Borang Soal Selidik

Oleh Atirah Ramlee

9 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Borang Soal Selidik

BORANG SOAL SELIDIK
Soal selidik ini adalah bagi memenuhi keperluan kerja kursus STPM 2017 untuk matapelajaran
Pengajian Am 900/4. Soal selidik ini untuk mengenal pasti jenis-jenis barangan yang dijual
secara dalam talian yang menjadi pilihan masyarakat di Kampung Indah, Pantai Remis, Perak
dan mengkaji factor-faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk membeli barangan secara
dalam talian di Kampung Indah, Pantai Remis, Perak.
Bahagian A: DEMOGRASI RESPONDEN
Sila tandakan (/) pada ruang yang disediakan.
1. Jantina
Lelaki
perempuan

12
18

2. Umur
16-20 tahun
21-25 tahun
26-30 tahun
31-35 tahun

7
10
5
8

3. Pekerjaan
Bekerja
Tidak bekerja
Bekerja sendiri

14
7
9

4. Status
Berkahwin
Bujang

14
16

5. Pendapatan
RM 1000 ke bawah
RM 2000- RM 3000
RM 4000 ke atas

7
13
10

Bahagian B
Mengenal pasti jenis-jenis barangan yang dijual secara dalam talian yang menjadi pilihan
masyarakat di Kampung Indah, Pantai Remis, Perak.
Sila tandakan (/) pada ruang yang disediakan.
Sangat tidak
setuju (1)

Tidak setuju
(2)

Kurang setuju
(3)

BIL PENYATAAN
1.
Pelbagai jenis barangan yang dijual di dalam
perniagaan dalam talian.
2.
Pakaian adalah barangan yang menjadi pilihan
di dalam perniagaan dalam talian.
3.
Barangan perniagaan dalam talian adalah lebih
berkualiti berbanding di pasaraya.
4.
Jualan produk kesihatan dalam talian kini laris
dijual.
5.
Kebanyakan makanan yang dijual secara
dalam talian tahan lebih lama berbanding
makanan yang dijual di luar.
6.
Makanan ringan seperti aneka kerepek kini
laris dijual secara dalam talian.
7.
Produk yang ditempah secara dalam talian
diterima pada masa yang ditetapkan.
8.
Barangan yang dijual lebih murah berbanding
di kedai.
9.
Gajet dan alatan elektronik seperti telefon
pintar menjadi pilihan utama di dalam
perniagaan dalam talian.
10. Buku-buku ilmiah seperti solusi dan al-ustaz
kini laris dipasarkan di dalam talian.

Setuju
(4)

Sangat setuju
(5)

1
0

2
0

3
2

4
10

5
18

0

1

4

17

18

1

6

17

0

6

1

4

4

18

3

4

9

12

4

1

0

6

10

13

2

3

0

10

11

6

1

2

10

8

9

5

11

6

3

4

0

5

8

10

7

Bahagian C
Mengkaji factor-faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk membeli barangan secara
dalam talian di Kampung Indah, Pantai Remis, Perak.
Sila tandakan (/) pada ruang yang disediakan.
Sangat
tidak
setuju (1)

Tidak
setuju(2)

Kurang setuju
(3)

Setuju
(4)

BIL PERNYATAAN
1
1
Perkhidmatan urusan pembelian secara dalam talian
lebih mudah
2
Pengaruh rakan merupakan punca terpengaruh
dengan berbelanja dalam talian
3
Pembelian dalam talian dapat menjimatkan
perbelanjaan
4
Kaedah jual beli secara dalam talian lebih
menjimatkan kos berbanding kaedah jualan secara
langsung.
5
Kaedah jual beli secara dalam talian menjimatkan
masa untuk membeli belah
6
Pengaruh peredaran zaman yang moden punca untuk
berbelanja dalam talian.
7
Barang di dalam talian lebih banyak pilihan
berbanding di kedai adalah salah satu punca untuk
berbelanja di dalam talian.
8
Pembelian dalam talian disebabkan oleh pengaruh
iklan.

Sangat setuju
(5)

2

3

4
16

5
14

7

7

11

5

2

11

9

8

Judul: Borang Soal Selidik

Oleh: Atirah Ramlee


Ikuti kami