Sejarah Nota

Oleh Ariff Zaini

34 KB 6 tayangan 0 unduhan
 


Bagikan artikel

Transkrip Sejarah Nota

Sejarah nota : FAEDAH YANG DIPEROLEH DRPD KEMAJUAN EKONOMI NEGARA -mengurangi pengangguran di suatu negara, dengan adanya pembangunan ekonomi akan mendorong terciptanya lapangan kerja. Sehingga dapat menarik tenaga kerja yang ada. -meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan luasnya lapangan kerja yang tersedia, peluang masyarakat memperoleh pekerjaan akan semakin besar dan akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan. -perbaikan di bidang pendidikan, dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat tentu akan banyak orang tua yang mampu membiayai pendidikan anaknya hingga ke jenjang yang lebih tinggi lagi. -kemajuan di bidang teknologi, seiring berjalan waktu pertumbuhan ekonomi akan membutuhkan teknologi yang lebih maju untuk mengimbangi pertumbuhan ekonomi. -meningkatkan keahlian dalam bidang tertentu, dengan ditariknya tenaga-tenaga ahli dari luar yang menguasai suatu keahlian tertentu, masyarakat yang belum menguasainya dapat belajar langsung dari ahlinya. -taraf hidup masyarakat meningkat

Judul: Sejarah Nota

Oleh: Ariff Zaini


Ikuti kami