Soalan Soal Selidik

Oleh Yekian Ian

10 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Soalan Soal Selidik

1.Adakah anda setuju Bantuan Rakyat 1 Malaysia (BRIM) merupakan inisiatif di bawah jaminan
sosial yang dilaksanakan untuk mengatasi kemiskinan dan ketempangan sosial dalam masyarakat.
Ya

tidak

Sebab:
2.Adakah anda merupakan penerima Bantuan Rakyat 1 Malaysia (BRIM) /
Ya

tidak

3.Adakah Bantuan Rakyat 1 Malaysia (BRIM ) memanfaatkan anda?
Ya

tidak

Sebab:
4.Berikan pandangan anda terhadap pelaksanaan Bantuan Rakyat 1 Malaysia (BRIM) kepada
kesepaduan etnik di Malaysia.
Membasmi kemiskinan dan mewujudkan keseimbangan pembahagian ekonomi
antara kaum.
Memberi bantuan kewangan tanpa mengira kaum,darjat,dan sosial.
Meningkatkan kualiti kehidupan rakyat dan membangunkan ekonomi negara
Melindungi rakyat Malaysia daripada kehilangan pendapatan disebabkan
kemalangan ,kecacatan,sakit ,menganggur ,usia tua dan kematian.
Pengagihan semula pendapatan untuk menghadapi risiko yang tidak diduga
seperti kenaikan harga barang secara mendadak

Judul: Soalan Soal Selidik

Oleh: Yekian Ian


Ikuti kami