Sejarah K3

Oleh Nafiz Nazhan

214,4 KB 2 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Sejarah K3

Latar Belakang Tamadun Sumeria merupakan salah satu tamadun terawal di dunia. Tamadun ini juga dikenali sebagai Tamadun Mesopotamia. Tamadun ini terletak di Teluk Parsi. Ia dipercayai bermula kira-kira tahun 6,000 SM. Perkataan Mesopotamia bererti tanah di antara dua sungai, di mana tamadun ini berkembang di antara Lembah Sungai Tigris dan Lembah Sungai Eupharates. Pada tahun kira-kira 4,500 SM, orang-orang Sumer menetap di Dataran Shinar. Mereka melakukan kegiatan pertanian. Pada tahun 3,000 SM pula, perkampungan Sumer di Lembah Sungai Tigris dan Eupharates berkembang menjadi beberapa buah negara kota yang makmur. Proses pembentukan Pembentukan tamadun Mesopotamia dapat dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu bahagian utaraa dan bahagian selatan bandar Baghdad. Bahagian utara bandar Baghdad meliputi kawasan pertengahan Sungai Tigris hingga ke utara termasuk kawasan Sungai Zab yang dikenali sebagai Assyria. Bahagian Selatan bandar Baghdad pula meliputi kawasan Sungai Tigris dan Sungai Euphrates yang hampir bercantum. Kawasan ini dikenali sebagai Babylon. Babylon pula dibahagikan kepada dua kawasan, iaitu Akkad di Utara dan Sumeria di Selatan. Pertumbuham tamadun di Mesopotamia bermula di wilayah selatan, iaitu Sumer. Orang Sumeria bukanlah peneroka awal kerana sebelumnya kebudayaan Neolitik telah lama wujud dan berkembang di wilayah ini. Orang Sumeria telah berhijrah ke wilayah ini dan membina petempatan serta menjalankan aktiviti pertanian melalui kerja menebus guna tanah dengan membina sistem pengairan yang membolehkan mereka mengawal pengaliran air sungai. Aktiviti ini telah membawa kepada lebihan penghasilan makanan yang mampu menampung keperluan penduduk yang semakin bertambah. Petempatan awal yang berbentuk perkampung ini kemudiannya berkembang secara evolusi kepada bandar dan seterusnya kepada beberapa buah negara kota seperti Kish, Nippur, Lagash, Uruk, Ur, Eridu, Assur dan Mari. Kesemua negara kota ini terletak di sepanjang sungai dan terusan. · · · · · · · Proses Pembentukan Tamadun Mesopotamia dapat dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu bahagian utara & bahagian selatan Bahagia utara – Bandar Baghdad meliputi kawasan Sg.Tigris hingga ke utara termasuk Sg.Zab yang dikenali sebagai Assyria Bahagian selatan – Bandar Baghdad meliputi kawasan Sg.Tigris & Sg.Euphrates yang hamper bercantum & dikenali sebagai Babylon. Babylon dibahagikan kepada 2 kawasan, iaitu Akkad di utara & Sumeria di selatan Tamadun Mesopotamia dikatakan mula berkembang di selatan, iaitu Sumer oleh orang Sumeria Orang Sumeria bukan peneroka awal kerana sebelum ini kebudayaan Neolitik telah wujud serta berkambang di wilayah ini Ketibaan Orang Sumeria telah membawa kemajuan kepada Tamadun Mesopotamia Tanah ditebus guna & system pengairan dibina di situ untuk tujuan pertanian · Petempatan atau perkampungan mula didirikan di sepanjang sungai · · Hasil pertanian meningkat & meyebabkan jumlah penduduk bertambah Perkampungan-perkampungan di situ kemudian menjadi Bandar & selanjutnya muncul beberapa buah negara kota · Kota yang penting pada masa itu ialah Ur, Assur, Lagash, Uruk, Eridu, Nippur & Mari · Semua negara kota ini terletak di sepanjang sungai & terusan Proses Pembentukan Pembentukan tamadun Mesopotamia dapat dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu bahagian utara dan bahagian selatan bandar Baghdad.Bahagian utara bandar Baghdad meliputi kawasan pertengahan sungai Tigris hingga ke utara termasuk kawasan Sungai Zab yang dikenali sebagai Assyria. Bahagian selatan bandar Baghdad pula meliputi kawasan Sungai Tigris dan Sungai Euphrates yang hampir bercantum. Kawasan ini dikenali sebagai Babylon. Babylon pula dibahagikan kepada dua kawasan,iaitu Akkad di utara Sumeria dan di selatan. Pertumbuhan tamadun di Mesopotamia bermula di wilayah selatan, iaitu Sumer.Orang Sumeria bukanlah peneroka awal kerana sebelumnya kebudayaan Neolitik telah lama wujud dan berkembang di wilayah ini.Orang Sumeria telah berhijrah ke wilayah ini dan membina petempatan serta menjalankan aktiviti pertanian melalui kerja menebus guna tanah dengan membina sistem pengairan yang membolehkan mereka mengawal pengairan air sungai. Aktiviti ini telah membawa kepada lebihan penghasilan makanan yang mampu menampung keperluan penduduk yang semakin bertambah. Petempatan awal yang berbentuk perkampungan ini kemudiannya berkembang secara evolusi kepada bandar dan seterusnya kepada beberapa buah negara kota seperti Kish, Nippur, Lagash, Uruk, Ur, Eridu, Asur dan Mari. Kesemua negara kota ini terletak di sepanjang sungai dan terusan. 1.KOD UNDANG-UNDANG HAMMURABI  digubal oleh Raja Hammurabi  berteraskan hak rakyat terhadapkeadilan  hukuman dan denda hendaklahsetimpal dengan kesalahan  berbezamengikut susun lapis masyarakat  mengandungi lebin kurang 282 undang-undang yangdipahat pada tembok serta tiang besar untuk rujukan rakyat **Kepentingan Undang-undang Hammurabi  menjadi dasar perundangan dalam Tamadun  berjaya mengelakkan wujudnya permasalahan di kalangan masyarakat pelbagai kaum dan Mesopotamia di kalangan susun lapis masyarakat itu sendiri  membantu peradaban Mesopotamia bertahan untukjangka masa yang panjang  dapat mengwujudkan perpaduan  dapat mengukuhkan sistem organisasi dalam kehidupan masyarakat tersebut 2. SISTEM TULISAN Sistem tulisan Mesopotamia yang dipanggil Cuneiform bermula dalam bentuk tulisan  bergambar  berkembang kepada tulisan berbentuk simbol yang ditulis pada tanah liat  kewujudan sistem tulisan membawa kepada sistem pendidikan yang bertujuan melahirkan jurutulis  kehadiran jurutulis membolehkan urusan pentadbiran dan perniagaan dicatat dan direkodkan  dalam perdagangan kesemua urusan jual belinya disertakan dengan resit, nota dan surat kredit  sistem tulisan melahirkan tradisi kesusasteraan  hasil kesusasteraan yang terkenal ialah Epik Gilgamesh- menceritakan tentang pemerintahan, percintaan kehidupan yang kekal abadi dan kesaktian 3. PERKEMBANGAN ILMU ASTRONOMI Kalendar  Pencerapan terhadap pergerakan bulan, bintang, mataharimembawa kepada perkembangan ilmu matematik : sistem mengira perpuluhan, menambah, menolak, membahagi dan punca ganda dua  kemudiannya membawa kepada perkembangan ilmu geometri  penguasaan dalam bidang astronomi juga membolehkan mereka menggunakan jalan laut dan mencipta kalendar yang berasaskan sistem solaryang berasaskan 12 bulan dalam satu tahun 4. PERKEMBANGAN ILMU PERUBATAN  Perkembangan ilmu perubatan mendapat perhatian khusus semasa zaman Assyria.  kerajaan ini sangat mementingkan kesihatan anggota tenteranya  500 jenis ubat-ubatan termasuk herba dan ramuan perubatan telah dikatelogkan dan disampelkanpenggunaannya  cara mengubat penyakit dengan menggunakan ubat-ubatan juga telah dicatatkan sebagai panduan kepadapengamal perubatan 5. PENCIPTAAN RODA  Roda digunakan dalam menghasilkan kereta kuda - bertujuan untuk peperangan atau kegunaan domestik  membolehkan mereka mencipta kincir air untuk mengairi kawasan kering 6. CIPTAAN ALAT PENGANGKUTAN  mencipta kapal layar  menghasilkan pengangkutan beroda 7. MEMPERKENALKAN TEKNIK MEMBUAT BATU BATA DARIPADA TANAH LIAT  mereka mahir mencipta arca dan tiang batu  ** patung Raja Gudea  arca tiang batu dapat dilihat dalam seni bina ziggurat 8. KEPIMPINAN RAJA SARGON Raja Sargon  mewujudkan KerajaanAkkad, empayar yang pertama di dunia  Berjaya menakluk dan menyatukan wilayah-wilayah kerajaan Sumeria di Selatan Mesopotamia  perintis kepada pembentukan sebuah empayar yang menjadi ikutan pemerintah seterusnya. Sumbangan Tamadun Mesopotamia Perundangan Kod Undang-undang Hamurabi merupakan kod undang-undang yang tertua di dunia. Kod ini digubal oleh Raja Hammurabi (yang memerintah kerajaan Babylon) dan menjadi dasar perundangan dalam tamadun Mesopotamia. Kod Hammurabi berjaya memainkan peranan penting dalam - mengelakkan masalah dalam masyarakat yang pelbagai kaum dan terdiri daripada susun lapis yang berbeza. - mewujudkan perpaduan dan mengukuhkan sistem organisasi masyarakat. - membantu tamadun Mesopotamia bertahan untuk jangka masa yang panjang, iaitu lebih kurang 3000 tahun (3500 S.M.- 539 S.M.) Ciri-ciri Kod Hammurabi - dipahat pada tembok dan tiang-tiang besar yang tinggo supaya rakyat dapat membaca dan mengetahui hak mereka. - Prinsip utamanya ialah hukuman yang dikenakan hendaklah setimpal dengan kesalahan yang dilakukannya, tetapi hukuman dan denda adalah berbeza untuk lapisan masyarakat yang berlainan. - Berperikemanusiaan dan berteraskan hak rakyat terhadap keadilan. -Mengandungi kira-kira 282 undang-undang yang meliputi semua aspek kehidupan. Sistem Tulisan Sistem tulisan yang wujud telah membawa kepada perkembangan sistem pendidikan yang bertujuan untuk melahirkan jurutulis. Urusan pentadbiran dan perniagaan yang dijalankan di Mesopotamia direkodkan oleh jurutulis mereka.Semua urusan jual beli disertakan dengan resit, nota urus niaga dan surat kredit. Sistem tulisan juga telah menghasilkan tradisi kesusasteraan yang mencerminkan falsafah dan cara hidup orang Mesopotamia seperti epik Gilgamesh. Epik ini merupakan hasil kesusasteraan yang tertua di dunia. Aspek Estetika Cara membuat batu bata telah diperkenalkan kepada dunia oleh tamadun Mesopotamia. Pembinaan arca dan tiang batu telah dicipta untuk mengindahkan lagi bangunan seperti zigurat. Contoh arca ialah patung Raja Gudea, pengasas empayar Sumeria. Raja Chaldea, iaitu Raja Nebuchadnezzar pula membina semula Babylon dengan begitu indah sehingga kawasan sekitar istanya dikenali sebagai "Taman Tergantung Babylon". Dalam taman ini terdapat pelbagai jenis pokok serta pokok bunga yang ditanam pada binaan bertingkat di bukit berteres. Hal ini menampakkan seolah-olah taman ini tergantung. Pembinaan Empayar dan Aspek Pentadbiran Empayar yang pertama di dunia dibina oleh Raja Sargon ( kerajaan Akkad) yang berjaya menyatukan wilyah di sekitar Mesopotamia. Hal ini diikuti oleh raja-raja di tamadun lain, contohnya Firaun Tutmose III (Mesir Purba). Kerajaan Mesopotamia jugan merupakan kerajann yang pertama dalam mewujudkan sistem pentadbiran yang teratur dengan wujudnya undangundang, tatacara perdagangan dan sistem perbandaran yang teratur. Sains dan Teknologi Orang Mesopotamia mahir dalam bidang astronomi. Hal ini membolehkan mereka mencipta kalendar yang berasaskan sistem solar( 12 bulan dalam setahun). Mereka juga menggunakan pengetahuan ini untuk membolehkan mereka menjelajah menggunakan jalan laut. Mereka juga mencipta ilmu matematik, iaitu sistem mengira perpuluhan serta konsep matematik seperti tolak, tambah, darab, bahagi dan punca ganda dua serta ilmu geometri melalui pencerapan terhadap pergerakan bulan, bintang dan matahari. Kerajaan Assyria telah memberikan perhatian khusus dalam bidang perubatan.Kerajaan ini amat mementingkan kesihatan anggta tenteranya. Sebanyak 500 jenis ubatan termasuk herba dan ramuan perubatan telah disampelkan serta dikatelogkan penggunaannya. Catatan tentang cara mengubat penyakit telah dibuat sebagai panduan kepada pengamal perubatan. Penciptaan roda merupakan salah satu kejayaan tamadun Mesopotamia. Roda digunakan dengan kerata kuda bertujuan untuk peperangan atau pada masa aman. Penggunaan roda juga terdapat dalam kincir air yang bertujuan mengalirkan air ke kawasan tandus, meningkatkan hasil pertanian dan mengawal banjir. Alat pengangkutan yang terawal di dunia telah dicipta oleh tamadun Mesopotamia.Sejak 3000 S.M. orang Sumeria telah menggunakan kapal layar serta pengangkutan beroda. Mereka telah menguasai jalan darat serta jalan laut sehingga mereka berjaya berhubung dengan wilayah di India di kawasan Mediterranean. Pembinaan Perpustakaan Masyarakat Mesopotamia merupakan masyarakat yang pertama membina perpustakaan . Perpustakaan di raja dibina oleh Ninevah oleh pemimpin seperti Ashurbanipal (668-627 S.M.). Di situ, berpuluh-puluh ribu kepingan tanah liat yang tercacat dengan pelbagain jenis ilmu pengetahuan dan sejarah lampau disimpan. Formula prerubatan, surat, dokumen perniagaan dan kronologi perkembangan sejarah Mesopotamia juga boleh dijumpai di perpustakaan tersebut. Ciri-ciri Tamadun Mesopotamia Negara Kota  Setiap Negara kota terbahagi kepada kawasan utama iaitu pusat kota,tembok kota,luar kota dan pelabuhan.  Setiap Negara kota mempunyai kubu pertahanan yang dilengkapi dengan pelbagai bentuk pintu gerbang.  Di dalam kota terdapat istana,rumah kediaman,rumah ibadat, rumah kedai, pasar dan jalan yang lebar dan lurus.  Setiap Negara kota mempunyai unit politik dan agama yang tersendiri. Organisasi Social  Masyarakat nagara kota terbahagi kepada dua golongan iaitu golongan pemerintah dan rakyat.  Golongan pemerintah terdiri daripada raja, keta pendeta, ketua tentera dan bangsawan.  Golongan rakyat terbahagi kepada dua iaitu rakyat bebas ( Seperti petani, artisan, perdagang ) dan hamba ( terdiri daripada tawanan perang ) Pengkhususan kerja  Perdagangan penting kerana kurangnya hasil bahan mentah di Mesopotamia.  Maka logam, kayu kayan, emas dengan ditukarkan dengan hasil pertanian mereka.  Ada menjadi tukang rumah kerana pertambahan penduduk.  Ada penduduk menjadi tentera mempertahankan Negara kota daripada musuh. Ciri – ciri Tamadun Mesopotamia a) Negara Kota · Negara kota yg wujud di sepjg sg mempunyai ciri fizikal yg tersendiri · Stp negara kota mempunyai pusat kota, tembok kota, luar kota, perlabuhan dan kubu pertahanan yg mempunyai pelbagai bentuk gerbang pintu . Didlm kota terdpt istana, rumah kediaman, rumah kedai, pasar dan rumah ibadat. b) Organisasi Sosial · Masyarakat negarfa kota lebih teratur · Masyarakat negara kota terbahagi kepada: Gol. Pemerintah (raja, ketua pendeta, k. Tentera, bangsawan), Rakyat Bebas – Petani, artisan, pedagang, Hamba (Tawanan perang) c) Sistem Pemerintahan · Berbentuk teokrasi · Raja dianggap sbg tuhan/ wakil tuhan/pemilik kota · Raja Naramsin (Akkad) > penduduk sembah · Raja Naramsin menggelarkan diri sbg “Raja Empat Penjuru Alam” · Raja menjadi ketua pentadbir, ketua tentera, ketua pendeta · Raja & ahli keluarga raja memegang jawatan di Zigurat · Zigurat adalah pusat ibadat, pusat perdaganagn, pusat penyimpanan khazanah negara d) Pengkhususan kerja · Penduduk tinggalkan pekerjaan petani > menjadi peniaga, pedangang & artisan · Perdagangan disekita Mesopotamia & Lembah Indus · Mesopotamia tidak banyak bahan mentahMesopotamia byk hasilkan logam, emas, perak & dll e) Sistem Tulisan · Bermula dengan bentuk tulisan bergambar · Sistem tulisan berkembang kepada tulisan berbentuk simbol (guna tanah liat)Tulisan berbentuk pepaku (cuneiform)

Judul: Sejarah K3

Oleh: Nafiz Nazhan

Ikuti kami