Sejarah Tingkatan

Oleh Ary Yana

159,7 KB 12 tayangan 2 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Sejarah Tingkatan

SEJARAH TINGKATAN 4 (a) Terangkan faktor yang membantu kepesatan aktiviti perdagangan dalam tamadun India pada abad ketiga sebelum masihi. · · · · · · · · · Hubungan perdagangan dengan luar Kerajaan Maurya mengadakan hubungan dengan Macedonia, Sri Lanka, Asia Tengah dan Asia Tenggara. Munculnya pusat perusahaan Contohnya Anga, Kalinga dan Karusa. Berkembangnya bidang perusahaan Contohnya perusahaan tekstil, dan sutera di Bengal dan Benares. Contohnya perusahaan emas, mutiara dan batu permata Mempunyai barang dagangan yang banyak Contohnya senjata, gading gajah, emas, berlian dll. Terdapat pelabuhan yang menghubungkan India dengan negara luar ContohnyaTamralipti, Ghantashala, Kadura, Broach, Chaul dan Cambay. Terdapat persatuan perdagangan (stresthin) Stresthin mengawal harga dan kualiti barang serta mengawal gaji pekerja. Contohnya persatuan tukang kayu, tukang logam, tukang kulit dsb. Terdapat undang-undang perdagangan. Undang-undang digubal untuk mengawal persatuan. Undang-undang diawasi oleh raja Menggunakan mata wang sebagai medium jual beli Contohnya mata wang emas pada Zaman Gupta. Pelaksanaan sistem cukai Contohnya cukai hasil pertanian dan buah-buahan. [6 markah] (b) Jelaskan peningkatan kemajuan pertanian di China pada zaman Dinasti Chou. · · · · · · · Penggunaan tenggala Penggunaan batas Penggunaan kolar kuda Penciptaan alat kegunaan pertanian. Pengenalan sistem tanaman bergilir Penggunaan sistem teres Pembinaan terusan untuk pengairan [6 markah] (c) (i) Pada pandangan anda, apakah sumbangan bidang perdagangan terhadap kemajuan sesebuah negara ? · · · Membolehkan barangan negara kita dieksport Menjana ekonomi negara Menyediakan peluang pelaburan · · · Membekalkan peluang pekerjaan Menggalakkan pengaliran dana asing Mana-mana jawapan munasabah [4 markah] (ii) Berdasarkan pengetahuan anda, apakah usaha yang dilaksanakan untuk menjadikan pertanian di negara kita sebagai satu bidang perniagaan ? · · · · · Menjalankan kegiatan pertanian secara komersil Mengeksport hasil pertanian Menjalankan penyelidikan untuk meningkatkan kualiti hasil pertanian Memproses menjadi barangan pengguna Mana-mana jawapan munasabah Soalan: Huraikan sumbangan aspek peningkatan tamadun dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran dalam tamadun Yunani, Rom, India dan China. Soalan Isi dan Huraian 1 Jelaskan secara ringkas tentang sistem pemerintahan dan pentadbiran dalam peningkatan Tamadun Rom Markah 5 Markah 1. 2. 3. Tidak mempunyai pemerintah yang berkuasa mutlak Kuasa tertinggi terletak kepada 2 orang konsul dilantik oleh Dewan senat 2 orang konsul dilantik bagi mengelakkan antara mereka tidak ada yang lebih berkuasa. 4. Konsul dibantu oleh Dewan senat 5. Dewan senat diwakili oleh golongan bangsawan 6. Dewan senat membincangkan hak-hal pentadbiran dan perundangan 7. Konsul dilantik daripada kalangan ahli yang pernah menjadi prareotor. 8. Di bawah Dewan senat ialah Dewan perhimpunan 9. Ahli dewan perhimpunan terdiri daripada rakyat Rom 10. Dewan perhimpunan meluluskan segala keputusan Dewan senat 2 Huraikan sumbangan peningkatan sistem pemerintahan dan pentadbiran Tamadun: i Tamadun Yunani (15M) Pemerintahan Athen: 30 Markah -bentuk pemerintahan mengalami perubahan daripada Monarki/Oligarki/Aristokrasi/Diktator kepada demokrasi - Orang Yunani sentiasa berusaha meningkatkan aspek pemerintahan dan pentadbiran Negara kota. - Athens mengamalkan system beraja. - Raja dibantu oleh sebuah badan yang dinamakan konsol - Raja berperanan sebagai ketua tentera, ketua hakim dan ketua agama - Apabila kuasa konsol menjadi kuat peranan raja merosot - Pemerintahan dikuasai oleh konsol yang terdiri daripada golongan kaya - Pemerintahan oleh beberapa orang konsul dinamakan Oligarki - daripada kalangan konsul lahir golongan Aristokrat yang kuat dinamakan Aristokrasi - Rasa tidak puashati rakyat terhadap pemerintahan Aristokrasi - Golongan yang menuntut hak /berlaku rampasan kuasa - wujud pemerintahan bentuk Tirani oleh Diktator/golongan kaya atau tentera - rakyat biasa menyokong rampasan kuasa/ditentang oleh golongan Aristokrat. - Lahir system demokrasi - terdapat Dewan Perhimpunan dan Majlis - semua warganegara lelaki dewasa Athens diberi peluang menjadi anggota Dewan perhimpunan antara 6 bulan hingga setahun - Dewan Perhimpunan bersidang 3 kali dalam sebulan dan setiap ahli dewan boleh mengemukakan cadangan tentang dasar kerajaan. - segala keputusan Dewan dikendalikan oleh Majlis. - Ahli Majlis, Majestrit dan Juri dilantik oleh Dewan, Dewan mempunyai kuasa penuh terhadap ketiga-tiganya. Pemerintahan Sparta: - Di Sparta system pemerintahan tentera diamalkan - Anak lelaki dilatih dari awal untuk menjadi askar yang baik dan system ini melahirkan tentera yang mempunyai semangat patriotic yang tinggi/handal. ii Tamadun India (8M) 1. 2. 3. 4. Sistem beraja Pada tahap awal,mempunyai dua bentuk kerajaan Kerajaan kecil dan besar Kerajaan kecil tidak mempunyai raja dan bersifat kepuakan 5. Raja mengamalkan kuasa mutlak 6 Kedudukan raja diperkukuh dengan pelbagai bentuk ritual berasaskan kepercayaan bahawa raja itu suci dan mesti dihormati. 7. Chandraguptha Maurya telah membentuk emayar Maurya dengan menyatukan kerajaan –kerajaan kecil di India. 8 9 Raja kepada Maharaja Asoka menamatkan perang saudara selepas kematian ayahnya Bindusara 10 Asoka menekankan kedamaian dann tidak kemajuan sosial. 11 Menjalankan penaklukan melalui penyebaran agama Budha Dan tidak lagi melalui ketenteraan iii Tamadun China (7M) 1. sistem feudal bertukar ke sistem pentadbiran berpusatkerana perluasan kuasa empayar Dinasti Chin. -Pemerintahan bercorak empayar -Konsep raja bertukar maharaja -Sistem birokrasi -Maharaja membentuk birokrasi awam dan melantik pegawai dikalangan rakyat. -Perlantikan dibuat oleh jawatankuasa perhikmatan awam berasaskan peperiksaan awam. -Sistem ini diwujudkan oleh Dinasti Han, tokoh pentingnya ialah Shih Huang Ti. 3 Jelaskan perbezaan sistem demokrasi Yunani dengan sistem demokrasi Malaysia hari ini 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. i) Demokrasi Yunani Dewan perhimpunan dan Majlis Warganegara lelaki dewasa Athens diberi peluang menjadi anggota. Ahli menjadi anggota antara 6 bulan sehingga setahun Dewan Perhimpunan bersiadang selama 3 kali dalam sebulan Keputusan dewan dikendalikan oleh Majlis. Ahli majlis, majistret, dan juri dilantik oleh dewan. Dewan berkuasa penuh terhadap ketiga-tiganya. Wakil dipilih melalui pilihan raya 15 Markah 9. Demokrasi berbentuk penyertaan langsung 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 4 ii) Demokrasi di Malaysia Berbentuk penyertaan tidak langsung Demokrasi berpalimen Semua rakyat yang berumur 21 tahun layak untuk memilih wakil dalam pilihanraya. Pemilihan pemimpin dibuat melalui pilihanraya Dijalankan 5 tahun sekali Dijalankan oleh Suruhanjaya Pilihanraya Ahli dilantik oleh YPDA Wakil yang dipilih menganggotai Dewan Rakyat Cadangkan langkah-langkah kepimpinan berkesan untuk mengekalkan pemerintahan dan pentadbitran yang stabil demi kemajuan Negara. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Mengamalkan sistem demokrasi Menguatkan sistem ketenteraan Melatih askar yang handal dan patriotik Memastikan keamanan negara Membentuk kedamaian sesama rakyat Memastikan kesetiaan rakyat yang tidak berbelah bagi terhadap pemerintah 7. Rakyat perlu sanggup bekorban demi negara 8. Perpaduan rakyat dijaga 9. Memastikan rakyat berusaha memajukan negara 10. Berpegang teguh kepada ajaran agama/Tuhan 11. Bersifat penyayang 12. Adil dan saksama 13. Pertahankan maruah dan bangsa negara 14. Sedia bekorban 15. Peka terhadap isu dan masalah bangsa dan negara 16. Mewujudkan keharmonian antara kaum 17. Semangat berjuang utuk negara 18. Tidak mengkritik dan mengutuk adat resam dan kepercayaan kaum lain. 19. Kemahiran berkomunikasi 20. Bersifat produktif dan pro aktif 21. Meningkatkan prestasi ekonomi negara 22. Meningkatkan taraf hidup rakyat. 5 Berdasarkan pengetahuan anda jelaskan kejayaan yang di capai oleh 15 Markah negara kita dalam memastikan keamanan dan keharmonian rakyat pada hari ini. 10 Markah 1. 2. 3. 4. 5. 6. Perpaduan kaum Hubungan diplomatik Kestabilan politik Kemajuan ekonomi Berjaya mengawal kegawatan ekonomi Mengubah sektor ekonomi asas negara yang berasaskan pertanian kepada sebuah negara berasaskan perindustrian. 7. Mewujudkan pelbgai jenis peluang pekerjaan 8. Peningkatan pembangunan industri berat. 9. Meningkatkan penyertaan bumiputera pemilikan saham PNB dan ASN dan sebagainya. 10. Projek kereta nasional. 11. MSC 12. KLIA 13. Stadium Nasional Bukit Jalil 14. Litar Antarabangsa Sepang 15. Menara Berkembar Petronas 16. NKRA 17. Pendidikan untuk semua kaum 18. Kemasukan lebih banyak pelabur asing 19. Pembangunan negara yang agresif 20. Kemerdekaan Negara 21. Jambatan Pulau Pinang 22. Penganjuran Sukan Sea XV 23. Menjadi tuan rumah mesyuarat ketua kerajaana Komanwel (CHOGM) 24. Lebuhraya ekspress utara-selatan 25. FELDA 26. Pelancaran MEASAT 1 27. Konsep 1 Malaysia 6 i)Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam memajukan negara (5M) (a)Kewangan: 1-Kekurangan modal 2- Nilai matawang turun naik/spekulasi 3 Pelaburan 4-kejatuhan pasaran malam 5-masalah menarik pelabur asing 10 Markah 6 Teknologi 7-perkembangan bidang ICT 8-bergantung kepada teknologi luar 9 Tenaga kerja 10-kurang mahir 11-bergantung kepada Negara luar 12-ramai tenaga mahir berkhidmat di luar Negara 13-kurang pengetahuan 14 Gejala social 15-keruntuhan akhlak 16-dadah 17-buang bayi 18-jenayah 19-nilai-nilai kemanusiaan pudar (mana-mana jawapan munasabah) b)Langkah-langkah mengatasi cabaran di atas 1 Kewangan 2-penggabungan bank 3- memperkenalkan dinar emas 4-Memperluas perbankan Islam 5 Pasaran 6-Meningkatkan kualiti barangan 7-e-dagang 8-Kemahiran 9-Penguasaan ICT 10-Menambah bilangan tenaga professional 11 Modal insan 12-Memperkukuh jati diri 13-Menerapkan integriti 14-Konsep 1Malaysia 15-Merealisasikan Wawasan 2020 16 Dasar kerajaan 17-Menjayakan dasar-dasar kerajaan 7 Nyatakan nilai-nilai murni, iktibar/ patriotisme yang mesti ada pada seorang pemimpin. 1. Menjadi romodel 2. Amanah/jujur 3. Ikhlas 10 Markah 4. Bertanggungjawab 5. Tidak tamak 6. Tiada asad dengki/dendam/khianat 7. Bekerjasama 8. Dedikasi/tekun 9. Wasatiah 10. Berdisiplin 11. Adil 12. Bersyukur 13. Baik hati 14. Berkhemah tinggi 15. Empati 16. Rasional 17. Semangat kemasyarakatan 18. Berani 19. Rajin 20. Kebersihan fizikal dan mental 21. Menitik beratkan kerohanian 22. Tidak putus asa 23. Semangat meneroka 24. Bercita-cita tinggi/ berwawasan 25. Bersifat inovatif dan reaktif 26. Memiliki sikap tolenransi 27. Sedia menerima perubahan 28. Memelihara perpaduan 29. Mementingkan ilmu pengetahuan 30. Pentadbiran teratur 31. Mengekalkan keamanan 32. Cekal 33. Berani 34. Menghayati 8 Iktibar 1. Pengetahuan yang diperoleh 2. Kepada diri, bangsa dan negara 3. Harapan untuk masa depan pemerintahan dan pentadbiran Malaysia yang cemerlang ENGLISH ESSAY Malaysia is a very unique and special country. It is located in South East Asia. The citizens are from different races and religions. So, Malaysia is called a multi-racial, multi-cultural and multireligious country. There are three main races in this developed country such as the Malays, the Chinese and the Indians. Most of them live in Peninsular Malaysia and are government servants. Although they practice different religions, they work together and live peacefully. The Independence Day is an annual celebration by the whole world but Malaysian names it as a Merdeka Day. All countries honour their respective independence day, celebrating it as a national holiday. Thus, on the 31 August every year, it is marked as the Malaysian Independence Day. However, there are lot differences of celebrating the Independence Day on 31 August and today in terms of spirit and technology. On 31st of August every year, we as Malaysians celebrate the National Day. A lot of people enjoy celebrating the National Day. We enjoy singing the National Songs, decorating our classroom, watching the countdown concert, counting down the time to midnight and watching the parade on National Day. But when we do all those things, do we feel anything or we just celebrate National Day without understanding or feeling anything?? Don’t you at least feel proud being a Malaysian?? At least, we should APPRECIATE living here in Malaysia. There are a lot of reasons why we should. We have to remember that everything we have is given to us by God. We should appreciate even the smallest thing that God gave us. Having good health, a happy family, and a peaceful environment. All this things we have to appreciate because God can take it back from us anytime. We should never take for granted of anything that God has given to us. When we learn to appreciate things, we will live happier because we realize that the world is not a bad place after all. Going back to our topic, “Appreciating Malaysia”, we will realize that how lucky we are to live here in Malaysia. Soon, we will realize that Malaysia is not a bad country after all. We are living with peace and harmony without worrying about any serious problems. We can easily get education, food, water and shelter. And not to forget the technologies that we are using which are the same or even better than other countries around the world. Hand phones,… There are varieties of food in Malaysia. The Malay traditional food are very sweet. For example, the layer cake is made of sugar, flour and other ingredients. The Chinese like to eat herbal soup, mixed vegetables, steamed fish with extra ginger and soy sauce. The Indians like spicy food such as tandoori chicken and the vegetable dalca, which blends well with briyani rice and lentil soup.I love my country so much. I am proud to be a Malaysian.

Judul: Sejarah Tingkatan

Oleh: Ary Yana


Ikuti kami