Soal Uts Banjar

Oleh Mauran Syah

8 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Soal Uts Banjar

Bacalah bacaan barikut ini untuk sual nomor 1-3 dan barilah tanda silang x pada huruf a,b,c dan d
nang kamu anggap paling bujur !
Manurut sajarah pasar tarapung nitu sudah ada mulai jaman Pangeran Samudera .Di jaman
Banjarmasih nang andaknya dikampung Kuin ,wayah nitu jadi pajinggahan urang badagang nang
datang singgah bajukung tumatan di Anjir,Tamban,Balandian atawa Marabahan.Jadi pasar tarapung
nitu sudah ada sajak lima ratus tahun nang liwat
Dipasar tarapung nitu banyak jukung nang ganal ,nang halus baratus-ratus banyaknya sambil
Bakaluyuran hilir mudik,dikayuh lawan pangayuh,ada jua jukung nang bamasin nang disambat jukung
kalutuk
Barataan bibinian nag badagang sambil mangayuh jukung sambil badagang ,pakaianya sambil
bapuruk tapih batik,babaju kabaya
batangkuluk lawan sarudung,imbah nitu batukup lawan
tanggui ,tanggui nang ganalnya sampai talu kilan ,diulah tumatan dauan nipah nag disimpai lawan
paikat .Bagian dalam tanggui nitu dirikitakan macam bakul gasan kaandakan kapala.

1. Kalimat utama paragrap partama adalah……
a. Pasar tarapung nitu sudah ada sajak Pangeran Samudera
b. Pasar tarapung nitu sudah ada sajak putri jujung buih
c. Pasar tarapung nitu pasar nang tarapung-apung
d. Pasar tarapung nitu pasar diatas banyu
2. Edi pokok paragrap kedua adalah……..
a. Banyak jukung ganal-ganal
b. Banyak parahu motor
c. Banyak jukung bakaluyuran
d. Banyak jukung dikayuh
3. Simpulan paragrap partama adalah……..
a. Kuta banjarmasih andaknya di kampung Alalak
b. Kuta Banjarmasih andaknya dikammpung balitung
c. Kuta Banjarmasih andaknya dikampung kuin
d. Kuta Banjarmasin andaknya dikammpung basirih
4. Arti kata tanggui yang tarbuat dari…….
a. daun rumbia
b. daun nyiur
c. daun kajang
d. daun nipah
5. para padagang nitu batangkuluk lawan basarudung ,imbah nitu batukup lawan tanggui,arti
batangkuluk adalah…
a. Batutup kapala lawan tapih
b. Batutup kapala lawan kakamban
c. Batutup kapal lawan tanggui
d. Batutup kapala lawan salindang
6. Mama banyu nang di ember nitu sudah hibak banar, lawan kata hibak adalah….
a. Bajubung
b. Balimparan
c. Babulalakan
d. Balilihan
1

7. Wadai dadar gulung ada………… nya didalam ,untuk maisiakan kaliamat nang kusung nitu
adalah……
a. isinya
b. gulanya
c. rasanya
d. intinya
8. Parhatikan ilustrasi barikut ini,sehat barsama buah manggis,kalimat nang sasuai dangan iklan
tarsabut adalah……….
a. Buah manggis mambantu manghilangkan panyakit
b. Buah manggis mambuat kulit jadi bengkeng
c. Buah manggis dapat manyihatkan awak
d. Buah manggis dapat maanumakan kulits
9. Madihin nang nitu dipakai urang banjar untuk bakarasminan maingat hari 17 agustusan,arti kata
bakarasminan manurut bahasa banjar adalah…..
a. Manabur
b. Manghibur
c. Marayu
d. Malihat
10. Lingai banar ladang ikam nitulah,kata lingai sama dangan……
a. Sabat
b. Barsih
c. Kumuh
d. Kutur
11. Ujar urang…………..nitu basalawar lawan babaju nang saraba kuning,untuk maisikan tulisan
yang kusung adalah……….
a. Panyunatan
b. pangguntingan
c. pangabiran
d. paaliran
12. Harat banar inya, jadi………….sambil bisa balulucun.Untuk maisi kalimat jadi bagus adalah……..
a. Panyuntikan
b. pananmbaan
c. palandawan
d. panyarikan
13. Bacalah paragrap bariku tkacamatan Tangkisung tarkanal sabagai panghasil karajinan karang,banda
nang halus langkar nitu diulah jadi hiasan brus,gantungan kunci galang dan barbagai [ …..] banyak
pangunjung manjadikan karang tarsabut manjadikan ulih-ulih.Istilah yang tapat untuk maisikan
paragrap rumpang tarsabut adala…….
a. Putugrafi
b. Dikurasi
c. Pantasi
d. aksesures
14. Parhatikan iklan barikut ini.iritlah energe dimulai diri saurang dangan manggunakan listirik……..
a. sabanyaknya
b. sapuasnya
c. saadanya
d. saparlunya
2

15. Pahatikan kalimat barikut “tanamlah bibit puhun nitu dimuka halaman rumah [ …… ] “ kata
mama.Tanda baca yang tapat untuk malangkapi kalimat tarsabut adalah…….
a. Titik dua kuma [:]
b. Titik kuma
[;]
c. Tanda saru
[!]
d. Tanda Tanya [?]
16. Galuh […….. ] siapa saja nang umpat tulak kapasar tarapung bisuk” intan ada sapuluh urang yang
umpat mandaftar ada pada katua kalas.Tanda baca yang pas untuk mangisi kalimat tarsabut
adalah………..
a. Titik dua
b. Titik kuma
c. Tanda saru
d. Tanda tanya
17. Marisa untuk salalu mandapat paringkat satu dikalas ia tidak mau mambagi ilmunya kapada
kawan-kawanya,ia marasa tak ada urang lain yang dapat mangalahkanya.Ungkapan yang pas untuk
ilustarasi tarsabut adalah……….
a. Tinggi hati
b. Kacil hati
c. sakit hati
d. Panas hati
18. Gunakan energe harus dilakukan sacara irit dan saparlunya.Parbaikan kata barimbuhan gunakan
adalah…….
a. Panggunaan
b. pangguna
c. pargunaan
d. pargunakan
19. (1) Parhatikan paragrap barikut: Buah manggis talah lawas dikatahui urang.(2) buah manggis
mampunyai kandungan yang sngat baik sabagai sumbar tanaga.(3)Buah manggis dapat digunakan
sabagai antibiutik (4) Buah manggis juga dapat digunakan untuk mambuat pupur.Kasalahan
panulisan pada paragrap tarsabut tardapat pada kalimat……….
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
20. Carmati paragraph barikut ini: Halaman sakolah sangat rigat lawan ratik bahamburan di satiap
sudut taman .Hal nitu manyababkan jadi babau haruh dan kurang nyaman dilihat.Halaman sakolah
harus sagara dibarsihkan. Tanggapan yang sasuai dangan paragrap suruhan tarsabut adalah……..
a. Anak-anak suka dangan kabarsiahan
b. Anak-anak saing manjaga kabarsihan
c. Anak-anak kada hakun lawan kabarsihan
d. Anak-anak salalu mambuang ratik pada wadahnya

3

Judul: Soal Uts Banjar

Oleh: Mauran Syah


Ikuti kami