Penulisan Artikel Jurnal; Motivasi

Oleh Muhammad Ikhlas

43,1 KB 5 tayangan 0 unduhan
 


Bagikan artikel

Transkrip Penulisan Artikel Jurnal; Motivasi

MENULIS ARTIKEL JURNAL, BAB BUKU, SEMINAR; SATU MOTIVASI Muhammad Ikhlas Rosele Level • dari segi turutan, artikel jurnal lebih penting dan memerlukan penulisan yang teliti dan lebih analitikal • Artikel jurnal mempunyai penilai (satu atau dua orang) selain pihak editor • Bab buku lazimnya dinilai oleh editor • Seminar lazimnya oleh urusetia seminar • wlbgmnpn jangan culas dalam menyediakan kertas kerja / artikel Apa yang perlu ada dalam satu artikel? • • • • • Abstrak (bgimana abstrak ditulis?) Pendahuluan (permasalahan kajian & objektif) Isi (sorotan literatur) Metod (pengumpulan data & analisis data) Hasil Analisis Sambungan • Setiap senaraian tersebut tidak perlu dijelaskan dalam bentuk pentajukan, ia boleh dipersembahkan dalam bentuk ayat dan gaya bahasa yang lain. • Ambik contoh artikel yang baik, untuk kenalpasti.. Apa itu Analisis? • Campur tangan pengkaji terhadap data-data yang terkumpul • > membezakan • > menyerapkan • > kritik • > bina teori • > merumus • > melontar idea dll. Hasil dapatan • Keselarasan data yang dikumpul dan metod yang digunakan sehingga mewujudkan satu kenyataan • ia disebut sebagai hasil dapatan yang signifikan • Apa yang pengkaji rasakan sebagai satu perkara dam idea baru yang dilontarkan berasaskan literatur dan metodologi yang sesuai. Memilih Jurnal • Mengetahui nature artikel yang dibangunkan • melilih jurnal yang sesuai dengan melihat skop dan artikel lain yang pernah diterbitkan • pastikan kenalpasti kaedah penulisan dan peraembahan yang dikehendaki pihak jurnal (sistem rujukan, susunan dll) • Keaslian artikel Bagaimana ingin membangunkan artikel • Pastikan ada isu dan masalah (permasalahan kajian) • cukup kuasai 3 artikel yang berkaitan untuk membina asas dan kerangka artikel • Sorotan literatur yang cukup • Artikel yang mempunyai analisis • Tidak perlu panjang, sekitar 10-17 ms Sambungan • ikhlas@um.edu.my • ikhlas.rosele@yahoo.com

Judul: Penulisan Artikel Jurnal; Motivasi

Oleh: Muhammad Ikhlas


Ikuti kami