Borang Soal Selidik.docx

Oleh Sharibelacan Sharibelacan

10 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Borang Soal Selidik.docx

Borang Soal selidik

Nama : ………………………………………

Bil

Item

Tahun : ……...

Bulatkan

1

Menamakan dan menulis huruf vokal dan konsanan

Ya

/ Tidak

2.

Pelajar boleh mengeja dan menulis suku kata KV

Ya

/ Tidak

3.

Pelajar boleh mengeja berasaskan gambar dan
menulis suku kata KV+KV, KV+KV+KV

Ya

/ Tidak

4.

Membunyikan dan menulis suku kata KVK
berasaskan gambar

Ya / Tidak

5.

Membaca dan menulis perkataan V+KVK dan
KV+KVK berasaskan gambar.

Ya / Tidak

6.

Membunyikan dan menulis suku kata KV+KVKK
dan KVKK+KV berasaskan gambar.

Ya / Tidak

7

Membaca dan menulis perkataan KV+KV+KVK
berasaskan gambar.

Ya / Tidak

8

Membaca dan menulis perkataan KVKK+KVKK
berasaskan gambar.

Ya

/ Tidak

9

Membaca petikan berasaskan gambar.

Ya

/ Tidak

10

Membaca petikan dan menjawab soalan
pemahaman berasaskan gambar.

Ya

/ Tidak

Judul: Borang Soal Selidik.docx

Oleh: Sharibelacan Sharibelacan


Ikuti kami