Soal Basa Jawa

Oleh Fauzia Farida

13 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Soal Basa Jawa

A. Wacaen tuladha teks narasi ing ngisor iki !
Telat Sekolah
Minggu bengi, aku dolan nonton konser musik ing alun-alun karo kanca-kancaku cah papat, Dono, Joko,
Andi lan Mardi. Konsere lekas jam wolu rampung jam 10. Aku lan kanca-kanca lunjak-lunjak saking
senenge ngrongokane swarane musik band sing lagi nyanyi ing ndhuwur panggung. Kesel ora tak
rasakne. Pokoke seneng.
Jam sepuluh, konsere wis bubar. Aku lan kanca-kanca banjur leren mangan ing warung karo ngobrolngobrol. Ora krasa wis jam rolas bengi. Walah wis kewengen. Aku lali yen mau pamit karo ibu, mulih
omah jam sewelas. Nanging iki wis telat sak jam. Durung mlakune. Bisa luwih iki.
Mbuh piye mengko dadine yen aku wis tekan ngomah. Mungkin ibu bakal muring-muring jalaran aku
mulih kewengen.
Tekan ngomah, bener apa sing tak khawatirke mau. Ibuku nesu lan nyeneni aku. Suwe banget aku
diseneni lan diceramahi. Aku mung bisa meneng ora bisa mbantah. Iki pancen salahku. Apa maneh isuke
aku kudu mlebu sekolah. Aku banjur kelingan, aku ana PR matematika sing durung tak garap.
Mlebu kamar, aku langsung lungguh ing kursi, mbukak buku nggarap PR. Sakwise rampung nggarap PR,
rasane ngantuk banget. Apa maneh, pelajaran matematika angel banget. Aku lagi rampung jam loro
bengi.
PR wis rampung, kesel awakku lan ngantuk mripatku. Aku nglemah ana ing kasur. Mripatku wis kriyipkriyip ora kuwat melek maneh.
Dhog...dhog...dhog….
Swara iku banter banget. Mripatku isih abot rasane arep melek. Nanging swara iku aku kenal banget. Iku
swarane ibuku. Ibu njeluki aku, ngongkon tangi. Tak bukak HP ku, tak delok jam, wadhuh….
Wis jam 7 esuk. Telat aku. Maneh, aku diseneni ibuku merga tangi kawanen lan telat sekolah. Ing
sekolah, aku kena hukuman ora oleh melu pelajaran pertama.
B. Tulisen urutan kedadean cerito "Telat Sekolah" ing ndukur !

Judul: Soal Basa Jawa

Oleh: Fauzia Farida


Ikuti kami