Awlia.borang Soal Selidik Syariah

Oleh Khairul Ammar Ihdam Khairul Anuar

9 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Awlia.borang Soal Selidik Syariah

KOLEJ ISLAM SULTAN ALAM SHAH
KLANG,SELANGOR
BORANG SOAL SELIDIK
KERJA KURSUS SYARIAH
KOD MATA PELAJARAN 930/4

Makluman Kepada Responden :
Soal selidik ini adalah bagi memenuhi keperluan kerja kursus untuk mata
pelajaran Syariah 930/4. Tajuk kajian ialah Tahap Kefahaman Masyarakat di
Jalan Tun Razak,Titiwangsa,Kuala Lumpur terhadap pelaksanaan hukuman diyat
di Malaysia. Segala maklumat yang diberikan akan dirahsiakan dan ia hanya
digunakan bagi kepentingan kajian sahaja.
BORANG SOAL SELIDIK
Bahagian A : Demografi responden
Arahan : Tandakan ( / ) sebagai jawapan pada ruang yang telah disediakan .
1. JANTINA
a) Lelaki

2. Rumah Sukan
3. Negeri Asal
4. Jawatan di Sekolah
a. Pimpinan BADAR
bKetua Pelajar
c.Lain-lain

b) Perempuan

TAJUK: TAHAP KEFAHAMAN WARGA KOLEJ ISLAM SULTAN ALAM SHAH
MENGENAI SISTEM AL-RAHNU

1
2
3

Bil

:Tidak Setuju
:Kurang setuju
:Setuju

Item

1.

Al-Rahn ialah menjadikan barang sebagai cagaran bagi hutang yang diterima

2.

Barang-barang seperti emas, telefon bimbit, jam tangan dan laptop boleh di
gadaikan.
Hukum al Rahn adalah harus

3.
4.
5.

Mengamalkan skim al rahn bukan sahaja dapat mengelakkan kesempitan wang
malah mendapat pahala kerana mengamalkan sunnah
Orang yang bukan Islam tidak boleh mengamalkan skim al Rahn cara Islam

6.

Pemegang gadaian tidak boleh menggunakan atau mengambil faedah daripada
barang gadaian .

7.

Seseorang juga dibolehkan menggadaikan barang milik orang lain

8.

Dalam skim al rahn sekiranya barang gadaian dilelong pemegang gadaian hanya
akan menerima jumlah yang terhutang sahaja, selebihnya dipulangkan kepada
penggadai.
Kontrak gadaian terbatal apabila barang gadaian diarahkan dijual oleh kadhi

9.

10. Saya pernah menggadaikan barang kerana kesempitan wang semasa di sekolah

1

2

3

Judul: Awlia.borang Soal Selidik Syariah

Oleh: Khairul Ammar Ihdam Khairul Anuar


Ikuti kami