Lembar Jawaban Usbn 2019.xlsx

Oleh Safitri Arifiastri

15 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Lembar Jawaban Usbn 2019.xlsx

LATIHAN USBN/USBK SD

PETUNJUK :
1. isilah hanya dengan pencil 2B

KECAMATAN BLIMBING

2. Lembar jawaban ini tidak boleh kotor, basah, robek, atau terlipat

SDN PURWANTORO 2

3. Jawabalah dengan memberi Tanda Silang (x) pada salah satu kotak
pilih jawaban yang benar
4. Tulislah Nama Peserta pada kota yang disediakan, lalu silanglah
(X)kotak di bawahnya sesuai dengan huruf diatasnya.

TAHUN PELAJARAN 2018/2019

LEMBAR JAWABAN LATIHAN USBN/USBK SD KEC. BLIMBING

5. Tulislah Nomor Peserta dan Tanggal Lahir pada kolom yang disediakan,
lalu silanglah (X) kotak dibawahnya sesuai dengan angkaa di atasnya.

CONTOH CARA MENYILANG

6. Silanglah (x) kotak pada kolom Nama Mata Ujian yang sedang diujikan.

A

B

C

D

BENAR

A

B

C

D

SALAH

A

B

C

D

SALAH

A

B

C

D

SALAH

7. Tulislah Nama Sekolah, Tanggal Ujian, dan Bubuhkan Tanda Tangan
pada kotak yang disediakan
8. Jika salah, hapus sebersih mungkin dengan karet penghapus kemudian
silangkan (x) kotak yang benar

NAMA PESERTA

Tanggal Lahir

NOMOR PESERTA

Tgl

Bln

Thn

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

LNAMA
L MATA UJIAN

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M(Silanglah
M
salah satu)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Bahasa Indonesia

IPA

NAMA SD/MI :..........................................................................

TANGGAL UJIAN : ....................................................................

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

S
S
TANDA TANGAN PESERTA
T
T
T

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

Matematika

U

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

JAWABAN

a (X) pada salah satu pilihan jawaban yang benar
1. A

B

C

D

11 . A

B

C

D

21 . A

B

C

D

31 . A

B

C

D

41 .

A

B

C

D

2. A

B

C

D

12 . A

B

C

D

22 . A

B

C

D

32 . A

B

C

D

42 .

A

B

C

D

3. A

B

C

D

13 . A

B

C

D

23 . A

B

C

D

33 . A

B

C

D

43 .

A

B

C

D

4. A

B

C

D

14 . A

B

C

D

24 . A

B

C

D

34 . A

B

C

D

44 .

A

B

C

D

5. A

B

C

D

15 . A

B

C

D

25 . A

B

C

D

35 . A

B

C

D

45 .

A

B

C

D

6. A

B

C

D

16 . A

B

C

D

26 . A

B

C

D

36 . A

B

C

D

46 .

A

B

C

D

7. A

B

C

D

17 . A

B

C

D

27 . A

B

C

D

37 . A

B

C

D

47 .

A

B

C

D

8. A

B

C

D

18 . A

B

C

D

28 . A

B

C

D

38 . A

B

C

D

48 .

A

B

C

D

9. A

B

C

D

19 . A

B

C

D

29 . A

B

C

D

39 . A

B

C

D

49 .

A

B

C

D

10 . A

B

C

D

20 . A

B

C

D

30 . A

B

C

D

40 . A

B

C

D

50 .

A

B

C

D

Judul: Lembar Jawaban Usbn 2019.xlsx

Oleh: Safitri Arifiastri


Ikuti kami