Borang Soal Selidik

Oleh Aque Jueraienyz

11 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Borang Soal Selidik

BORANG SOAL SELIDIK PELANGGAN
Nama

: ____________________________________________________

No. Kad Pengenalan

: ____________________________________________________

Arahan : Bulatkan nombor pada setiap skala yang diberi.

Amat Tidak
Tidak
Memuaskan Memuaskan
1
2

Bil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sederhana
3

Amat
Memuaskan Memuaskan
4
5

Perkara
Jenis-Jenis Produk Yang Ditawarkan
Jenis-Jenis Perkhidmatan Yang Ditawarkan
Tempoh/Masa Ketika Menuggu Giliran
Pegawai Yang Bertanggungjawab
Layanan Terhadap Pelanggan
Kecekapan Menjawab Pertanyaan Yang
Diajukan
Cara Pengurusan Bank
Kemudahan Mesin Layan Diri
Kemudahan Dalam Dan Luar Bank
Aircond
Meja Dan Kerusi Yang Disediakan
Parking

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

Cadangan :
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Tandatangan
____________________________________
(

)

Judul: Borang Soal Selidik

Oleh: Aque Jueraienyz


Ikuti kami