Tugas Sma 2013

Oleh Petrus Ngadino

525,4 KB 6 tayangan 0 unduhan
 


Bagikan artikel

Transkrip Tugas Sma 2013

Sanggya para rawuh kakung sumawana putri, makaten lampahing risang duta pamethuk putra temanten kakung, sampun dumugi sasana ingkang tinuju, nulya hanjengkaraken putra temanten kakung. Jengkaring putra temanten kakung ginarubyuk para kadang wandawa, biunarung ungeling Ladrang Wilujeng, laras pelog pathet barang. Sumangga, nuwun.

Judul: Tugas Sma 2013

Oleh: Petrus Ngadino


Ikuti kami