panjang dan menyebar luas
c. Memiliki jaringan spons untuk menyimpan air
d. Batang tebal mengandung lapisan lilin (kutikula)
327. Lebah memiliki tipe mulut………..
a. Penusuk dan penghisap
b. Penggigit
c. Pengisap
d. Pengisap dan penjilat
328. Berikut ini contoh adaptasi tingkah laku pada hewan, kecuali …
a. Burung merak memamerkan ekornya kepada penonton di kebun binatang
b. Rayap dewasa sering memakan kulit tubuhnya yang terkelupas karena mengandung flagellata
c. Kerbau sering berkubang saat udara panas untuk menjaga kulit tubuhnya agar lebih lunak
d. Indera penciuman yang tajam pada anjing sehingga dapat digunakan untuk melacak
329.Bentuk adaptasi tingkah laku yang dilakukan mamalia air adalah…
a. sering muncul ke permukaan untuk bernapas
b. alat gerak berubah menjadi sirip
c. bentuk tubuh streamline agar mudah bergerak
d. saat melahirkan anak ekornya keluar lebih dulu
330.Perhatikan fungsi sirip di bawah ini!
1. Membelokkan tubuh
2. Melindungi perut
3. Sebagai keseimbangan tubuh
4. Merayap di dasar
5. Berenang di air
6. Memeluk anaknya saat menyusui
Yang bukan Fungsi sirip dada pada duyung yaitu………
a. 1, 2
c. 2, 5
b. 1, 3
d. 2, 4
331.Adaptasi tingkah laku berupa tidur panjang pada hewan akibat pengaruh cuaca yaitu…
a. Hibernasi & gutasi
b. Gutasi & evaporasi
c. Hibernasi & estivasi
d. Estivasi & evaporasi
332.Contoh adaptasi fisiologi pada makhluk hidup yaitu….
a. Kebiasan tanaman Venus menangkap serangga
b. Anak rayap sering menjilati dubur induknya
c. Menggulungnya daun tanaman jagung saat siang hari
d. adanya saluran berkas pembuluh pada tumbuhan higrofit untuk peristiwa gutasi

333.Orang yang tinggal di daerah pegunungan mempunyai jumlah eritrosit lebih banyak dari orang yang
tinggal di dataran rendah, hal ini dikarenakan…
a. mengalami adaptasi tingkah laku pada kadar oksigennya
b. mengalami adaptasi fisiologi karena menyangkut fungsi alat tubuh yaitu trombosit
c. mengalami adaptasi fisiologi karena menyangkut pengikatan O2 oleh eritrosit
d. mengalami adaptasi morfologi karena menyangkut jumlah sel darah
334.Mekanisme adaptasi ikan yang hidup di air tawar adalah…
a. sedikit minum dan kelebihan garam akan dikeluarkan melalui ginjal
b. sedikit minum dan kelebihan garam akan dikeluarkan melalui insang
c. banyak minum dan kelebihan garam akan dikeluarkan melalui ginjal
d. banyak minum dan kelebihan garam akan dikeluarkan melalui insang
335.Perhatikan ciri-ciri berikut :
1) Feces sangat kering
2) Menjilat kembali air bersin yang menempel di wajah
3) Memiliki punuk untuk menyimpan lemak
Hewan yang melakukan adaptasi fisiologi di atas adalah..
a. pinguin
c. unta
b. komodo
d. Mammouth
336.Yang dimaksud dormansi adalah….
a. Rumput dalam keadaan seperti mati di musim kemarau
b. Keadaan istirahat panjang pada hewan di musim panas
c. Keadaan biji yang tidak berkecambah
d. Keadaan tidur tumbuhan di musim dingin
337.Reptil menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam tanah, adaptasi yang dilakukan sebagai
berikut,kecuali…
a. Memiliki 2 jari kaki menghadap ke depan dan 2 jari kaki ke belakang
b. Kulit bersisik yang tahan air (waterproof)
c. Dua pasang kaki yang kuat
d. Paru-paru memiliki banyak lipatan-lipatan jaringan
338.Perhatikan pernyataan berikut :
1. organisme yang dapat menyesuaikan diri terhadap alam akan lestari
2. organisme yang tidak dapat menyesuaikan diri terhadap alam akan punah
3. organisme yang dapat menyesuaikan diri terhadap alam akan punah
4. organisme yang tidak dapat menyesuaikan diri terhadap alam akan lestari
Pernyataan yang sesuai dengan proses seleksi alam adalah…
a. 1 dan 2
c. 3 dan 4
b. 2 dan 3
d. 4 dan 1
339.Bagian dari siklus makhluk hidup yang paling mudah mengalami seleksi alam terjadi pada..
a. Masa reproduksi
b. Masa pertumbuhan
c. Masaperkembangan embrio
d. Masa proses pembuahan
340. 1. Harimau
3. Rusa
2. Tapir
4. Badak bercula satu
Organisme di atas yang kemampuan berkembangbiaknya rendah yaitu…
a. 1
c. 3
b. 2
d. 4
341.Berikut ini merupakan kelenjar reproduksi pada laki-laki adalah … .
a.glandula prostate
c.glandula sebasea
b.glandula sudorifera
d.glandula mamae
342. Bayi tabung merupakan salah satu rekayasa yang dapat dilakukan dengan melakukan modifikasi … .
a.proses fertilisasi
c.proses pemasakan gonad
b.proses ovulasi
d.mengandung bayi
343. Berikut ini merupakan lapisan-lapisan pada dinding uterus dari lumen (dalam) ke luar … .
a.endometrium - perimetrium – miometrium
b.perimetrium – endometrium – miometrium
c.endometrium – miometrium – perimetrium
d.miometrium – endometrium – perimetrium
344.Berikut ini perjalan ovum setelah ovulasi … .
a.ovarium – infundibulum – oviduk – uterus
b.ovarium – tuba falopi – infundibulum – uterus

c.ovarium – tuba falopi – uterus – infundibulum
d.ovarium – infundibulum – uterus – oviduk
345.Berikut ini perjalanan spermatozoa menuju glans penis … .
a.tubulus seminiferus – ductus efferens – vas deferens – epididimis –
b.tubulus semiferus – ductus efferens – epididimis – vas deferens
c.tubulus seminiferus – epididimis – ductus efferens – vas deferens
d.tubulus seminiferus – vas deferens – epididimis – ductus efferens
346.Perhatikan data fungsi organ reproduksi!
1) pemasakan spermatozoa
2) penghasil spermatozoa
3) penghasil ovum
4) mengendalikan pubertas wanita
5) mengendalikan pubertas pria
Yang merupakan fungsi dari organ testes adalah … .
a.1) dan 2)
c.3) dan 4)
b.2) dan 5
d.1) dan 5)
347.Pada spermatogenesis, sel yang bersifat haploid adalah … .
a.testes
c.spermatosit primer
b.spermatogonium d.spermatogonium sekunder
348.Proses produksi sel spermatozoa pada pria terjadi … .
a.sebulan sekali
c.sehari sekali
b.seminggu sekali
d.setiap hari
349.Peristiwa oogenesis pada wanita terjadi … .
a.sebulan sekali
c.sehari sekali
b.seminggu sekali
d.setiap hari
350.Hormon prolaktin berfungsi untuk mempengaruhi … .
a. perkembangan organ genital
b. perkembangan sel gamet
c. perkembangan kelejar susu
d. terjadinya ovulasi
351.Masa mengandung pada manusia berlangsung selama …
a. 9 bulan
c. 9 bulan 10 hari
b. 9 hari 10 bulan
d. 10 bulan kurang 9 hari
352.Proses fertilisasi pada manusia biasa terjadi pada daerah … .
a. uterus
c. infundibulum
b. oviduk
d. ovarum
353.Bentuk pencegahan terjadinya kehamilan yang bersifat permanen yang dilakukan pada laki-laki adalah...
a. kopulasi
c. tubektomi
b. ejakulasi
d. vasektomi
354.Tubektomi adalah kontrasepsi pada wanita dengan melakukan … .
a. pemotongan oviduk
b. pemotongan vas deferens
c. pemotongan ovarium
d. pemotongan uterus
355.Kepanjangan dari AIDS adalah … .
a. Acquired Immune-deficiency Disease Syndrome
b. Acquired Immune-disfungcy Diseaase Syndrome
c. Acquired Immune-degeneraty Disease Syndrome
d. Acquired Ideficincy Disease Syndrome
356.Pada wanita umumnya setiap 28 hari terjadi pelepasan sel telur dari kandung telur. Peristiwa ini
disebut...
a. ovulasi
c. fertilisasi
b. menstruasi
d. menopouse
357.Berikut ini yang bukan cara penularan virus HIV/ AIDS adalah …
a. dari ibu hamil pengidap virus HIV ke bayinya
b. menerima transfusi darah yang tercemar HIV
c. berenang dengan orang yang mengidap HIV
d. berganti – ganti pasangan seksual
358.Salah satu alat kontrasepsi adalah susuk yang diletakkan di bawah kulit lengan. Susuk dapat mencegah
kehamilan karena … .

a. mencegah sperma masuk ke uterus
b. mengandung bahan pembunuh sperma
c. menghasilkan hormon penghambat ovulasi
d. mencegah penempelan embrio pada dinding rahim
359.Peristiwa spermatogenesis terjadi … .
a. setiap hari
c. sebulan sekali
b. masa subur
d. hari ke-14 setiap bulan
360. Berikut ini adalah saluran reproduksi pada pria secara urut . . . .
a. testis, vas deferens, epididimis, uretra, penis
b. testis, epididimis, vas deferens, uretra, penis
c. testis, uretra, vas deferens, epididimis, penis
d. testis, epididimis, uretra, vas deferens, penis
361. Peristiwa pelepasan ovum dari ovarium disebut . . . .
a. menstruasi
b. fertilisasi
c. ovipar
d. ovulasi
362. Di dalam penis terdapat saluran yang disebut uretra. Saluran ini berfungsi untuk . . . .
a. saluran sperma dan urine
b. penghasil sperma dan hormon
c. penghasil sperma dan urine
d. saluran sperma dari testis ke kantong sperma
363. Masa pubertas ditandai dengan dihasilkan dan dikeluarkannya . . . .
a. sperma oleh pria atau sel telur oleh wanita
b. testosteron oleh testis dan estrogen oleh ovarium
c. testosteron dan FSH
d. FSH dan LH
364. Selaput pembungkus embrio salah satunya adalah amnion yang mempunyai fungsi . . . .
a. melindungi ibu dan janin
b. pertukaran zat antara ibu dan janin
c. melindungi embrio dari benturan
d. memberi makanan dan O2 pada embrio
365. Penghubung antara ibu dan embrio adalah . . . .
a. plasenta
b. amnion
c. khorion
d. yolk
366. Selain menghasilkan sel sperma, testis juga berfungsi sebagai tempat pembentukan hormon ....
a. insulin
b. estrogen
c. progesteron
d. testesteron
367. Seorang wanita sudah tidak produktif untuk bereproduksi yang ditandai dengan tidak mengalami
menstruasi disebut ....
a. oogenis
b. permatogenesis
c. ovulasi
d. menopause
368. Pada kembar identik .....
a. satu ovum dibuahi dua sperma
b. dua ovum dibuahi dua sperma
c. satu ovum dibuahi satusperma
d. dua ovum dibuahi satu sperma
369. Sperma yang matang disimpan dalam …
a. tubulus seminiferus
b. uretra
c. epididimis
d. vas deferens
370. Alat reproduksi wanita terdiri atas:

1. vagina
2. ovarium
3. tuba fallopii
4. uterus
Jalannya sel telur sejak dibentuk sampai menjadi embrio secara berurutan dimulai dari …
a. 2, 3, 4
b. 2, 4, 3
c. 2, 1, 4
d. 3, 1, 4
371.1.dahlia
6. lengkuas
2. kentang
7. ubi jalar
3. cocor bebek
8. wortel
4. alang-alang
9. kunyit
5. bunga tasbih
10. pisang
Tumbuhan yang berkembangbiak dengan batang menjalar di dalam tanah adalah ......
a.4, 5, 6, 9
c.1, 2, 4, 5
b.4, 6, 8, 10
d.3, 5, 6, 7
372.Pernyataan di bawah ini yang merupakan perkembangbiakan tak kawin buatan adalah.....
a.penyerbukan padi oleh angin
b.pertunasan pada rumpun padi
c.penyerbukan vanili oleh manusia
d.penyetekan pada pohon kembang sepatu
373.Salah satu keuntungan mencangkok adalah...........
a.hasilnya bervariasi
b.tahan terhadap penyakit
c.pohon sekokoh induknya
d.sifat sama dengan induk
374.Tanaman berikut yang dapat dicangkok adalah ........
a.bambu, lamtoro, cemara
b.anggrek, kelapa, angsana
c.jambu, palem, akasia
d.asam, mangga, jeruk
375.Tanaman yang dapat dikembangbiakkan dengan merunduk adalah........
a.alamanda, bougenvil, apel
b.alamanda, apel, bougenvil
c.bougenvil, jeruk, apel
d.apel, salak, alamanda
376.-serbuk sari ringan dan banyak
-kepala sari menggantung
-kepala putik berperekat
-mahkota bunga berwarna putih
Penyerbukan yang terjadi pada bunga dengan ciri tersebut adalah .......
a.antropogami
centomogami
b.anemogami
d.hidrogami
377.Umbi akar pada dahlia dapat berfungsi sebagai alat perkembang biakan, jika ......
a.tunas dapat tumbuh pada bagian akarnya yang menggembung
b.akarnya menggembung dan berisi bahan makanan
c.mempunyai bagian yang merupakan sisa batang
d.dapat membentuk tunas adventif
378.Siung merupakan umbi yang baru tumbuh, bagian ini terdapat pada........
a.cocor bebek
c.bakung
b.lengkuas
d.pisang
379.Untuk mendapatkan sifat-sifat yang baik dari tanaman, dapat dilakukan vegetatif buatan dengan cara....
a.menyambung dan mencangkok
b.menempel dan menyambung
c.merunduk dan menempel
d.mencangkok dan stek
380.Bunga lengkap mempunyai bagian-bagian yaitu .......
a.dasar bunga, mahkota, benang sari, putik, kelopak
b.dasar bunga, mahkota, benang sari, kelopak

c.dasar bunga, bakal buah, kelopak, mahkota
d.dasar bunga, kelopak, mahkota, putik
381.Ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dibantu oleh angin yaitu .....
a.serbuk sari lengket dan punya kelenjar madu
b.mahkota bunga kecil dan tidak berwarna
c.serbuk sari kering, ringan, kecil, dan banyak
d.tidak mempunyai kepala putik srbuk sari bersayap
382Ciri-ciri bunga yang penyerbukannya di bantu oleh serangga adalah .......
a.serbuk sari kering, ringan, kecil, dan banyak
b.serbuk sari lengket dan punya kelenjar madu
c.mahkota bunga kecil dan tidak berwarna
d.tidak mempunyai kepala putik srbuk sari bersayap
383.Sukun berkembangbiak secara vegetatif dengan .......
a.tunas ketiak daun
c.tunas adventif
b.tunas batang
d.tunas daun
384.Tanaman berikut ini yang dapat dicangkok ialah ......
a.asam, jambu, jeruk, akasia
b.jambu, pisang, anggrek, mangga
c.mangga, kelapa, jambu, akasia
d.jeruk, mangga, ubi kayu, mangga
385.Mencangkok lebih disukai daripada menanam biji, sebab.....
a.akan memperoleh sistem perakaran yang lebih kokoh
b.akan memperoleh hasil sama dengan induknya
c.akan memperoleh tanaman jenis baru yang lebih baik
d.akan memperoleh jenis unggul jika dibandingkan dengan induknya
386.Tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal adalah ......
a.dahlia, kunyit, sansiviera
b.lengkuas, sansiviera, kentang
c.bunga kana, lengkuas, kentang
d.temulawak, kunyit, bunga kana
387.Untuk mendapatkan hasil tanaman yang banyak, cepat berbuah, baik, dan sama dengan induknya,
dilakukan dengan cara ......
a.mencangkok
c.tunas adventif
b.menanam biji
d.rizom
388.Tanaman yang dapat dikembangbiakkan dengan merunduk adalah … .
a.bougenvil, jeruk, apel
b.apel, salak, alamanda
c.lamanda, begonia, apel
d.alamanda, apel, bougenvil
389.Pada saat biji berkecambah, cadangan makanan diperoleh dari......
a.inti kandung lembaga sekunder
b.endosperma
c.antipoda
d.embrio
390.Pembuahan ganda terjadi pada tumbuhan......
a.palem
c.melinjo
b. pinus
d.pakis haji
391.Tumbuhan di bawah ini yang selalu melakukan penyerbukan silang adalah jenis tumbuhan .....
a.berumah dua berbunga kelamin tunggal
b.berumah satu berbunga sempurna
c.berumah satu berbnga kelamin tunggal
d.berumah dua berbunga lengkap
392.Penyerbukan bastar terjadi pada tumbuhan yang......
a.berbeda varietas tetapi satu jenis
b.berbeda marga tetapi satu suku
c.berlainan pohon tetapi satu jenis
d.berbeda jenis tetapi satu marga
393.Mitosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak baru yang jumlah kromosomnya....
a.dua kali jumlah kromosom sel induk
b.setengah jumlah kromosom sel induk
c.sama dengan jumlah kromosom sel induk

d.lebih banyak dari pada kromosom sel induk
394.Pembelahan reduksi (meiosis) pada tumbuhan berbunga antara lain terjadi di.....
a.benang sari dan putik
b.banang sari dan sel telur
c.kepala sari dan bakal buah
d.serbuk sari dan kepala putik
395.Pada fertilisasi eksternal, jumlah sel telur dan sperma yang dihasilkan banyak sekali karena....
a.terjadi di dalam air
b.jumlah jantan terbatas
c.kemungkinan terjadinya pembuahan kecil
d.kurangnya persediaan bahan makanan
396.Alat perkembang biakan yang dimiliki oleh kadal jantan adalah....
a.penis, kloaka, vas deferens, testis
b.skrotum, penis, testis, vas deferens
c.urogenital, vas deferens, testis
d.hemipenis, kloaka, vas deferns, testis
397.Peristiwa di aman sel telur tanpa dibuahi dapat berkembang menajdi individu baru disebut......
a.metagenesis
c.partenogenesis
b.metamorfosis
d.padogenesis
398.Berdasarkan bentuk dan ukurannya, sel-sel kelamin (gamet) pada hewan vertebrata tergolong
heterogami, sebab … .
a.gamet jantan memiliki ukuran lebih besar dibanding gamet betina
b.gamet jantan dihasilkan oleh testis, gamet betina oleh ovarium
c.gamet jantan ukurannya lebih kecil dari pada gamet betina
d.gamet jantan dan gamet betina terdapat dalam individu yang sama
399.Kemampuan organisme untuk menghasilkan keturunan disebut…
a.Reproduksi
b. Metabolisme
c. Adaptasi
d. Iribilitas
400.Jenis reproduksi yang menghasilkan sifat anak sama dengan sifat induknya adalah…
a.Vegetatif
b.Tunas
c.Membelah diri
d.Generatif
401Setiap hasil perkembangbiakan……
a. menghasilkan beberapa jenis mahkluk
b belum tentu menghasilkan keturunan yang jenisnya sama
c menghasilkan keturunan yang jenisnya sama dengan induk
d.selalu menghasilkan jenis keturunan yang sama dengan induk
402. Individu baru hasil perkembangbiakan secara vegetatif alamiah mempunyai sifat…..
a.sama dengan induk
b.gabungan induk jantan dan betina
c.jauh berbeda dengan induk
d berbeda-beda
403.Peristiwa peleburan antara dua macam sel kelamin yang belum dapat dibedakan antara sel kelamin
jantan dan betina disebut……
a.isogami
b.anisogami
c.partenogami
d.oogami
404.Contoh perkembangbiakan secara generatif berikut ini adalah……
a. pembelahan sel pada amuba
b. pencangkokan pohon mangga
c. padi bertunas
d. penyerbukan bunga
405.Tunas adventif pada daun terdapat pada tanaman….
a. kesemek
c. Sukun
b. apel
d. cocor bebek

406.Rhizoma mempunyai cirri-ciri sebagai berikut, kecuali….
a. tumbuh mendatar di atas tanah
b. berbuku-buku
c. mempunyai mata tunas
d. mempunyai kuncup ujung
407.Suatu tanaman dengan ciri-ciri :
1. mempunyai kelanjar madu
2. mahkota berwarna menyolok
3. serbuk sari mudah lengket
Perantara yang sesuai untuk penyerbukan bunganya adalah……
a. air
c. angin
b. serangga
d. manusia
408.Penyerbukan antara 2 jenis tanaman yang berbeda jenis disebut penyerbukan……
a. autogami
c. geitonogami
b. allogami
d. hibridogami
409.Tumbuhan kunyit, temulawak, lengkuas, dan jahe berkembangbiak dengan..
a. Geragih
b. Rizoma
c. Umbi batang
d. Tunas Adventif
410.Bawang merah dan bawang putih berkembang biak dengan…
a. Umbi lapis
b. Umbi akar
c. Rizoma
d. Geragih
Perkebangbiakan tumbuhan
411.Salah satu peristiwa yang menunjukkan bahwa gelombang dapat dipantulkan adalah …
a. Terjadinya gempa bumi
b. Terbentuknya ombak laut
c. Penyerapan cahaya matahari oleh atmosfer
d. Siaran radio diterima dimana-mana
412.Peranan penting daun bagi tumbuhan yaitu untuk ....
a. pernapasan
b.menyerap air
c.menyebarkan sari-sari makanan
d.fotosintesis
413.Hal berikut yang membedakan batang tumbuhan dikotil dan monokotil antara lain ....
a. batang dikotil berkambium, monokotil tidak
b.batang dikotil mempunyai pembuluh, monokotil tidak
c.batang monokotil berkambium, dikotil tidak
d.batang monokotil mempunyai pembuluh, dikotil tidak
414.Berikut ini yang bukan merupakan fungsi akar bagi tumbuhan adalah ….
a.untuk pertukaran udara
b.untuk menyerap air dan mineral
c.sebagai tempat cadangan makanan
d.sarana penghubung antara batang dan tanah
415.Alat kelamin betina pada bunga disebut ....
a.Ovum
c.putik
b.benang sari
d.kepala sari
416.Salah satu fungsi bulu akar adalah ....
a.melindungi akar yang masih muda
b.menegakkan dan memperkokoh berdirinya batang
c.memperluas bidang penyerapan
d.menembus lapisan yang keras
417.Wortel dan lobak mempunyai akar jenis …..
a.Tunggang
b.serabut dan tunggang
c.Serabut
d.tunjang
418. Daya isap daun adalah salah satu proses untuk mengangkut air dari akar ke daun, yang dapat terjadi
karena ....

a. air di daun menguap sehingga daun mengambil air di pembuluh.
b.daun memiliki urat-urat daun yang banyak.
c.terdapat pembuluh-pembuluh kapiler yang bisa menarik air ke daun.
d.adanya tekanan dari akar ke daun.
419.Pembuluh yang mengangkut zat-zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan adalah
pembuluh ....
a. xylem
c.floem
b. kapiler
d.kayu
420Pada bagian daun, terdapat pori-pori untuk pertukaran gas yang disebut ....
a.lentisel
c.floem
b.xylem
d. stomata
421.Berikut merupakan jaringan pada tumbuhan, kecuali . . . .
a.flagella
c.rhizoma
b.stolon
d.folium
422.Jaringan yang akan tumbuh dan mengalami modifikasi menjadi jaringan dewasa disebut…
a. Meristem
c.parenkim
b.floem
d. xilem
423.Menurut asal meristemnya, jaringan dibedakan atas jaringan . . . .
a.sekunder
b.primer
c.primer dan sekunder
d.epidermis dan endodermis
424.Jaringan penyokong dibagi menjadi 2 yaitu …
a.kolenkim dan parenkim
b.kolenkim dan sklerenkim
c.parenkim dan sklerenkim
d.parenkim dan sklereid
425.Beberapa nama di bawah ini merupakan derivat epidermis, kecuali . . . .
a.trikoma
c.sel kipas
b.sistolit
d.vakuola
226.Jaringan dasar disebut juga sebagai . . . .
a.parenkim c.sklerenkim
b.kolenkim
d.floem
427.Jaringan pengangkut tumbuhan adalah . . . .
a.xilem dan floem
b.mesodermis dan epidermis
c.stomata dan trikoma
d.kloroplas dan protoplas
428.Sistem jaringan dasar pada daun disebut …..
a.Folium
c.kulikula
b.mesofil
d.stomata
429.Batang memiliki tiga system jaringan. Berikut yang tidak termasuk ke dalam sistem jaringannya ialah
….
a.Epidermis
c.korteks
b.endodermis
d.stelle
430.Bagian dari daun yang berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis ialah …..
a.bunga karang c.Palisade
b.parenkim
d.epidermis
431.Kaliptra berfungsi sebagai . . .
a. pelindung batang
b.pelindung akar
c.pelindung epidermis daun
d.membantu membuka dan menutupnya mulut daun
432.Runner adalah bentuk modifikasi dari . . . .
A.Daun
C.akar
B.batang
D.rhizoma
433.Salah satu tanaman dengan batang herbaceous adalah . . . .
a.beringin
c.cabai rawit
b.bamboo
d.kaktus
434.Jaringan tengah daun disebut . . . .
a.mesofil
c.epidermis

b.meristem
d.apical
435.Pada jaringan epidermis tumbuhan, terdapat lapisan lilin yang berfungsi mengurangi penguapan yang
disebut ….
a.Palisade
c.kutikula
b.stomata
d.xylem
436.Tipe kolateral ialah salah satu tipe berkas pengangkut dimana posisi xylem dan floem terletak …..
a.bergantian menurut jari-jari lingkaran
b.berdampingan
c.mengelilingi jaringan lainnya
d.mengikuti bentuk batang
437.Saluran getah dan kelenjar terletak pada jaringan …
a.Sekretoris
c.vaskuler
b.sklerenkim
d.kolenkim
438.Urutan struktur anatomi akar dari luar ke dalam ……
a. epidermis, endodermis, korteks, stele
b.epidermis, korteks, stele, endodermis
c.epidermis, korteks, endodermis, stele
d.epidermis, endodermis, stele, korteks
439.Fungsi korteks pada akar ialah …..
a.sebagai tempat cadangan makanan
b.menyerap air dari dalam tanah
c.menembus tanah, agar mempermudah penyerapan air
d.membentuk akar cabang
440.Jenis modifikasi batang yang sering dilakukan pada tanaman jahe-jahean adalah …..
A.
Runner
C. stolon
B.
tuber
D. rhizoma
441Jenis – jenis batang pada tumbuhan angiospermae ada tiga, kecuali ….
a.Herbaseus
c.bulb
b.kalmus
d. Lignosus
442.perhatikan tabel di bawah ini !
ORGAN EKSKRESI
PENYAKIT
A Ginjal
E
Pleuritis
B Paru-paru
F
Nefritis
C Kulit
G
Serosis
D Hati
H
Pleuritis
Manakah yang merupakan pasangan yang benar ?
a. A-F b.B-G
c. C-E
d. D-H
443.Perhatikan gejala-gejala sebagai berikut:
1. urine terdapat glukosa
2. urine terdapat protein
3. kaki membengkak
4. sakit di bagian pinggang
Gejala yang paling umum ditemukan pada pasien penderita gagal ginjal adalah ….
a.1,2,3,4
b.1,3,4 c.1,2,4
d. 3,4
444. Warna kekuning-kuningan pada urine disebabkan adanya zat tertentu di dalam urine.Zat tersebut adalah
….
a.Amoniak
b.Urobilin
c.NaCl d.Albumin
245. Zat ekskresi yang dihasilkan oleh hati adalah ….
a.amoniak
b. zat empedu
c.NaCl d.H2O
446. Urutan perjalanan urin sampai keluar dari tubuh adalah …..
a. ginjal---uretra—kantung kemih ----ureter
b.ginjal--- ureter – kantung kemih –uretra
c.ureter --- ginjal -- kantung kemih –uretra
.ginjal—kantung kemih –ureter -- uretra
447.Jika dalam urine terdapat protein maka dapat diindikasikan bahwa pasien menderita ….
a. Hepatitis
b. Diabetes insipidus
c. Diabetes mellitus
d. Albuminuria.
Sistem reproduksi manusia
448. Perhatikan organ-organ reproduksi pada manusia di bawah ini !
1) testis

2) uterus
3) vas deferens
4) tuba Fallopii
Organ yang tidak ditemukan pada wanita ditunjuk oleh nomor ….
a.1,2 b.2,3
c.1,3
d.2,4
449. Tempat terjadinya ovulasi adalah di bagian.....
a. Ovarium
b. Tuba fallopii
c. Uterus d. Vagina
450.Tempat terjadinya fertilisasi di bagian ….
a. ovarium
b.vagina
c.uterus
d.tuba Fallopii
451.Hormon yang mempengaruhi pembentukan sperma adalah …
a. estrogen
b.testosteron
c.progesteron
d. insulin
452.Penyakit menular seksual yang disebabkan oleh virus adalah…
a. sifilis
b.gonorrhoe
c. antraks d. AIDS
system saraf
453.Permukaan otak besar yang berlipat-lipat bertujuan untuk….
a.sebagai pusat pengendalian gerak sadar.
b.menampung neuron lebih banyak
c.permukaan luar berwarna kelabu
d volumenya lebih besar dari pada otak kecil
454.Seorang anak sedang menjahit baju dengan jarum,tiba –tiba jarinya tertusuk jarum dan dengan cepat ia
menarik jarinya tersebut. Urutan jalannya rangsang pada gerak tersebut adalah …..
a.rangsang-reseptor-saraf sensoris-sumsum tulang belakang -saraf motoris-efektor.
b. rangsang-reseptor- saraf motoris –sumsum tulang belakang- saraf sensoris –efektor
c. rangsang-reseptor-saraf sensoris-otak besar- saraf motoris-efektor
d. rangsang-reseptor- saraf motoris -otak besar- saraf sensoris –efektor
455.Manakah pernyataan yang benar berkaitan dengan saraf tepi ?
a. saraf tepi terdiri dari 12 pasang saraf otak dan 31 pasang saraf spinal
b. terdiri dari saraf simpatik dan saraf parasimpatik
c. saraf tepi berkaitan dengan gerak tak sadar
d. merupakan bagian dari saraf otonom
456. Perhatikan beberapa contoh kerja organ di bawah ini :
1.Menghambat keluarnya enzim.
2.Melebarkan pembuluh darah.
3.Melebarkan pupil.
4.Memperlambat denyut jantung.
Kerja organ tubuh yang yang dikendalikan oleh saraf simpatik ditunjuk oleh nomor ….
a.1 dan 2
b.2 dan 4
c.1 dan 4
d.3 dan 4
457. Kelainan berupa pembesaran kepala karena adanya penyumbatan cairan otak disebut ….
a.parkinson
b.meningitis
c.stroke
d.hidrosefalus
458.Gangguan pada otak yang berupa peradangan pada selaput otak disebut ….
a. nefritis
b.meningitis
c.rakhitis
d.pleuritis
pewarissan
459.Substansi di bawah ini yang tidak mempengaruhi pewarisan sifat pada makhluk hidup adalah ….
a.protein
b.DNA
c.gen
d.kromosom
460.Gamet yang terdapat pada genotip MMTt adalah :
A. MT,Mt,mT,mt
B. MT,Mt
C. MM,Tt

D. MT,mT
461.Padi Rojolele disilangkan dengan padi IR-36. Jika keturunan F1 mempunyai perbandingan fenotip 1:1
maka genotip tetuanya adalah ….
a. RR xrr b. Rr x Rr
c. Rr x rr d. RR x Rr
462.Bunga pukul empat merah muda (Mm) disilangkan dengan induk bunga sejenis.Agar diperoleh
keturunan F1 dengan rasio perbandingan 1:2:1, maka genotip induk tersebut adalah …..
a. MM b. Mm . mm
d. MM atau mm
463.Tomat bergenotip AABB disilangkan dengan tomat bergenotip AABb maka akan diperoleh keturunan
dengan perbandingan genotip ….
a. 1:1
b. 3:1
c. 2:1
d. 9:3:3:1
464Kelinci jantan berbulu hitam disilangkan dengan kelinci betina berbulu putih. Bulu hitam dominan
terhadap bulu putih. Keturunan pertama semuanya menghasilkan kelinci berbulu hitam. Bila sesama
keturunan pertama disilangkan dan menghasilkan 16 ekor anak kelinci, kemungkinan jumlah anak kelinci
berbulu hitam adalah…………………….
a. 12 ekor
b. 9 ekor
c. 4 ekor
d. 2 ekor
465. Dilakukan persilangan antara tanaman kembang sepatu warna putih (mm) dengan tanaman kembang
sepatu warna merah (MM). Dari persilangan tersebut didapat F1 merah muda 100%. Jika keturunan
pertama (F1) disilangkan sesamanya akan dihasilkan keturunan F2 dengan perbandingan
fenotipe…………….
a. merah: merah muda: putih = 1:2: 1
b. merah: merah muda: putih = 1:1: 2
c. merah: putih = 3: 1
d. merah: putih = 1: 1
466. Disilangkan padi berbulir bulat dengan padi berbulir kisut. Sifat bulat dominan terhadap kisut,
Keturunan pertama dari pembastaran tersebut dihasilkan 100% padi bulir bulat. Bila keturunan pertama
disilangkan dengan sesamanya, dihasilkan padi bulir bulat sebanyak…………..
a. 100%
b. 75% c. 50% d. 25%
467. Persilangan dua individu bergenotipe RRpp dengan individu lain yang bergenotip rrPP akan
menghasilkan keturunan F1. Genotipe pada F1 adalah …………………
a. RRrr
b. PPpp
c. RrPp
d. RRrrPPpp
468.Persilangan antar dua individu dengan satu sifat beda disebut…………….
a. Monohibrid
b. dihibrid
c. Trihibrid
d. polihibrida
469.Sifat-sifat yang tampak dari luar suatu individu, disebut……………………
a. Genotipe
b. Diploid
c. Fenotipe
d. Filial
470.Gangguan penyakit nefritis akut disebabkan karena adanya kerusakan ginjal dalam bagian tertentu.
Bagian yang dimaksud adalah . . . .
a. ureter
c. rongga ginjal
b. Nefron

d. korteks ginjal

471.Di dalam penis terdapat saluran yang disebut uretra. Saluran ini berfungsi untuk . . . .
a. saluran sperma dan urine

b. penghasil sperma dan hormon

c. penghasil sperma dan urine d. saluran sperma dari testis ke kantong sperma
474. Antara neuron satu dengan neuron lain terdapat celah sempit yang disebut . . . .
a. gangglion

c. meninges

b. neurofibril

d. sinaps

475.Neuron yang berfungsi membawa impuls dari pusat susunan saraf ke otot disebut neuron . . . .
a. sensorik
b. motorik

c. konektor
d. asosiasi

476.Saraf yang membawa rangsangan dari indra ke pusat saraf disebut . . . .

a. saraf sensorik

c. saraf asosiasi

b. saraf motorik

d. saraf tepi

477.Tumbuhan hidrofit mempunyai ciri sebagai berikut, kecuali . . . .
a. batang berongga
b. dinding sel kuat dan tebal
c. daun sempit dan tebal
d. daun lebar dan tipis
478.Tujuan rayap memakan kembali kelupasan kulitnya adalah . . . .
a. untuk mendapatkan makanannya
b. untuk mendapatkan enzim
c. untuk pembuatan kulit luarnya
d. untuk mendapatkan hewan Flagellata
479.Berikut yang merupakan adaptasi tingkah laku adalah . . . .
a. tulang pada burung terbang berongga
b. hewan cumi-cumi mengeluarkan tinta
c. daun kaktus berupa duri
d. tumbuhan jati berdaun lebar
480. Sel diploid pada manusia berjumlah . . . .
a. 46 pasang

c. 32 pasang

b. 26 pasang

d. 23 pasang

481.Ruang khusus tempat kedudukan gen disebut . . . .
a. alela
b. lokus

c. kromosom
d. rongga sel

482.Hasil perkawinan antara dua individu yang mempunyai sifat beda disebut . . . .
a. filius
c. hibrid
b. parental d. gamet
483.Kantong plastik yang digunakan untuk wadah dalam hidroponik dipilih yang berwarna hitam karena . . . .
a. lebih awet dan tahan panas
b. tampak lebih bersih
c. agarsinar matahari tidak menembus akar
d. mudah menyerap panas dari lingkungan

484.Berikut ini adalah unsur-unsur mikro yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman, kecuali . . . .
a. nitrogen

b. ferrum

c. tembaga

d. zeng

485.Perbedaan antara hidroponik metode substrat dengan metode NFT adalah . . . .
a. jenis tanamannya
b. jenis medianya
c. jenis pupuknya

d. asal bibitnya

486.Menurut deret tribolistrik, jika emas (Au) digosok dengan kain wol, maka emas akan . . . .
a. bermuatan positif
c. netral

b. bermuatan negatif
d. mungkin positif, mungkin negatif

487. Sebuah benda akan bermuatan positif bila . . . .
a. kelebihan elektron

b. kekurangan elektron

c. kekurangan proton

d. jumlah proton sama dengan jumlah elektron

488.Sebuah benda akan bermuatan negatif bila . . . .
a. kelebihan elektron

b. kekurangan elektron

c. kekurangan proton

d. jumlah proton sama dengan jumlah elektron

buku bank sosial biologi bab 2
489.ginjal menyaring zat sisa yang berupa ureum dari dalam...
a.getah bening
b.hormon
c.darah
d.usus
490.Organ tubuh yang bertanggungjawab untuk mengatasi zat racun yang masuk ke dalam tubuh adalah...
a.ginjal
b.hati
c.kulit
d.paru-paru
491.Cara kulit mengatur suhu tubuh adalah...
a.mengeluarkan minyak
b.mengeluarkan air
c.mengeluarkan panas
d.mendirikan bulu-bulu
492.Bagian ginjal yang berfungsi menyaring darah terdapat pada...
a.glomerulus
b.lengkung henle
c.kapsula bowman
d.tubulus kontraktil
493.Paru-paru sebagai organ ekskresi mengeluarkan...
a.O dan H2O
c.O2 dan H2O
b.H2O dan CO2
d.H2O dan O2
494Fungsi sistem ekskresi pada manusia adalah...
a. mengeluarkan sisa-sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi

b.mengeluarkan sisa-sisa metabolisme yang masih dibutuhkan oleh tubuh
c. mengeluarkan zat sisa yang masih dipergunakan lagi
d.mengeluarkan feses dari hasil pencernaan
495. Bagian kulit yang berperan untuk menyimpan lemak adalah lapisan kulit ...
a.ari
b. malphigi
c.jangat
d.bawah
496.Berikut ini merupakan penyakit yang terjadi pada kulit, kecuali...
a.ringworm
b. psoriasis
c.biduran
d.nefritis
497.Kelebihan hormon, vitamin, dan obat-obatan akan dikeluarkan melalui . . .
a.ginjal
b.kulit
c.hati
d.paru-paru
498.Salah satu organ pada manusia yang tidak mengeluarkan zat sisa dalam proses metabolisme adalah . . . .
a.ginjal
b. kulit
c. hati
d.pankreas
499. Fungsi hati berikut berkaitan dnegan pengeluaran, adalah . . . .
a. mengubah provitamin A menjadi vit A
b.menimbun gula dalam bentuk glikogen
c.membongkar jenis protein tertentu
d.merombak sel darah merah yang rusak menjadi empedu
500. Hati sebagai alat ekskresi mengeluarkan . . . .
a. insulin
b.gula
c.urine
d.empedu.
501. Pengubahan provitamin A menjadi vitamin A terjadi pada . . . .
a.ginjal
b.kulit
c.paru-paru
d.hati
501.Ujung saraf indra pada kulit terdapat pada lapisan . . .
a.epidermis
b.malphigi
c. tanduk
d.dermis
502.Saluran urine yang keluar dari ginjal disebut . . . .
a.medula
b. uretra
c.ureter
d.pelvis
503. Kelebihan lemak akan disimpan di lapisan. . . .
a. kulit ari
b.epidermis

c. jangat
d.bawah kulit
504.Urine dikeluarkan dari dalam tubuh melalui saluran . . . .
a. ureter
b.uretra
c.glomerulus
d. kapsul bowman
505.Urine berwarna kuning karena mengandung . . . .
a.amoniak
b. hemoglobim
c.urea
d.bilirubun
506.Salah satu tanda bahwa seseorang menderita kencing manis adalah bila didalam urine nya mengandung .
...
a. urea
b.amoniak
c.gula
d.hemoglobin
507. Kulit berfungsi sebagai alat pengeluaran karena memiliki . . . .
a.rambut
c.kelenjar keringat
b.lemak
d.kelenjar saraf
508.Pengeluaran zat sampah sisa metabolisme yang sudah tidak berguna lagi bagi tubuh disebut....
a.defekasi.
c. ekskresi.
b.sekresi.
d. eliminasi.
509.Pada proses pembentukan urine, augmentasi terjadi di....
a. tubulus proximal.
b.tubulus distal.
c.tubulus pengumpul.
d.lengkung Henle.
510.Bagian ginjal yang berfungsi menyaring darah terdapat pada ....
a.glomerulus
b.lengkung henle
c.kapsula Bowman
d.tubulus distal
511.Lapisan kulit jangat (dermis) tersusun atas....
a. kulit ari, pembuluh darah, lapisan lemak.
b.pembuluh darah, pigmen kulit, kelenjar keringat.
c. lapisan lemak, kelenjar minyak, kelenjar keringat.
d.kelenjar keringat, pembuluh darah, ujung-ujung saraf.
512Bagian kulit yang berperan untuk menyimpan lemak adalah ....
a.lapisan kulit ari
b.lapisan kulit malpighi
c.lapisan kulit jangat
d.lapisan kulit bawah
513.Paru-paru sebagai organ ekskresi mengeluarkan .…
a.O2 dan H2O
c.O2 dan CO2
b.H2O dan CO2
d.H2O dan O2
514.Fungsi dari garam empedu yang disekresikan hati dalam sistem pencernaan yaitu...
a.menetralisir racun.
b.melarutkan vitamin.

c.mengemulsi lemak.
d.menyerap sari-sari makanan.
515.Kerusakan nefron akibat infeksi bakteri sehingga menyebabkan nefron tidak berfungsi dan
mengakibatkan urine masuk ke dalam aliran darah disebut...
a.nefritis.
c.albuminuria.
b.hepatitis.
d.psoriasis.
516.Diabetes mellitus dapat terjadi karena....
a.nefron gagal menyerap kelebihan glukosa
b.pankreas menghasilkan insulin
c.kelebihan kadar garam dalam darah
d.adanya infeksi kuman pada glomerulus
517.Penderita diabetes inspidus (banyak buang urine) dapat disebabkan oleh....
a.kelebihan hormon antidiuretika (ADH)
b.kekurangan hormon antidiuretika (ADH)
c.kelebihan hormon insulin
d.kekurangan hormon insulin
518.Urine sesungguhnya terbentuk setelah melalui proses ....
a.filtrasi
c.augmentasi
b.reabsorpsi
d.penyaringan
519.Pada saat orang berkeringat berlebih, maka terbentuk urin yang...
a.sedikit dan pekat
b.sedikit dan encer
c.banyak dan pekat
d.banyak dan encer
520.Bilirubin merupakan zat sisa hasil pembongkaran....
a.hemoglobin di hati
b.protein di hati
c.hemoglobin di kantong empedu
d.protein di kantong empedu
521.Fungsi hati sebagai sistem ekskresi adalah....
a.menyimpan glikogen
b.mengeluarkan empedu
c.menetralkan racun
d.membentuk protein plasma
buku bank sodial bilogi bab 4
522.Urin pasien yang diuji dengan larutan Benedict menunjukkan reaksi perubahan warna menjadi merah
bata. Hal ini mengindikasikan adanya....
a.kelainan pada fungsi badan Malpighi
b.kebocoran pada saluran ginjal
c.di dalam urin pasien mengandung glukosa
d.perubahan warna pada reaksi antara urin dengan Benedict tidak menggambarkan reaksi klinis
523.Proses ekskresi pada ikan yang hidup di air tawar berbeda dengan ikan yang hidup di air laut. Perbedaan
tersebut antara lain....
a.ikan air tawar sering mengeluarkan urin yang banyak mengandung air dan garam
b.ikan air tawar mengeluarkan urin yang banyak mengandung air dan sedikit garam
c.ikan air laut mengeluarkan urin yang sedikit mengandung air dan garam
d.ikan air laut maupun air tawar sedikit mengeluarkan garam dalam urinnya untuk menjaga kestabilan
konsentrasi cairan tubuhnya.
524.Aktivitas tubuh dan keadaan lingkungan biasanya merangsang tubuh kita untuk mengeluarkan keringat.
Pengeluaran keringat dari dalam tubuh bertujuan untuk....

a.mengatur pH darah agar tidak asam
b.mengatur suhu tubuh agar konstan
c.mempercepat metabolisme untuk mendapatkan energi
d.mengurangi air dan garam mineral dari dalam tubuh
525..Kelainan pada ginjal dapat dideteksi dari kandungan urin yang diekskresikan, jika di dalam urin
seseorang terdapat asam amino dan glukosa maka bagian ginjal yang mengalami gangguan fungsi adalah....
a.arteri renalis dan glomerulus
b.duktus kolektivus dan tubulus kontortus distal
c.glomerulus dan tubulus kontortus proksimal
d.vena renalis dan glomerulus
526..Struktur alat ekskresi pada protozoa adalah berupa....
a.kumpulan sel
b.organela yang berbentuk seperti kantong
c.sistem jaringan
d.sistem organ
527. .Jumlah sel gamet yang dihasilkan dari proses oogenesis adalah....
a. empat buah sel yang bersifat fungsional
b. empat buah sel yang bersifat tidak fungsional
c. tiga buah sel yang bersifat fungsional dan satu sel yang tidak fungsional
d. tiga buah sel yang bersifat tidak fungsional dan satu sel fungsional

528.Badan Malpighi yang berperan penting dalam penyaringan darah sebenarnya tersusun dari....
a.nephron dan glomerulus
b.nephron dan kapsula Bowman
c.glomerulus dan kapsula Bowman
d.glomerulus dan pembuluh ginjal
529.Apabila urin seseorang berkadar gula tinggi, hal tersebut menunjukkan kekurangan hormon....
a.insulin
b.tiroksin
c.adrenalin
d.estrogen
530.Perhatikan nama-nama bagian ginjal berikut!
1.
Kapsula Bowman
2.
Tubulus Proksimal
3.
Glomerulus
4.
Tubulus Distal
5.
Lengkung Henle
6.
Tubulus Pengumpul
Urutan dari proses penghasilan urin yang benar adalah…..
a.2 – 1 – 5 – 3 – 6 – 4
b.1 – 2 – 4 – 3 – 6 – 5
c.3 – 1 – 2 – 4 – 5 – 6
d.3 – 1 – 2 – 5 – 4 – 6
531.Pada manusia yang sehat, ginjal berfungsi untuk menyaring darah. Zat berikut yang ada dalam darah dan
urin primer namun tidak ada di urin sekunder adalah....
a.urea
b.garam
c.glukosa
d.urobilin

532.Aktivitas yang bukan merupakan penyebab penyebaran virus HIV adalah....
a. berhubungan seksual dengan orang sudah terinfeksi HIV
b. menggunakan peralatan makan dan minum yang sama dengan penderita AIDS
c. jarum suntik yang telah digunakan oleh orang yang sudah terinfeksi HIV
d. transfusi darah yang sudah tercemar HIV

533.Bagian nefron yang memiliki konsentrasi glukosa terbesar adalah....
a.lengkung Henle
b.saluran pengumpul
c.kapsula Bowman
d.tubulus kontortus distal
534.Glomerulus terletak antara....
a.arteriol eferen dan vena ginjal
b.pembuluh nadi ginjal dan arteriol aferen
c.arteriol aferen dan arteriol eferen
d.arteriol eferen dan kapiler peritubular
535.Yang dimaksud dengan sistem ekskresi di bawah ini adalah....
a. pengeluaran sisa pencernaan yang tidak bisa diserap tubuh
b. pengeluaran zat yang diperlukan oleh tubuh
c. pengeluaran zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan tubuh
d. pengeluaran hormon dari dalam tubuh
536.Organ ekskresi yang sekaligus berfungsi sebagai organ respirasi adalah....
a.kulit

b. paru-paru

c. hati

d. Ginjal

537.Proses reaksi kimia amonium dan karbondoksida menjadi urea berlangsung di....
a.ginjal

b.hati

c.kulit

d.paru-paru

538.Urutan lapisan epidermis pada kulit dari arah dalam ke luar adalah....
a.korneum-granulosum-germinativum

c. germinativum-granulosum-korneum

b.korneum-germinativum-granulosum

d. germinativum-korneum-granulosum

539.Jumlah sel gamet yang dihasilkan dari proses oogenesis adalah....
a.empat buah sel yang bersifat fungsional
b.empat buah sel yang bersifat tidak fungsional
c.tiga buah sel yang bersifat fungsional dan satu sel yang tidak fungsional
d.tiga buah sel yang bersifat tidak fungsional dan satu sel fungsional
540.Pada proses pembentukan gamet (gametogenesis) berlangsung pembelahan....
a.mitosis

b.meiosis

541. 1.
2. kentang
3. cocor bebek

c.amitosis

d.nonmitosis

dahlia
6.
7. ubi jalar
8. wortel

lengkuas

4. alang-alang
9. kunyit
5. bunga tasbih
10. pisang
Tumbuhan yang berkembangbiak dengan batang menjalar di dalam tanah adalah ......
a. 4, 5, 6, 9
c. 1, 2, 4, 5
b. 4, 6, 8, 10
d. 3, 5, 6, 7
542.
a.
b.
c.
d.

Pernyataan di bawah ini yang merupakan perkembangbiakan tak kawin buatan adalah.....
penyerbukan padi oleh angin
pertunasan pada rumpun padi
penyerbukan vanili oleh manusia
penyetekan pada pohon kembang sepatu

543.
a.
b.
c.
d.

Salah satu keuntungan mencangkok adalah...........
hasilnya bervariasi
tahan terhadap penyakit
pohon sekokoh induknya
sifat sama dengan induk

544.
a.
b.
c.
d.

Tanaman berikut yang dapat dicangkok adalah ........
bambu, lamtoro, cemara
anggrek, kelapa, angsana
jambu, palem, akasia
asam, mangga, jeruk

545.
a.
b.
c.
d.

Tanaman yang dapat dikembangbiakkan dengan merunduk adalah........
alamanda, bougenvil, apel
alamanda, apel, bougenvil
bougenvil, jeruk, apel
apel, salak, alamanda

546. serbuk sari ringan dan banyak
- kepala sari menggantung
- kepala putik berperekat
- mahkota bunga berwarna putih
Penyerbukan yang terjadi pada bunga dengan ciri tersebut adalah .......
a. antropogami
c entomogami
b. anemogami
d. hidrogami
547.
a.
b.
c.
d.

Umbi akar pada dahlia dapat berfungsi sebagai alat perkembang biakan, jika ......
tunas dapat tumbuh pada bagian akarnya yang menggembung
akarnya menggembung dan berisi bahan makanan
mempunyai bagian yang merupakan sisa batang
dapat membentuk tunas adventif

548. Siung merupakan umbi yang baru tumbuh, bagian ini terdapat pada........
a. cocor bebek
c. bakung
b. lengkuas
d. pisang
549. Untuk mendapatkan sifat-sifat yang baik dari tanaman, dapat dilakukan vegetatif buatan dengan
cara....
a. menyambung dan mencangkok
b. menempel dan menyambung
c. merunduk dan menempel
d. mencangkok dan stek
550.
a.
b.
c.
d.

Bunga lengkap mempunyai bagian-bagian yaitu .......
dasar bunga, mahkota, benang sari, putik, kelopak
dasar bunga, mahkota, benang sari, kelopak
dasar bunga, bakal buah, kelopak, mahkota
dasar bunga, kelopak, mahkota, putik

551.
a.
b.
c.
d.

Ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dibantu oleh angin yaitu .....
serbuk sari lengket dan punya kelenjar madu
mahkota bunga kecil dan tidak berwarna
serbuk sari kering, ringan, kecil, dan banyak
tidak mempunyai kepala putik srbuk sari bersayap

552.
a.
b.
c.
d.

Ciri-ciri bunga yang penyerbukannya di bantu oleh serangga adalah .......
serbuk sari kering, ringan, kecil, dan banyak
serbuk sari lengket dan punya kelenjar madu
mahkota bunga kecil dan tidak berwarna
tidak mempunyai kepala putik srbuk sari bersayap

553. Sukun berkembangbiak secara vegetatif dengan .......
a. tunas ketiak daun c. tunas adventif
b. tunas batang
d. tunas daun
554.
a.
b.
c.
d.

Tanaman berikut ini yang dapat dicangkok ialah ......
asam, jambu, jeruk, akasia
jambu, pisang, anggrek, mangga
mangga, kelapa, jambu, akasia
jeruk, mangga, ubi kayu, mangga

555.
a.
b.
c.
d.

Mencangkok lebih disukai daripada menanam biji, sebab.....
akan memperoleh sistem perakaran yang lebih kokoh
akan memperoleh hasil sama dengan induknya
akan memperoleh tanaman jenis baru yang lebih baik
akan memperoleh jenis unggul jika dibandingkan dengan induknya

556.
a.
b.
c.
d.

Tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal adalah ......
dahlia, kunyit, sansiviera
lengkuas, sansiviera, kentang
bunga kana, lengkuas, kentang
temulawak, kunyit, bunga kana

557. Untuk mendapatkan hasil tanaman yang banyak, cepat berbuah, baik, dan sama dengan induknya,
dilakukan dengan cara ......
a. mencangkok
c. tunas adventif
b. menanam biji
d. rizom
558.
a.
b.
c.
d.

Tanaman yang dapat dikembangbiakkan dengan merunduk adalah … .
bougenvil, jeruk, apel
apel, salak, alamanda
lamanda, begonia, apel
alamanda, apel, bougenvil

559.
a.
b.
c.
d.

Pada saat biji berkecambah, cadangan makanan diperoleh dari......
inti kandung lembaga sekunder
endosperma
antipoda
embrio

560. Pembuahan ganda terjadi pada tumbuhan......
a. palem
c. melinjo
b. pinus
d. pakis haji

Judul: Soal Soal Ilmu Pengetahuan Alam

Oleh: Zamzam James


Ikuti kami