Kumpulan Soal Un

Oleh Rima Lisa

10 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Kumpulan Soal Un

KUMPULAN SOAL UN
1. Diketahui matriks A =

(23 14 ) dan B = (06

A.

(246

−2 7
19 6

B.

(246

6 −1
19 6

C.

(246

−2 7
−19 6

D.

(246

−2 6
−9 7

)

E.

(246

−2 7
−9 6

)

2. Hasil dari

)

1 −2
.Hasil dari AB adalah......
4 3

)
)
)

(17 42 )−(28 53)+(39 61) adalah......

A.

(28 50)

B.

(28 56)

C.

(29 50)

D.

(28 30)

E.

(28 76)

3. Invers matriks C =

(−32 −11 ) adalah C

A.

(−13 −12 )

B.

−1
(−1
−3 −2)

−1

= ........

C.

(−31 −21 )

D.

−1
(−1
−3 2 )

E.

(−13 −1
−2)

(

)

0 −4 3
4. Determinan matriks dari 4 2
0 adalah.........
2 3 −1
A. 4
B. 8
C. 12
D. 20
E. 40

5. Diketahui matriks A =

−6
( p−5

)

p+2
Jika det (A) = 0 ,maka nilai p = ........
1

A. -1 atau 4
B. 1 atau -4
C. -1 atau -4
D. -2 atau 3
E. 2 atau -3
6. Diketahui matriks M =

A.

(−31 −25 )

B.

5
(−3
−1 2)

C.

(−31 −5
−2)

(−25 −13 ) Jika N = M , maka invers dari matriks N adalah......
T

D.

(−13 52)

E.

(−13 −52 )

Judul: Kumpulan Soal Un

Oleh: Rima Lisa


Ikuti kami