Soal Remed Integral

Oleh Dekave Tigasembilan

8 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Soal Remed Integral

1. Jika f(x) =

√x
x

maka ∫f(x) dx =…..

2
x x+c
3 √
b. 2 √ x +c
−1
√ x+c
c.
2
−1
+c
d.
2√ x
a.

2. Hasil ∫(3 x 2+5 x−6 ¿ dx =¿

3 2
x + 5 x +c
2
3 5 2
b. x + x −6 x+ c
2
3
c. x + 5 x +c
d. x 3+ 5−6 x +c
a.

10 x 2−3 x
dx=……
√x
a. 4 x2 √ x−2 x √ x +c
b. 4 x2 √ x−x √ x+ c
c. 2 x2 √ x−2 x √ x +c
d. 2 x2 √ x−x √ x+ c

3. ∫

4. Sebuah benda bergerak dari keadaan diam dengan percepatan pada setiap t ditentukan oleh
a(t)= 5-t. Pada gerakan tersebut, benda akan berhenti lagi setelah…….
a. 3 detik
b. 5 detik
c. 10 detik
d. 12 detik
5. Hasil dari ∫ 3 sin (5x +2) dx =…….

−3
cos ( 5 x+ 2) +c
5
5
cos ( 5 x+2 ) +c
b.
3
3
cos ( 5 x+2 ) +c
c.
5
−5
cos ( 5 x+ 2) +c
d.
2
a.

6. Hasil dari ∫ √ 1−cos 2 x dx =…….
1
x− sin 2 x + C
2
1
b.
x+ sin 2 x + c
2
−2
cosx
+c
c.
d. −√ 2 cosx+c
a.

7. Hasil ∫
a.
b.
c.
d.

cosx
1−cos 2 x

Tan x + c
Sec x + c
Cosec x +c
–sec x + c

8. Hasil dari ∫( 3−6 sin2 x ) dx =….

3 2
sin 2 x +c
2
3
cos 2 2 x+ c
b.
2
3
sin 2 x +c
c.
4
d. 3 sinx cosx+c
a.

9. ∫ 4 sin 5 x cos 3 x dx =¿
a. −2 cos 8 x−2 x+ c

−1
cos 8 x−¿ cos 2x + c
4
1
cos 8 x +cos 2 x+ c
c.
4
−1
cos 8 x−2 cos 2 x+ c
d.
2
b.

10. Hasil dari ∫ ( 3−2 x )2 dx=¿ ……

−1
¿
2
1
¿
b.
6
1
¿
c.
2
a.

d.

−1
¿
6

Judul: Soal Remed Integral

Oleh: Dekave Tigasembilan


Ikuti kami