Lembar Jawaban Usbn 2019.xlsx

Oleh Safitri Arifiastri

364,1 KB 6 tayangan 0 unduhan
 


Bagikan artikel

Transkrip Lembar Jawaban Usbn 2019.xlsx

LATIHAN USBN/USBK SD PETUNJUK : 1. isilah hanya dengan pencil 2B KECAMATAN BLIMBING 2. Lembar jawaban ini tidak boleh kotor, basah, robek, atau terlipat SDN PURWANTORO 2 3. Jawabalah dengan memberi Tanda Silang (x) pada salah satu kotak pilih jawaban yang benar 4. Tulislah Nama Peserta pada kota yang disediakan, lalu silanglah (X)kotak di bawahnya sesuai dengan huruf diatasnya. TAHUN PELAJARAN 2018/2019 LEMBAR JAWABAN LATIHAN USBN/USBK SD KEC. BLIMBING 5. Tulislah Nomor Peserta dan Tanggal Lahir pada kolom yang disediakan, lalu silanglah (X) kotak dibawahnya sesuai dengan angkaa di atasnya. CONTOH CARA MENYILANG 6. Silanglah (x) kotak pada kolom Nama Mata Ujian yang sedang diujikan. A B C D BENAR A B C D SALAH A B C D SALAH A B C D SALAH 7. Tulislah Nama Sekolah, Tanggal Ujian, dan Bubuhkan Tanda Tangan pada kotak yang disediakan 8. Jika salah, hapus sebersih mungkin dengan karet penghapus kemudian silangkan (x) kotak yang benar NAMA PESERTA Tanggal Lahir NOMOR PESERTA Tgl Bln Thn A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 L L L L L L L L L L L L L L L L L L LNAMA L MATA UJIAN M M M M M M M M M M M M M M M M M M M(Silanglah M salah satu) N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R S S S S S S S S S S S S S S S S S S Bahasa Indonesia IPA NAMA SD/MI :.......................................................................... TANGGAL UJIAN : .................................................................... T T T T T T T T T T T T T T T T T S S TANDA TANGAN PESERTA T T T U U U U U U U U U U U U U U U U U U U Matematika U V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z JAWABAN a (X) pada salah satu pilihan jawaban yang benar 1. A B C D 11 . A B C D 21 . A B C D 31 . A B C D 41 . A B C D 2. A B C D 12 . A B C D 22 . A B C D 32 . A B C D 42 . A B C D 3. A B C D 13 . A B C D 23 . A B C D 33 . A B C D 43 . A B C D 4. A B C D 14 . A B C D 24 . A B C D 34 . A B C D 44 . A B C D 5. A B C D 15 . A B C D 25 . A B C D 35 . A B C D 45 . A B C D 6. A B C D 16 . A B C D 26 . A B C D 36 . A B C D 46 . A B C D 7. A B C D 17 . A B C D 27 . A B C D 37 . A B C D 47 . A B C D 8. A B C D 18 . A B C D 28 . A B C D 38 . A B C D 48 . A B C D 9. A B C D 19 . A B C D 29 . A B C D 39 . A B C D 49 . A B C D 10 . A B C D 20 . A B C D 30 . A B C D 40 . A B C D 50 . A B C D

Judul: Lembar Jawaban Usbn 2019.xlsx

Oleh: Safitri Arifiastri


Ikuti kami