Soal Selidik Raje

Oleh Firdaus Tarmizi

10 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Soal Selidik Raje

Soalan soal selidik
Tajuk kajian : PENCEMARAN UDARA
Nama

:

No K/p

:

Alamat

:

Umur

:

Pekerjaan

:

Jawab semua soalan yang diberikan
1.Apakah maksud pencemaran udara
_______________________________________________________________
2.Apakah penyakit yang disebabkan oleh pencemaran udara
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
3.Apakah kesan pencemaran udara terhadap alam sekitar
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
4.Apakah langkah yang sesuai untuk membendung pencemaran udara
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Judul: Soal Selidik Raje

Oleh: Firdaus Tarmizi


Ikuti kami