Borang Soal Selidik

Oleh Adilah Murni

7 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Borang Soal Selidik

Borang Soal Selidik
BAHAGIAN 1
Sila baca setiap kenyataan di bawah dan bulatkan jawapan anda pada kertas jawapan berdasarkan jawapan : 0,1,2 atau 3 tentang perkitaran
bengkel, pekerja dan barang yang kami tawarkan . Tiada jawapan betul atau salah . Jangan mengambil masa terlalu lama untuk menjawab
mana-mana kenyataan .
0 -Tidak bagus

2 - Sangat Bagus

Nama Pelanggan :

1 - Bagus

3- Cemerlang

Nama Staff Bertugas :

1

Barang berkualiti dan bermutu tinggit?

0

1

2

3

2

Mekanik memberikan penjelasan yang tepat?

0

1

2

3

3

Keramahan kakitangan kepada pelanggan

0

1

2

3

4

Lokasi kedai senang dicari?

0

1

2

3

5

Adakah harga barang berpatutan?

0

1

2

3

BAHAGIAN 2
Panduan Mengira Skor
Masukkan skala markah jawapan bagi soalan (S) bagi setiap kategori
DIISI OLEH KAKITANGAN AUTO JUNCTION M SDN BHD
PENGIRAAN PERMAKAHAN
SOALAN

S1

S2

S3

S4

MARKAH

BAHAGIAN 3
SKOR
SKOR SARINGAN
Sangat Teruk
Teruk
Baik

0-5
6-7
8 - 10

Sangat Baik

11- 14

Cemerlang

15+

Jumlah Skor yang didapati :

S5

JUMLAH

Judul: Borang Soal Selidik

Oleh: Adilah Murni


Ikuti kami