Se. ( Soal-soal 01 – 20

Oleh Windy Aprilia Simanjuntak

15 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Se. ( Soal-soal 01 – 20

1

SE. ( Soal-soal 01 – 20 )
1.

Pengaruh seseorang terhadap orang lain seharusnya bergantung pada …………….….
a) kekuasaan
b) bujukan
c) kekayaan
d) keberanian
e) kewibawaan

2.

Lawannya "hemat" ialah …………………
a) murah
b) kikir
c) boros
………………… tidak termasuk cuaca.
a) angin puyuh b) halilintar
c) salju

3.
4.
5.
6.

d) bernilai

e) kaya

d) gempa bumi

e) kabut

Lawannya "setia" ialah …………………
a) cinta
b) benci
c) persahabatan d) khianat

e) permusuhan

Seekor kuda selalu mempunyai …………….
a) kandang
b) ladam
c) pelana

e) surai

d) kuku

Seorang paman ………………… lebih tua dari pada kemenakannya.
a) jarang
b) biasanya
c) selalu
d) tak pernah

e) kadang-kadang

7.

Pada jumlah yang sama, nilai kalori yang tertinggi terdapat pada ……………….
a) ikan
b) daging
c) lemak
d) tahu
e) sayuran

8.

Pada suatu pertandingan selalu terdapat ………………
a) lawan
b) wasit
c) penonton
d) sorak

9.

e) kemenangan

Suatu pernyataan yang belum dipastikan dikatakan sebagai pernyataan yang ……….
a) paradoks b) tergesa-gesa c) mempunyai arti rangkap d) menyesatkan e) hipotetis

10. Pada sepatu selalu terdapat ……………….
a) kulit
b) sol
c) tali sepatu

d) gesper

e) lidah

11. Suatu …………… tidak menyangkut persoalan pencegahan kecelakaan.
a) lampu lalu lintas
b) kacamata pelindung
c) kotak PPPK
d) tanda peringatan
e) palang kereta api
12. Mata uang dari Rp.50,- garis tengahnya ialah ………………. mm.
a) 17
b) 29
c) 25
d) 24

e) 15

13. Seseorang yang bersikap menyangsikan setiap kemajuan ialah seorang yang …………
a) demokratis
b) radikal
c) liberal
d) konservatif
e) anarkis
14. Lawannya "tidak pernah" ialah …………………
a) sering b) kadang-kadang c) jarang d) kerapkali

e) selalu

15. Jarak antara Jakarta - Surabaya ialah kira-kira ………………. km.
a) 650
b) 1000
c) 800
d) 600

e) 950

16. Untuk dapat membuat nada yang rendah dan mendalam, kita memerlukan banyak …….
a) kekuatan
b) peranan
c) ayunan
d) berat
e) suara
17. Ayah ……………. lebih berpengalaman dari pada anaknya.
a) selalu
b) biasanya
c) jauh
d) jarang

e) pada dasarnya

18. Di antara kota-kota yang berikut ini, maka kota ………….. letaknya paling selatan.
a) Jakarta
b) Bandung
c) Cirebon
d) Semarang
e) Surabaya
19.

Jika kita mengetahui jumlah persentase nomor-nomor lotere yang tidak menang, maka kita
dapat menghitung …………………
a) jumlah nomor yang menang
b) pajak lotere
c) kemungkinan menang
d) jumlah pengikut
e) tinggi keuntungan

20. Seorang anak yang berumur 10 tahun tingginya rata-rata ………………. cm.
a) 150
b) 130
c) 110
d) 105
e) 115

2
“ BERHENTI !!! Teliti kembali jawaban anda dan tunggulah perintah berikutnya “

3

WA. ( Soal-soal 21 – 40 )
21. a)
b)
c)
d)
e)

lingkaran
panah
elips
busur
lengkungan

28.

a)
b)
c)
d)
e)

putih
pucat
buram
kasar
berkilauan

35.

a)
b)
c)
d)
e)

gambar
lukisan
potret
patung
ukiran

22. a)
b)
c)
d)
e)

mengetuk
memaki
menjahit
menggergaji
memukul

29.

a)
b)
c)
d)
e)

otobis
pesawat terbang
sepeda motor
sepeda
kapal api

36.

a)
b)
c)
d)
e)

panjang
lonjong
runcing
bulat
bersudut

23. a)
b)
c)
d)
e)

lebar
keliling
luas
isi
panjang

30.

a)
b)
c)
d)
e)

biola
seruling
klarinet
terompet
saxophon

37.

a)
b)
c)
d)
e)

kunci
palang pintu
gerendel
gunting
obeng

24. a)
b)
c)
d)
e)

mengikat
menyatukan
melepaskan
mengaitkan
melekatkan

31.

a)
b)
c)
d)
e)

bergelombang
kasar
berduri
licin
lurus

38.

a)
b)
c)
d)
e)

jembatan
batas
perkawinan
pagar
masyarakat

25. a)
b)
c)
d)
e)

arah
timur
perjalanan
tujuan
selatan

32.

a)
b)
c)
d)
e)

jam
kompas
penunjuk jalan
bintang pari
arah

39.

a)
b)
c)
d)
e)

mengetam
memahat
mengasah
melicinkan
menggosok

26. a)
b)
c)
d)
e)

jarak
perpisahan
tugas
batas
perceraian

33.

a)
b)
c)
d)
e)

kebijaksanaan
pendidikan
perencanaan
penempatan
pengarahan

40.

a)
b)
c)
d)
e)

batu
baja
bulu
karet
kayu

27. a)
b)
c)
d)
e)

saringan
kelambu
payung
tapisan
jala

34.

a)
b)
c)
d)
e)

bermotor
berjalan
berlayar
bersepeda
berkuda

4
AN. ( Soal 41 – 60 )
41. Menemukan : menghilangkan = mengingat : ?
a. menghafal
b. mengenai
c. melupakan

d. berpikir

42. Bunga : jambangan = burung : ?
a.sarang
b. langit
c. pagar

d. pohon

e. sangkar

43. Kereta api : rel = otobis : ?
a. roda
b. poros

c. ban

d. jalan raya

e. kecepatan

44. Perak : emas = cincin : ?
a. arloji
b. berlian

c. permata

d. gelang

e. platina

d. kubus

e. piramida

45. Lingkaran : bola = bujur sangkar : ?
a. bentuk
b. gambar
c. segi empat
46. Saran : keputusan = merundingkan : ?
a. menawarkan
b.menentukan
c. menilai

e. memimpikan

d. menimbang e. merenungkan

47. Lidah : asam = hidung : ?
a. mencium
b. bernapas

c. mengecap

48. Darah : pembuluh = air : ?
a. pintu air
b. sungai

c. talang

d. hujan

e. ember

49. Saraf : penyalur = pupil : ?
a. penyinaran
b. mata

c. melihat

d. cahaya

e. pelindung

d. tengik

50. Pengantar surat : pengantar telegram = pandai besi : ?
a. palu godam
b. pedagang besi
c. api
c. tukang emas
51. Buta : warna = tuli : ?
a. pendengaran b. mendengar

c. nada

52. Makanan : bumbu = ceramah : ?
a. penghinaan
b. pidato
c. kelakar
53. Marah : emosi = duka cita : ?
a. suka cita
b. sakit hati

c. suasana hati

54. Mantel : jubah = wool : ?
a. bahan sandang b. domba

c. sutera

d. kata
d. kesan
d. sedih
d. jas

55. Ketinggian puncak : tekanan udara = ketinggian nada : ?
a. garpu penala
b. sopran
c. nyanyian
d. panjang senar
56. Negara : revolusi = hidup : ?
a. biologi
b. keturunan

c. mutasi

d. seleksi

d. asin

d. besi tempa
e. telinga
e. ayat
e. rindu
e. tekstil
e. suara
e. ilmu hewan

57. Kekurangan : penemuan = panas : ?
a. haus
b. khatulistiwa
c. es

d. matahari

e. dingin

58. Kayu : diketam = besi : ?
a. dipalu
b. digergaji

d. dikikir

e. ditempa

c. dituang

59. Olah ragawan : lembing = cendekiawan : ?
a. perpustakaan
b. penelitian
c. karya
60. Keledai : kuda pacuan = pembakaran : ?
a. pemadam api
b. obor
c. letupan

d. studi

e. mikroskop

d. korek api

e. lautan api

“ BERHENTI !!! Teliti kembali jawaban anda dan tunggulah perintah berikutnya “

5
GE. ( Soal-soal 61 – 76 )

61.

mawar - melati

bunga

62.

mata - telingga

panca indera

63.

gula - intan

kristal

64.

hujan - salju

air

65.
pengantar surat - telepon
komunikasi

pendukung

66.

kamera - kaca mata

optik

67.

lambung - usus

68.

banyak - sedikit

jumlah

69.

telur - benih

bibit

70.

bendera - lencana

71.

rumput - gajah

hutan

72.

ember - kantong

penampung

73.

awal - akhir

perjalanan

74.

kikir - boros

sifat

75.

penawaran - permintaan

perdagangan

76.

atas - bawah

lambang

posisi

“ BERHENTI !!! Teliti kembali jawaban anda dan tunggulah perintah berikutnya “

6

77.

Jika seorang anak memiliki 50 rupiah dan memberikan 15 rupiah, berapa
rupiahkah yang masih tinggal padanya ?35

78.

Berapa km-kah yang dapat ditempuh oleh kereta api dalam waktu 7 jam, jika
kecepatannya 40 km / jam?280

79.

15 peti buah - buahan beratnya 250 kg dan setiap peti kosong beratnya 3 kg.
Berapakah berat buah - buahan itu ?205

80.

Seseorang mempunyai persediaan rumput yang cukup untuk 7 ekor kuda selama
78 hari, berapa harikah persediaan cukup untuk 21 ekor kuda ?26

81.

3 batang coklat harganya Rp 5,- Berapa batangkah yang dapat kita beli dengan
Rp 50,- ?30

82.

Seseorang dapat berjalan 1,75 m dalam waktu ¼ detik. Berapa meterkah yang
dapat ia tempuh dalam waktu 10 detik ?70

83.

Jika sebuah batu terletak 15 m di sebelah selatan dan sebatang pohon, dan pohon
itu berada 30 m di sebelah selatan dari sebuah rumah, berapa meterkah jarak
antara batu dan rumah itu?45

84.

Jika 4 ½ m bahan sandang harganya Rp 90,- berapa rupiahkah harganya 2 ½ m?
50

85.

7 orang dapat menyelesaikan sesuatu pekerjaan dalam 6 hari, Berapa orangkah
yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan itu dalam setengah hari ?84

86.

Karena dipanaskan kawat yang panjangnya 48 cm akan mengembang menjadi 52
cm. Setelah pemanasan, berapakah panjangnya kawat yang berukuran 72 cm ?
78

87.

Suatu pabrik dapat menghasilkan 304 batang pensil dalam waktu 8 jam. Berapa
batangkah dihasilkan dalam waktu setengah jam ?19

88.

Untuk suatu campuran diperlukan 2 bagian perak dan 3 bagian timah, Berapa
gramkah perak yang diperlukan untuk mendapatkan campuran yang beratnya 15
gram ?6

89.

Untuk setiap Rp 3,- yang dimiliki Sidin, Hamid memiliki Rp 5,- Jika mereka
bersama mempunyai Rp. 120,- berapa rupiahkah yang dimiliki Hamid ? 45

90.

Mesin A menenun 60 m kain, sedangkan mesin B menenun 40 m. Berapa
meterkah yang ditenun mesin A, jika mesin B menenun 60 m ? 90

91.

Seseorang membelikan 1/10 dari uangnya untuk perangko dan 4 kali jumlah itu
untuk alat tulis. Sisa uang masih Rp 60,- Berapa rupiahkan uangnya semula ?120

92.

Di dalam dua peti terdapat 43 buah piring. Didalam peti yang satu terdapat 9 buah
piring lebih banyak daripada di dalam peti yang lain. Berapa buah piring terdapat di
dalam peti yang lebih kecil ? 13

93.

Suatu lembar kain yang panjangnya 60 cm harus dibagi sedemikian rupa sehingga
panjangnya satu bagian ialah 2/3 dari bagian yang lain. Berapakah panjangnya
bagian yang terpendek ?

94.

Suatu perusahaan mengexport ¾ dari hasil produksinya dan menjual 4/5 dari sisa
itu di dalam negeri. Berapakah % kah hasil produksi yang masih tinggal ?5

95.

Jika suatu botol berisi anggur hanya 7/8 bagian dan harganya ialah Rp 84,berapakah harga anggur itu jika botol itu hanya terisi ½ penuh ?

96.

Didalam suatu keluarga setiap anak perempuan mempunyai jumlah saudara lakilaki yang sama dengan jumlah saudara perempuan dan setiap anak laki-laki
mempunyai dua kali lebih banyak saudara perempuan dari pada saudara laki- laki.
Berapa anak laki-lakikah yang terdapat di dalam keluarga itu ? 2

7
ZR ( Soal-soal 97 – 116 )

97).

6

9

98).

15

16

19

21

22

99).

19

18

21

25

24

100).

16

12

13

18

14

101).

2

4

10

20

22

15

13

12

15

?25

?27

?15

?46
102).
12

17

103).
33

30

104).
27

9

105).
3

4

11

18

25

22

15

45

49

51

11

14

2

3

2

4

106).

19

17

16

21

15

107).

94

92

44

22

20

5

?14

?8

?

10

?

42

?

7

18

21

24

? 27

8
108).
8

11

5

8

12

11

109).

12

15

23

28

33

7

5

?

14

?

63

?

12

?

80

?

14

?

63

?

10

?45
110).
7

21

111).
9

11
13

112).
24

17

35

113).

68
15

16

8

3

8

48

63

4

5

13

7

114).

8

5

18

6

3

15

6

4

8

?12
115).
10

30

116).
4

23
5

11

77

69
35
70

“ BERHENTI !!! Teliti kembali jawaban anda dan tunggulah perintah berikutnya “

9
FA. ( Soal – Soal 117 – 136 )

“ BERHENTI !! Telitilah jawaban anda dan tunggulah perintah selanjutnya. “

10
PETUNJUK DAN CONTOH UNTUK KELOMPOK SOAL 08
( Soal – soal 137 – 156 )
Ditentukan 5 ( lima ) buah kubus, yaitu kubus a, b, c, d, e. Pada tiap – tiap kubus terdapat
enam tanda yang berlainan pada setiap sisinya. Tiga dari tanda itu dapat dilihat.
Kubus – kubus yang ditentukan itu ( a, b, c, d, e ) ialah kubus – kubus yang berbeda, artinya
kubus – kubus itu dapat mempunyai tanda – tanda yang sama, akan tetapi susunannya
berlainan. Setiap soal memperlihatkan salah satu kubus yang ditentukan dalam kedudukan
yang berbeda.
Carilah kubus yang dimaksudkan itu dan coretkanlah jawaban saudara pada lembar jawaban
dibelakang nomor soal yang sesuai.
Kubus itu dapat diputar, dapat digulingkan atau dapat diputar dan digulingkan dalam pikiran
saudara.
Oleh karena itu mungkin terlihat sesuatu tanda yang baru.

A

B

C

D

E

Contoh 08
Contoh ini memperlihatkan kubus “ a “ dengan kedudukan yang berbeda.
Mendapatkannya adalah dengan cara mengulingkannya lebih dahulu kubus itu ke kiri satu kali
dan kemudian diputar kekiri satu kali, sehingga sisi kubus yang bertanda dua segiempat hitam
terletak didepan, seperti kubus “a”.
Oleh karena itu pada lembar jawaban dibelakang contoh 08 huruf a harus dicoret.
08)
a
b
c
d
e
Contoh berikutnya :
Contoh kedua adalah kubus “e”
Cara mendapatkannya adalah dengan digulingkan kekiri satu kali dan diputar kekiri satu kali,
sehingga sisi kubus yang bertanda garis silang terletak didepan, seperti kubus “e”.
Contoh ketiga adalah kubus “b”
Cara mendapatkannya adalah dengan menggulingkannya ke kiri satu kali, sehingga dasar
kubus yang tadinya tidak terlihat memunculkan tanda baru ( dalam hal ini adalah tanda dua
segiempat hitam ) dan tanda silang pada sisi atas kubus itu menjadi tidak terlihat lagi.
Contoh keempat menunjukan kubus “c”
Contoh kelima adalah kubus “d”

“ JANGAN DIBALIK SEBELUM DIPERINTAHKAN ! ”

11

WU. ( Soal – soal 137 – 156 )

“ BERHENTI !! Telitilah jawaban anda kembali dan tunggu perintah selanjutnya. “

12
ME. ( Soal-soal 157 – 176 )

Disediakan waktu tiga menit untuk menghafalkan kata-kata dibawah ini.

BUNGA

: Soka – Larat – Flamboyan – Yasmin – Dahlia

PERKAKAS

: Wajan – Jarum – Kikir – Cangkul – Palu

BURUNG

: Itik – Elang – Walet – Tekukur – Nuri

KESENIAN

: Quintet – Arca – Opera – Gamelan – Ukiran

BINATANG

: Musang – Rusa – Beruang – Zebra – Harimau

13

ME ( Soal-soal 157 -176 )

157

Kata yang mempunyai huruf permulaan - A - adalah suatu …………………
a) bunga
b) perkakas
c) burung
d) kesenian
e) binatang

158

Kata yang mempunyai huruf permulaan - B - adalah suatu …………………
a) bunga
b) perkakas
c) burung
d) kesenian
e) binatang

159

Kata yang mempunyai huruf permulaan - C - adalah suatu …………………
a) bunga
b) perkakas
c) burung
d) kesenian
e) binatang

160

Kata yang mempunyai huruf permulaan - D - adalah suatu …………………
a) bunga
b) perkakas
c) burung
d) kesenian
e) binatang

161

Kata yang mempunyai huruf permulaan - E - adalah suatu …………………
a) bunga
b) perkakas
c) burung
d) kesenian
e) binatang

162

Kata yang mempunyai huruf permulaan - F - adalah suatu …………………
a) bunga
b) perkakas
c) burung
d) kesenian
e) binatang

163

Kata yang mempunyai huruf permulaan - G - adalah suatu …………………
a) bunga
b) perkakas
c) burung
d) kesenian
e) binatang

164

Kata yang mempunyai huruf permulaan - H - adalah suatu …………………
a) bunga
b) perkakas
c) burung
d) kesenian
e) binatang

165

Kata yang mempunyai huruf permulaan - I - adalah suatu ………………….
a) bunga
b) perkakas
c) burung
d) kesenian
e) binatang

166

Kata yang mempunyai huruf permulaan - J - adalah suatu …………………
a) bunga
b) perkakas
c) burung
d) kesenian
e) binatang

167

Kata yang mempunyai huruf permulaan - K - adalah suatu …………………
a) bunga
b) perkakas
c) burung
d) kesenian
e) binatang

168

Kata yang mempunyai huruf permulaan - L - adalah suatu …………………
a) bunga
b) perkakas
c) burung
d) kesenian
e) binatang

169

Kata yang mempunyai huruf permulaan - M - adalah suatu …………………
a) bunga
b) perkakas
c) burung
d) kesenian
e) binatang

170

Kata yang mempunyai huruf permulaan - N - adalah suatu …………………
a) bunga
b) perkakas
c) burung
d) kesenian
e) binatang

171

Kata yang mempunyai huruf permulaan - O - adalah suatu …………………
a) bunga
b) perkakas
c) burung
d) kesenian
e) binatang

172

Kata yang mempunyai huruf permulaan - P - adalah suatu …………………
a) bunga
b) perkakas
c) burung
d) kesenian
e) binatang

173

Kata yang mempunyai huruf permulaan - R - adalah suatu …………………
a) bunga
b) perkakas
c) burung
d) kesenian
e) binatang

174

Kata yang mempunyai huruf permulaan - S - adalah suatu …………………
a) bunga
b) perkakas
c) burung
d) kesenian
e) binatang

175

Kata yang mempunyai huruf permulaan - T - adalah suatu …………………
a) bunga
b) perkakas
c) burung
d) kesenian
e) binatang

176

Kata yang mempunyai huruf permulaan - U - adalah suatu …………………
a) bunga
b) perkakas
c) burung
d) kesenian
e) binatang

“ BERHENTI !!!

Sekarang test telah selesai “
Jika diberi aba-aba janganlah menulis jawaban-jawaban lagi dan
serahkanlah lembar jawaban serta lembar pertanyaan ini !!!

Judul: Se. ( Soal-soal 01 – 20

Oleh: Windy Aprilia Simanjuntak


Ikuti kami